Tema 1 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología + Derecho - 1º curso
Asignatura Introducció a la Sociologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 26/09/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA.

Vista previa del texto

Maria Gasull Cobacho Unybook.com TEMA 1 - LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA. Característiques generals de la sociologia: 1. La sociologia es dedica a l’estudi sistemàtic de les societats humanes, dedicant especial atenció a les societats modernes industrialitzades. 2. La sociologia investiga allò que ens sembla natural i mostra com el món que ens envolta no és natural, sinó una construcció social. Ex.: el gènere, el capitalisme. 3. La mirada del sociòleg és una mirada escèptica, és una mirada crítica. La mirada de l’estranger. Berger sobre la consciència sociològica: tendència desemmascaradora. Concepcions oficials i no oficials de la realitat. Fascinació pels aspectes ‘menys respectables’ de la societat. Motiu cosmopolita: esperit d’obertura al món. “La perspectiva sociològica és una perspectiva oberta, emancipada sobre la vida humana. El bon sociòleg és una persona afeccionada a allò que és diferent, interiorment oberta a la riquesa infinita de les possibilitats humanes, delerós de descobrir nous horitzons i nous mons de significació.” 4. La sociologia estudia qualsevol aspecte de la nostra vida social, des de la salut fins a les relacions industrials. Grans temes de la sociologia clàssica: lluita de classes, distribució de la riquesa, pal·liació de la pobresa, secularització del pensament religiós, el procés de modernització. Grans temes a la sociologia actual: globalització, degradació mediambiental i el seu impacte en la salut i benestar humans, riscs actuals, multiculturalisme i cosmopolitisme, igualtat genuïna entre homes i dones. Per a què serveix la sociologia? La sociologia ens pot ajudar a entendre millor el món complex en el que vivim, un món caracteritzat pels canvis accelerats, els conflictes socials i per l’aparició de nous riscos globals. Anar més enllà del seu propi àmbit, de servir com un espai de reflexió per a totes les ciències socials i humanes. IMAGINACIÓ SOCIOLÒGICA – Wright Mills Avui dia l’home té sovint la sensació que la seva vida privada és plena de paranys. Li sembla que no ha d’ésser capaç de vèncer els obstacles del seu món quotidià. L’home corrent i normal tan sols és directament conscient d’allò dins la seva esfera de la vida privada. Ni el seu camp de visió ni els seus poders no abasten més enllà de la seva feina, la seva família i el seu barri; fora passa a ser un espectador. I ni que sigui de forma molt imprecisa, com més conscient esdevé de les ambicions i de les amenaces que ultrapassen el seu entorn immediat, més entrampat sembla sentir-se. Vincle existent entre les vides d’homes i dones concrets i l’estructura de les societats, entre la biografia i la història. L’entrampament dels nostres temps: la història mundial (la globalització), la modernització accelerada de les societats, l’imperialisme i el totalitarisme. Imaginació sociològica à Fa de qui n’és posseïdor una persona capaç d’entendre els esdeveniments històrics més amplis en termes d’allò que representen per les vides dels individus. Distinció entre ‘els problemes personals i de conjuntura’ (troubles) i ‘els problemes col·lectius i d’estructura social’ (issues). Exs.: l’atur, el divorci, la gran ciutat, la migració. Ofereix una bona perspectiva per a comprendre el sofriment humà. Pot transformar la indiferència i el malestar personal en un compromís polític. La imaginació sociològica està esdevenint el principal denominador comú de la nostra època cultural, el seu veritable tret distintiu. Exemple. Video Q2P http://vimeo.com/6004376 - The city of the future appears around us, in pieces, like a dream, its details unclear. Who will inhabit this future? Who is dreaming this dream? Scattered in the city are intricate clues, waiting to be asked the right question. The story of the great metropolis is told as the story of diverse people. The rush of the city, the dream of survival makes them one. And then there are other things that separate them. Autonomia i parcialitat de la sociologia La sociologia al servei del poder. - La sociologia com a instrument (tècniques d’investigació social) - Estudis sociològics per encàrrec Neutralitat i imparcialitat de la sociologia. Sociologia ‘lliure de valors’ (Weber). Compromís de la sociologia amb la realitat i el canvi social. La sociologia incideix directament sobre el seu objecte d’estudi. No objectivitat sinó objectivació (Bourdieu). ...

Tags: