Primer exàmen estética (2015)

Examen Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Estética
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 12

Vista previa del texto

Conceptes   I  a  quin  estil  s’ajusta  el  video     A l'exemple del vídeo d'Abercrombie hi apareixen uns cossos modelats segons els cànons de bellesa clàssico-humanistes. Aquesta peça seria un exemple de post-modernisme acrític per l'evident component apropiacionista de la mateixa.
videoclip:   concepció   fragmentada   de   plans/moltes   referencies/temes   diferents  En  oposició  a  la  modernitat  aquest  expressa  la  fragmentació   postmoderna.  Alhora  adquireix  les  característiques  de  la  publicitat.  Un   producte  eficaç,  efímer,  immediat  i  ràpid.
Fragmentació i repetició, barreja de coses molt diferents des de referencies clàssiques/nois (valor del cos/culte al cos) i alhora va barrejant imatges del barroc fins i tot del romanticisme quan la dona esta de guerrera Hipermodernitat:   diu   que   la   postmodernitat   s’exageren   les   característiques  que  ja  eren  a  la  modernitat.  Cultura  hedonistica  (Com   mostra  la  dona  com  mostra  als  nois)     Sobremodernitat:   no-­‐jo,   no-­‐temps   i   la   fusió   entre   real   i   virtual.   Sempre  hi  ha  un  marc  irreal,  el  fons  es  virtual.  S’ha  arribat  una  síntesi   entre  real  i  virtual  i  en  la  imatge  tot  té  el  mateix  valor).     -­‐Classicisme:   No   te   cap   harmonia   ni   orde   en   el   sentit   clàssic,   cita   el   concepte  clàssic  però  no  va  més  enllà.   -­‐   De   la   il·lustració:   no   hi   ha   res,   no   hi   ha   una   claretad   conceptual,   ni   rigor.   -­‐  Del  empirisme:  (teoria  de  les  associacions)  de  diferents  imatges  que   crea  una  de  nova   -­‐  Del  romanticisme:  la  fredor  de  la  inteligencia  contra  el  sentiment,   -­‐  De  modernitat:  no  te  res:  confiança  progres  ni  formalisme  visual   ...