Tema 3 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura (TIC) Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 07/12/2014
Descargas 23

Vista previa del texto

Tecnologies de la Informació i la Comunicació Tema 3: EL CICLE VITAL DE LES TECNOLOGIES Clàudia Ramos 13/10/2014 R+D+I  Producció industrial  Prescripció (persones que recomanen usos) d’usos  Adquisició i ús  Extensió d’usos (aparició d’usos que no estaven pensats inicialment)  R+D+I  ... És un model genèric (alguns productes desapareixen, altres queden obsolets..).
El cicle de vida pot veure’s influït per l’obsolescència programada, quan es decideix a la fase de formació (R+D+I i producció) que un producte s’acabi en una data determinada.
No-Usuaris: tipologia Van incloure una tipologia degent que no utilitzaav internet. Però Ex-Usuaris només ho són Rejectors i Expelled. Resisters i Excluded no ho són -RESISTERS (resistents): aquell grup que no vol utilitzar aquesta tecnologia, ja sigui perquè als ’30 tenien altres maneres d’informar-se o no els hi agradava llegir a tracés d’una pantalla. És quan decisió buscada.
-REJECTORS (rebutjadors): rebutgen, són exusuaris, aquelles persones que han utilitzat la tecnologia i no la volen utilitzar, perquè no els hi agrada o pel que sigui-EXCLUDED (exclosos): persones que mai han tingut la possibilitat de utilitzar aquella tecnologia, per tant són exclosos tecnològicament. Potser era massa car o vivien en llocs sense comunicació -EXPELLED: gent que pel que sigui havia provat aquella tecnologia i, ara, no voluntàriament, s’hi veu fora. Com excluded però ho han provat.
*important distingir entre gent que alguna vegada ho ha provat i gent que ho ha fet de manera voluntària. podem formar part de més d’unINNOVACIÓ TECNOLÒGICA, DIFUSIÓ I SUPRESSIÓ Bryan Winston: existeix una esfera social, una tecnologia i una ciència (coses que es poden fer a nivell pràctic amb certs coneixements científics).
Les tecnologies de la comunicació són performances d’algun tipus de competència científica (enfocament instrumental) Ciència: coneixement o domini de qualsevol àrea d’aprenentatge 1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació Clàudia Ramos Primera transformació: Ideació Algú té una idea, es posa a investigar i surten prototips d’allò que està investigant. A vegades, la diferència entre un prototip i un invent no és tan clara.
Tipus de prototips: -ACCEPTED (acceptats): Prototip que surt al mercat i es converteix en un producte acabat.
-REJECTED (rebutjats): Protitips que no acaben de quallar perquè no satisfan cap necessitat, no serveixen per res.
-PARALLEL (paral·lel): Prototip que ja existeix i demostra que serveix per alguna altra cosa.
-PARTIAL (parcial): Prototip que no funciona pel propòsit pel que va ser dissenyat. No ha fracassat la tecnologia sinó que és un problema d’encaix social, de mercat.
Segona transformació: Supervening Social Necessities (Necessitats Socials Sobrevingudes) Necessitat social que farà que algun prototip es converteixi en producte dins el mercat Tercera transformació: “Law” of the Suppression of the Radical Potential (Llei de Supressió del Potencial Radical) Així com les necessitats socials són acceleradors d’aquell invent, existeix una llei que actua com a fre.
L’exemple més clar des del 2008 és la crisi econòmica, que en general ha frenat molts projectes de recerca. Per tant, qualsevol invent de vegades pot quedar frenat momentàniament o per sempre per una qüestió legal. Alguna vegada, tenen acceleradors en comptes de frens.
2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació Clàudia Ramos En el cas d’spin-off, agafes una tecnologia que ja existeix i l’apliqyes a un altre mercat. Quan parla de redundància estariem parlant de treure un producte que ja s’assembla molt a un que hi ha. Això significa extendre el producte més enllà del que estava pensat o donava de si (Ex: utilitzar els CDs de mirall).
*Examen: si demana diferenciar entre do conceptes, no només s’hi val definir-los, a més s’han d’explicar les diferèncie bàsiques.
Cicle natural de Lehman-Wilzig i Cohen-Avigdor (Autors: Sam Lehman-Wilzig i Nava CohenAvigdor) És un model universal rellevant per l’era moderna. Té 4 punts definitoris: 1.
2.
3.
4.
Per què apareix com a model “circular” Els cercles representen l’ordre cronològic d’aparició.
La durada del cicle de vida de cada mitjà i el temps entre estadis no són uniformes.
Les fletxes bidireccionals (entre els estadis 3 i 4) suggereixen que la resistència defensiva dels mitjans més “vells” podria començar als estadis 1, 2 o 3 (malgrat que el “vell” estigui encara en una etapa relativament nova).
Cicle natural: 0. Naixement: un mitjà neix i vol posicionar-se en un mercat. Comunicatiu però amb model de negoci 1. Penetració en el mercat (0-16%): Quan arriba al 16% de l’audiència que busca està en fase de penetració de mercat, fase de donar-se a conèixer.
2. Creixement (16-50%). Fase de creixement, sempre que puguis. També creat per una necessitat social.
3. Maduració (50-90%): Arriba un moment en que el mitjà és madur 4. Resistència defensiva (90-50%): lluita amb nous mitjans. Aquesta competència et fa perdre quota de mercat 5. A. Adaptació B. Convergència (pas més que l’adaptació) C. Obsolescència 3 possibles resultats d’aquesta lluita. Generalment els mitjans no busquen l’obsolescència voluntàriament.
3 ...