Pràctica 7 (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 1º curso
Asignatura Estrategies i Recursos
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 30/11/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Crèdit Pràctic 7: Recerca i reflexió sobre el Teatre Laia Martínez Rodríguez M1 Estratègies i Recursos Didàctics 01/06/2012 “Teatre com a estratègia i recurs didàctic” El teatre el podem considerar com una estratègia i un recurs didàctic perquè afavoreix l'expressió oral i corporal de l'alumne, ajuda a expandir els seus coneixements de la llengua i posa a disposició de l'alumne elements per poder contextualitzar un relat o història. També, el teatre, ajuda a l'alumne a formar-se en la literatura o història. Com a eina el podem utilitzar per ajudar a la memorització, per analitzar els personatges i aprendre a ser empàtics amb els companys, afavorir la capacitat de concentració, autocontrolar-se, cooperar, saber treballar en grup...
El teatre també ens ajuda a ser més creatius, segons el meu punt de vista el teatre fomenta la creativitat de l'alumne i la seva capacitat socialitzadora. També hi ha una educació emocional i moral perquè has de saber adaptar-te'n al teu personatge encara que les seves accions no siguin del teu gust.
El teatre també afavoreix l'autoconeixement perquè ens ajuda a aprendre diferents coses amb la pràctica i coneixent facetes nostres que no coneixíem.
Podem utilitzar aquesta eina per ajudar a l'integració a l'aula. Els nouvinguts, els alumnes amb necessitats educatives especials, etc... poden fer un bon ús d'aquesta eina per ajudar a la integració i socialització de l'aula.
El teatre, però, també ens ajuda a crear responsabilitats a l'alumne: arreglar l'escenari, ocupar-se del vestuari, cooperar amb altres companys,...
El teatre no és només actuar, hi ha un rere fons pedagògic amb l'intenció de que l'alumne pugui créixer com a persona i pugui desenvolupar-se millor en la seva formació. El teatre ens ajuda a ser millors persones de cara al públic. Podem expressar-nos de manera més correcta y podem per damunt de qualsevol cosa divertir-nos y formar-nos acadèmicament.
Per altra banda podem trobar alguns inconvenients. Ajudar als joves a valorar-se positivament amb el teatre té els seus inconvenients. Podem dir que es molt probable que hi hagi problemes a nivell psicològics (baixa autoestima) donat que hi hauran comentaris de diversa opinió sobre el treball realitzat que no seran molt correctes i els alumnes han d'estar sotmesos a molta pressió.
Però, en conclusió, amb el teatre estem aconseguint que els alumnes aprenguin alhora que passen una bona estona.
AUTORS QUE HAN ESCRIT SOBRE EL TEMA I DIFERENTS PÀGINES WEBS RELACIONADES: • Miguel Marroquín Sánchez IMPORTANCIA DIDÁCTICA DEL TEATRO ENLA ESCUELA PRIMARIA http://es.scribd.com/doc/29941622/Importancia-Del-Teatro-en-La-Escuela-Primaria • RECURSOS ARTISTICS PEDAGÒGICS http://recursosartisticspedagogics.wordpress.com/2011/07/08/teatre/ ◦ EL TEATRE COM A RECURS PEDAGÒGIC http://blocs.xtec.cat/totselspapers/?page_id=48 • Teatro y educación Sánchez Gala, Mª Dolores, en Revista RecreArte nº 7.
Article que explica el valor pedagógic de las diverses formes de manifestació teatral.
• La educación en valores y el teatro. Apuntes para una reflexión y propuesta de actividades Isabel Tejerina Lobo.
• • El juego dramático en la educación primaria Isabel Tejerina Lobo.
El teatro de aula como estrategia pedagógica: proyecto de innovación e investigación pedagógica Petra Blanco Rubio.
En aquest treball s'exposa el resultat d'una experiència pedagògica realitzada en el C.
P. Birjinetxe de Bilbao al llarg de 20 anys. El teatre d'aula és concebut no com una fi, sinó com l'eix vertebrador per al desenvolupament de diverses activitats en les quals tots i cadascun dels alumnes són imprescindibles.
• http://www.cuadernointercultural.com/el-teatro-como-recurso-pedagogico/ ...