Clase 2 sem (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura ciencias y tecnologia
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Segons el text: a. Què és la ciència? La ciència es coneixement i procés. Àmbit dinàmic. Activitat humana i global (tothom hi participa, a qualssevol zona del mon) b. Què fa avançar la ciència? Quan es fa una recerca, aquesta plantegi altres preguntes. S’han de plantejar preguntes en termes científics.
c. Amb quines activitats està relacionat el procés de descoberta científica? La observació, l’anàlisi de les evidencies i comprovació empírica.
d. Quines són les característiques principals de la ciència? Relació entre coneixement i el procés. Involucre tota la comunitat científica. L’ha de dur a terme gent que es comporta científicament e. Què implica comportar-se científicament? Plantejar un mètode científic f. Quins són els límits de la ciència? La ciència no fa judicis estètics ni morals, no diu com s’ha de fer servir el coneixement científic. NO te com a estudi fenòmens sobrenaturals 2. Lectura 4: Què és la ciència? Segons l’autora: a. Què és la ciència? No te un significat permanent i unificat, allò que fan els científics.
b. Què inclou el concepte de ciència? Canvi i progres, explicacions de com funciona el món, coneixement i institucions involucrades c. Quines activitats podem trobar sota l’etiqueta de ‘ciència’? Activitats molt dispars (diverses) depenen de l’època, de la cultura, del país...
...