T6- Cerebel (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 12/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa TEMA 6: CEREBEL 1. Descripció morfològica i histològica    El cerebel està situat en la part dorsal de l’encèfal.
En el cerebel es troben els peduncles cerebel·losos, que són paquets grossos d’axons que comuniquen el cerebel amb el tronc de l’encèfal. El cerebel es bastant pla, però s’allarga cap endarrere.
El cerebel es divideix en dos parts: o La vermis  Al voltant de la línia mitja del cerebel o Hemisferis cerebel·losos  Laterals de la vermis o Lòbul floculo-nodular  Format pel nòdul (centre) i el flòcul (lateral) Si fem una secció sagital medial observarem la vermis.
 En el cerebel podem distingir: o Part externa  Escorça cerebel·losa (substància grisa). Esta molt plegada o Part interna  centre medul·lar (substancia blanca). Entre aquesta substància blanca hi ha alguns nuclis de substància grisa; nuclis centrals.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa  Cada un dels plegaments de l’escorça cerebel·losa s’anomena fòlium. L’escorça cerebel·losa està formada per 3 capes de cèl·lules: o Capa molecular: Part més externa. Està formada sobretot per sinapsis, dendrites.
o Capa de cèl·lules de Purkinje: Part mitjana. En una sola cèl·lula de Purkinje es poden establir fins a 100.00 sinapsis.
o Capa granular: Part més interna. Està formada per somes més petites.
 A continuació, ja ve la substància blanca.
2. Principals subdivisions filogenètiques i funcionals  Des d’un punt de vista filogenètic, es poden diferenciar 3 regions del cerebel: o Arquicerebel  És la part més antiga del cerebel. Ja es troba en els peixos i els amfibis inferiors. Està format pel lòbul floculo-nodular.
o Paleocerebel  És una part una mica més evolucionada del cerebel. Es troba en els amfibis superiors, els rèptils i les aus. Està formada per la majoria de les vermis.
o Neocerebel  És la part més nova del cerebel. Es troba en els mamífers. Està format pels hemisferis cerebel·losos i una part de la vermis.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa  Des d’un punt de vista funcional, el cerebel es divideix també en 3 regions: o Vestibulocerebel  Es correspon exactament amb l’arqueocerebel.
 Funcions: - Està relacionat principalment amb el manteniment de l’equilibri postural.
- Rep la major part de les seves aferències dels nuclis vestibulars del tronc de l’encèfal.
o Espinocerebel  Es correspon bastant amb el Paleocerebel. Està format per la major part de la vermis però, a més, per una zona adjacent de l’hemisferi cerebel·lós.
 Funcions: - Bàsicament rep eferències de la medul·la espinal.
- Relacionat amb el control del to muscular en l’ajust de la postura i el control de la sinèrgia (la coordinació) dels músculs que participen en molts tipus de moviments com la locomoció (moviments bastant automàtics).
o Pontocerebel (cerebrocerebel)  Es correspon bastant al Neocerebel. Està format per la major part de l’hemisferi cerebel·lós i una part de la vermis.
 Funcions: - Regulació dels moviments voluntaris precisos.
- Rep aferència de l’escorça cerebral (sobretot de la motora), a través de la protuberància (des del pont). Aquestes aferències porten informació dels moviments que s’estan a punt de fer o els que ja s’estan fent.
- El Pontecerebel refina aquests moviments, determina com ha de durse a terme aquest moviment en concret: la força, la direcció l’extensió... i el resultat d’aquest processament, el torna a enviar a l’escorça motora, passant pel tàlem.
- A més, està relacionat amb els aprenentatges motors.
 Conclusions: o El cerebel té un paper central en la coordinació dels moviments i en el manteniment de l’equilibri.
o La seva importància es posa de manifest quan es produeix una lesió.
...