Tema 10. Gabinets de comunicació (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 06/12/2014
Descargas 77
Subido por

Vista previa del texto

Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     Tema  10.  Gabinets  de  comunicació  com  a  fonts  per  periodistes   Els   gabinets   de   comunicació   apareixen   després   de   la   II   Guerra   Mundial,   durant   la   Guerra   Freda   entre   EEUU   i   la   URSS,   ja   que   es   produeix   una   eclosió   econòmica   i   comercial  a  Occident.  Evoluciona  la  publicitat  i  la  TV  agafa  força.   Es   desenvolupen   en   corporacions   industrials   privades,   després   en   institucions   publiques,   degut   a   la   nova   visió   del   valor   de   la   comunicació   al   servei   dels   objectius   econòmics   i   polítics.   Hi   ha   voluntat   i   noves   possibilitats   de   promoure   consum   i   penetrar  consciències.     Estructura:   • Director  de  comunicació   • Cap  de  Premsa   • Redactors,  assessors  externs,  dissenyadors  d’imatge,  Community  Managers...   Professionals:   • Periodistes   • Comunicadors   • Experts  en  comunicació  digital   Objectius:   • Assolir  la  màxima  rellevància  de  la  marca,  els  productes  i  els  líders  (portaveus)   • Adquirir  la  total  credibilitat  en  els  seus  missatges  i  els  seus  productes.   • Associar  els  valors  de  prestigi  social  a  la  seva  activitat.   • Aconseguir-­‐ho  al  menor  cost  econòmic  possible.   Funcions:   • Definir   una   estratègia   de   comunicació   en   funció   dels   objectius   de   negoci   de   l’organització.   • Protegir   la   marca   corporativa   i   identificar   necessitats   de   posicionament   i   amenaces.   • Definir  mapa  de  públics  de  l’organització.   • Construir  i  impactar  amb  missatges  rellevants.   • Posar  en  línia  la  comunicació  interna  i  la  externa.   • Definir  un  pla  d’acció  de  comunicació.   • Establir   relació   adequada   amb   anomenats   stake-­‐holders,   principalment   amb   Mitjans  de  Comunicació.   En  general,  els  gabinets  de  premsa  redacten  notes  de  premsa  que  difonen  als  mitjans   de   comunicació,   gestionen   entrevistes   amb   els   mitjans,   atenen   els   mitjans   com   a   portaveus,  donen  assessorament  per  entrevistes,  organitzen  convocatòries  de  premsa   i  redacten  dossiers  de  premsa.       60   Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     Agències   de   comunicació:   professionalització   de   les   relacions   amb   els   mitjans   de   comunicació,   de   les   estratègies   de   RRPP   i   campanyes   corporatives.   Percepció   de   la   Comunicació  com  un  actiu  fonamental  de  l’organització.     Comunicació   de   crisi:   Societat   de   riscos   que   les   organitzacions   volen   preveure,   minimitzar  les  seves  conseqüències  i  aprofitar  en  terme  de  lliçons  apreses.   De  la  nota  de  premsa  a  les  estratègies  globals   Impacte  a  xarxes  socials.  Amenaces  i  oportunitats:   • Periodisme  ciutadà   • Pèrdua  d’importància  del  periodista  com  a  mitjancer   • Increment   de   la   productivitat   i   abaratiment   del   valor   de   la   producció   periodística  de  qualitat.   • Dependència   periodística   dels   missatges   oficials   i   de   les   Fonts   Corporatives   oficials.   • Saturació   de   missatges,   superficialitat   en   la   producció   d’informació   i   velocitat   de  consum  informatiu.   Regles  d’or  dels  gabinets  de  comunicació  amb  els  periodistes:   1. No  hi  ha  mitjà  petit  ni  periodista  poc  important   2. L’important  ha  de  ser  també  interessant   3. Facilitar  al  màxim  la  feina  dels  informadors   4. No  mentir  mai  sota  cap  concepte   5. No  preveure  situacions  de  risc   6. Minimitzar  la  importància  d’Internet   7. Establir  relacions  d’amistat  amb  periodistes   8. Abusar  d’exclusives  o  filtracions   9. Pensar  que  la  seva  organització  és  el  centre  del  món   10. Formar  portaveus   Regles  d’or  dels  periodistes  en  relació  als  gabinets  de  comunicació:   1. No  obviar  la  importància  i  el  paper  del  Gabinet  de  Comunicació   2. No  confondre  el  Director  de  Comunicació  amb  el  Cap  de  Premsa   3. No   creure   tots   els   missatges   que   promou   un   Gabinet   sense   contrastar   o   ampliar   4. El   Gabinet   pot   ser   una   palanca   de   coneixement   periodístic   per   aconseguir  informacions  exclusives  i  rellevants   5. El  Gabinet  potser  una  productora  però  és  bo  negociar  contrapartides   6. No   deixar-­‐se   segrestar   periodísticament   per   les   facilitats   que   ens   donen   en   la  producció  de  la  notícia   7. S’ha   d’aprofundir   en   el   coneixement   de   la   web   corporativa   de   les   organitzacions     61   Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     8. No  s’ha  de  tenir  por  del  Director  de  Comunicació  de  l’organització   9. No  establir  relacions  d’amistat  amb  el  responsable  de  Comunicació   10. No  sempre  s’ha  de  dir  la  veritat  al  Gabinet  de  Comunicació                                                                         62   ...