Tema 11: Nemàtodes (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 4

Descripción

Apuntes de la asignatura de zoología del primer curso del grado de genética de la universidad autónoma de barcelona

Vista previa del texto

Tema 11: Nemàtodes TEMA 11: NEMÀTODES 11. Sinapomorfes Sense cilis locomotors en les cèl·lules epidèrmiques.
Cutcula amb quitna alfa i formada per tres capes: epicutcula i procutcula (formada per exocutcula i endocutcula) ◦ Muda (ecdysis) sota el control d'hormones ecdisteroides.
*Apareix una cutcula nova sota la cutcula vella, aquesta va creixent i la cutcula vella es desprèn.
◦ ◦ 12. Nematozoa Es reuneixen en funció de les freqüències del gen de la fracció 18S de l'ARNr.
12.1 Nematomorpha Les larves són paràsites d'artròpodes. El nom comú és cucs de pèl. Són d'aigua dolça, terrestres o marins.
▪ Pèrdua quasi completa de la quitna cutcular. Reemplaçada per una cutcula col·lagènica.
▪ Solament hi ha musculatura longitudinal. Va endavant i endarrere en l'animal.
12.2 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Nematoda Eumetazous. Bilaterals. Protòstoms, ecdisozous.
Pseudocelomats grup molt ampli. Amb formes lliures i molts paràsits, tant vegetals com animals com de tot.
El cos està revestt per una cutcula complexa de fns a 9 capes.
Tenen un fals celoma. Pseudocelomats. La cavitat pseudocelomàtca és relatvament petta i ocupada per molts òrgans interns i per un líquid que consttueix a l'estructura una mena d'”esuquelet hidràulic”.
Hi ha dimorfsme sexual. Els mascles a la part terminal del cos presenten una cloaca, que inclou anus i testcle o testcles; també presenten una espícula que serveix per a la còpula. Les femelles tenen l'anus i els orifcis genitals ben separats; l'anus s'obre en la part terminal del cos i tenen l'obertura genital en una posició mitja, amb dos ovaris.
Hi ha 5 estadis de desenvolupament: 4 estadis de formes juvenils (encara que en molts llocs se'ls anomena larves) i el 5è estadi és l'adult.
Sinapomorfes dels Nemàtodes ▪ El nombre de cèl·lules és possiblement fxe i constant en cada espècie. Caenorhabdits elegans concretament té 959 cèl·lules somàtques en la femella i en la forma hermafrodita adulta, i 1031 en el mascle adult.
▪ Anells de sensil·les: les sensil·les són mecanorreceptors.
▪ La boca està envoltada de 3-6 llavis.
▪ Òrgans sensorials: ▪ Anfdis: són quimiorreceptors que es troben en la part anterior del cap.
▪ Una o dues cèl·lules excretores anomenades renetes. A vegades en els organismes més complexes s'hi troben les dues cèl·lules acompanyades de túbuls excretors.
Reproducció: ▪ Quasi tots dioics ▪ alguns hermafrodites o partenogènics.
▪ Fecundació interna.
▪ Ovípars o ovovivípars.
Desenvolupament: ▪ Increment limitat del nombre de cèl·lules. Va incrementant el volum cel·lular i per això creixen.
13. Característques dels principals llinatges evolutus 13.1 ◦ ◦ ◦ ◦ 13.2 ◦ ◦ ◦ ◦ Adenophorea (aphasmida) Sense fasmidis caudals (quimiorreceptors que es troben a la cua) Sense túbuls col·lectors Majoria vida lliure (marins, aigua dolça, terrestres); alguns paràsits Trichinella spiralis Secernentea (phasmida) Amb fasmidis caudals En alguns, excretor complex (amb túbuls col·lectors) Majoria paràsits Ascaris lumbricoides 1 ...