Test introduccio a l'economia (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Introducció a l'economia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 05/03/2015
Descargas 11

Descripción

test introduccion a la economia

Vista previa del texto

Test 3 Lliçons 6-7-8 1.
Preu Quantitat Situació 1 30 300 Situació 2 45 225 A La demanda és inelàstica amb valor 0,5 B La demanda és inelàstica amb valor 1,34 C La demanda és elàstica amb valor 0,5 D La demanda és elàstica amb valor 1,34 2. L’efecte Veblen: A Es dona quan es consumeix un bé perquè és car B Es dona quan es consumeix un bé perquè és barat C Es dona quan es consumeix un bé perquè ho consumeixen altres grups socials D Es dona quan es consumeix un bé perquè no ho consumeixen altres grups socials 3. Liberalitzar A Fa referència a augmentar la competència del mercat B És un requisit legal abans de privatitzar C Fa referència a reduir la competència del mercat D Fa referència a transformar en privades empreses públiques 4. Quina és la relació entre rendibilitat i risc d’un actiu financer?: A A més rendibilitat més risc B A més rendibilitat menys risc C No hi ha relació entre rendibilitat i risc D La liquidesa fa augmentar el risc i disminuir la rendibilitat 5. La creació de diner bancari augmenta si: A Augmenta el coeficient de caixa B Augmenten les reserves voluntàries dels bancs C Augmenta la retenció de diner per part dels individus D Cap de les anteriors RESPOSTES 1.
Preu Quantitat Situació 1 30 300 Situació 2 45 225 A La demanda és inelàstica amb valor 0,5 B La demanda és inelàstica amb valor 1,34 C La demanda és elàstica amb valor 0,5 D La demanda és elàstica amb valor 1,34 2. L’efecte Veblen: A Es dona quan es consumeix un bé perquè és car B Es dona quan es consumeix un bé perquè és barat C Es dona quan es consumeix un bé perquè ho consumeixen altres grups socials D Es dona quan es consumeix un bé perquè no ho consumeixen altres grups socials 3. Liberalitzar A Fa referència a augmentar la competència del mercat B És un requisit legal abans de privatitzar C Fa referència a reduir la competència del mercat D Fa referència a transformar en privades empreses públiques 4. Quina és la relació entre rendibilitat i risc d’un actiu financer?: A A més rendibilitat més risc B A més rendibilitat menys risc C No hi ha relació entre rendibilitat i risc D La liquidesa fa augmentar el risc i disminuir la rendibilitat 5. La creació de diner bancari augmenta si: A Augmenta el coeficient de caixa B Augmenten les reserves voluntàries dels bancs C Augmenta la retenció de diner per part dels individus D Cap de les anteriors ...