Estudi Previ 1 segona part (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura F.T. Fonaments Telemàctica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 13/10/2014
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

Fonaments de Telemàtica (01/10/14) 1. Què és la impedància característica d’una línia de transmissió? La resistència de la línia és la relació entre la diferencia de potencial aplicada i la corrent absorbida.
2. Considereu una línia de transmissió amb impedància característica Z0 connectada a una càrrega amb impedància ZL i a un generador que injecta a la línia una ona: a) Què passarà si la ZL és una quarta part de la Z0 (ZL = Z0 / 4)? El resultat donaria que 4(V+ + V-) = (V+ - V-) Per tant es genera una ona reflectida amb un valor d’amplitud 4 vegades més petita que l’ona del generador.
b) Com es calcula el coeficient de reflexió, a partir de la Z0 i de la ZL? Com es podria calcular a partir de les mesures de tensió en la línia de transmissió? 3. Considereu un cable de llargària L=25m on NVP=75%. Si injectem un pols en un dels extrems del cable, calculeu el temps que trigarà en arribar a l’altre extrem.
75% de la velocitat de la llum en recórrer 25 metres triga 11 µs 4. Indiqueu quina és l’expressió que permet obtenir l’atenuació d’un senyal en travessar un medi de transmissió.
La atenuació és la pèrdua de voltatge en travessar un medi.
Nom: Anna Castan Barón Data entrega: 01/10/2014 ...