Mètodes adherència (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia clínica i Atenció Farmacèutica
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 1

Vista previa del texto

Mètode   Directe   Indirecte   Característiques   -­‐Objectius   -­‐Fiables  100%   -­‐Complexos   -­‐Cars   Ús   Tipus   Anàlisi   Aventatges   Anàlisis  BQ   Marcadors   biològics  en  sg   o  orina   Det  la  D  administrada     Útils  si  existeix   relació  plasma-­‐D   Hospitalari   Hospitalari,   -­‐Menys  fiables  (tot   atenció   i  així  son  fiables)   primària  i   -­‐Senzills   oficina  de   -­‐Barats   farmàcia   Inconvenients   Exemples   Aminoglicosids,   antiepilèptics,   Limitat  a  Fcs  que  es   antidepressius,  teofil·lina,   detecten  en  plasma  i  se   digoxina,  vancomicina,   sap  la  D.   metotrexat,  ciclosporina,   salicilats,  liti   Observació   directa  del   No  és  viable         tractament   Compliment  autocomunicat:  més  utilitzat  i  assequible-­‐>  Info  pacient  o  familars  depèn  habilitat  d’entrevis   Test  Haynes-­‐ 1  pregunta   No  puc  detectar   Detecto  Complidors     Sacket   si/no   incomplidors   Test  Morisck-­‐ 4  preguntes   Detecto  incumplidors       Green   Saber  si  el  pacient  esta   Primerament  era  per  la   Test  Batalla   3  preguntes   conscienciat  amb  la     HTA  però  s’ha  adaptat  a   seva  malaltia   altres  patologies.   Preguntes  a   Si  es  fa  bé  l’entrevista   Relat  colateral   familars  i   es  detecta  50%   Pot  mentir     pacient   incumpl   Recompte  de   comprimits  i   envasos   Index  de   compliment   (IC)   Resultat  clinic   Associació  de   complir  amb  la   millora  del   resultat  clinic   IC=  (nºcompr   presos/nºcompr  que  havia  de   pendre)*100     -­‐Hipocomplidors:  <80%   -­‐Hipercomplidors:  >120%   -­‐Normocomplidors:  80-­‐120%   *VIH:  normo  ha  de  ser  >95%     No  sabem  si  ens   menteix  o  si  la  presa   ha  estat  correcte     -­‐Idiosincrasia:  ho  pren   i  va  pitjor  i  no  ho  pren  i   va  millor   *efecte  cepillo  de  dientes:   -­‐No  te  en  compte  la   ho  fa  bé  abans  de  la  visita   variabilitat   INTERindividual   Presència   d’efectes   adversos         Sist  de   dispensació  de   medicaments   Medicaments   amb  EA  si  es     pren  la  D   adequada   Dispositius  que   regstren  quan     s’adm  el  FC.   No  en  compte  la   variabilitat   INTERindividual         ...