tema 7: desenvolupament post-embrionari (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Tema 7. Desenvolupament post-embrionari • Pedomorfosi: retenció de caràcters juvenils en l’estat adult o Neotènia: conservació de característiques juvenils ens l’estat adult degut al retardament del creixement. o Pedogènesi o progènesi: maduració precoç de les gònades o Exemple: Axolot Mexicà (Ambystoma mexicanum); salamandra aquàtica que té estructures juvenils en estat adult. • Desenvolupament indirecte: presència d’estat larvari (nedadora) i metamorfosi per assolir l’estat adult. o Desenvolupament indirecte per una larva planctotròfica: § Ous amb poc vitel isolecítics (ràpida eclosió) § Absència de còpula (espermatòfor) § Poca inversió energètica en la producció dels ous § Únic cost en produir i alliberar gàmetes § Alta producció de gàmetes § Absència de responsabilitat paterna § Ràpid desenvolupament dels embrions a larves per poder-se alimentar § Alta mortalitat d’embrions i larves o Desenvolupament indirecte per una larva lecitotròfica: § Ou amb més vitel § Major inversió energètica en la producció d’ous § Menor producció d’ous § Els ous poden ser alliberats a l’aigua o ser fecundats internament i alliberar el zigot. § Absència de responsabilitat paterna després de la fecundació § Major supervivència que en les larves planctròfiques § Metamorfosi per arribar a l’estat adult • Estratègies de supervivència o Estrategues de la r § Mida petita § Gran quantitat de descendents § La població manté un creixement exponencial fins que desapareix bruscament quan canvien les condicions o Estrategues de la K § Mida més gran § Poca quantitat de descendents § La població fluctua però es manté prop de la capacitat màxima de càrrega • Metamorfosi o Pas de l’estat larvari a l’adult o Època més important i perillosa de la vida de l’organisme 1 • • • o Es produeix un canvi d’hàbitat i alimentació o Respon a estímuls ambientals per establir-se, com el fototropistme negatiu i el geotropisme positiu (nedar cap al fons) o Per estímuls físics, químics i biològics detecta l’hàbitat més adequat per completar la metamorfosi Metamorfosi en insectes (hexàpodes) o Desenvolupament sense metamorfosi (Zygentomos) § Quan l’organisme surt de l’ou, aquest va augmentant de mida i mudant la cutícula. Cada estadi juvenil (nimfa) és similar a l’anterior i a l’adult, excepte en l’increment de mida. § L’adult és sexualment madur mentre que la resta d’estadis no. § Els hàbits alimentaris són iguals en tots els estadis o Metamorfosi gradual (Blatodeus, grills, mantis, efímeres, libèl·lules, tisoretes) § L’estadi juvenil és molt semblant a l’adult, en la morfologia del cos, l’alimentació i la forma de vida § El canvi d’aparença és gradual entre els diferents estats, excepte en la presència d’ales (quan existeixen) i la maduresa sexual que només apareixen en l’adult. o Metamorfosi completa (Escarabats, papallones, mosques, mosquits, puces, formigues, abelles, vespes...) § Les larves (estat juvenil) que surten de l’ou tenen una forma molt diferent de la de l’adult § La larva després d’haver mudat varis cops la cutícula entra en un estat de repòs denominat pupa, on desenvolupa les estructures de l’estat adult. § Generalment, les larves i els adults viuen en ambients diferents i tenen diferent alimentació Desenvolupament directe o Hi ha còpula amb fecundació interna. o Pocs ous (amb molt vitel) degut al gran cost energètic o No hi ha estat larvari, per tant, absència de mortalitat en larves i durant la metamorfosi o Alta responsabilitat paterna amb incubació dels ous Cicles paràsits o Paràsit: ésser viu que passa una part o la totalitat de la seva vida en l’interior o exterior d’un altre ésser viu d’espècie diferent. § Ectoparàsit: viuen sobre l’hostejat (organisme que “acull” el paràsit) § Endoparàsit: viuen a l’interior de l’hostejat o Presenta dos hàbitats diferents en el seu cicle: § Els adults del paràsit hostejat on es reprodueixen § Els ous són expulsats fora de l’hoste 2 • o Cicles amb més d’un hoste § Hoste primari o definitiu: paràsit adult § Hostes intermedis: estadis larvaris del paràsit Parasitoides: o És una relació interespecífica intermèdia entre la depredació i el parasitisme on els parasitoides (generalment insectes) dipositen un ou prop o dins de l’hoste (també insecte). o Característiques distintives: § Al final de cada cicle larval es produeix la mort de l’hoste § Cada parasitoides utilitzarà un sol hoste durant el seu cicle de vida § Els parasitoides són molt específics, busquen una espècie concreta per a poder desenvolupar les larves. 3 ...