Esquema per resoldre problemes distribució mostral (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Estadística
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 26/03/2016
Descargas 50
Subido por

Vista previa del texto

DISTRIBUCIÓ  MOSTRAL:  ressolució  d’exercicis         DISTRIBUCIÓ  MOSTRAL  DE  PROPORCIONS     a. Amb  z:   Comprovar  les  condicions  d’aplicació:  n·∙  π ≥  5    i    n·∙(1-­‐  π)  ≥  5   Aplicar  la  fòrmula:      ! = !  !  !  !  ·(!!!)   !     El  valor  que  obtinguem  d’aquesta  operació  serà  el  valor  que  haurem  de  posar  al  Rcmdr.  La  mitjana   serà  0  i  la  desviació  típica  1.     b. Sense  z:     Suposem  que  la  variable  es  distribueix  normalment  à    X ! ~N  (π;  !· !!! !  )   Comprovar  les  condicions  d’aplicació:  n·∙  π ≥  5    i    n·∙(1-­‐  π)  ≥  5   Al  Rcmdr,  posar  com  a  mitjana  i  el  valor  de  la  variable  els  que  ens  dónen  a  l’exercici,  i  com  a  desviació   típica  posem:      EE = σ! =  !· !!! !   *  Quan  la  mostra  sigui  més  petita  de  30,  fixar-­‐se  en  si  diu  que  la  variable  segueix  la  distribució  normal.  Si  no  ho   posa  a  l’enunciat,  hauriem  d’escriure  “Suposem  que  la  mostra  es  distribueix  normalment”     DISTRIBUCIÓ  MOSTRAL  DE  MITJANES     a. Amb  z:   Aplicar  la  fòrmula:      ! = !  !  !     ! ! El  valor  que  obtinguem  d’aquesta  operació  serà  el  valor  que  haurem  de  posar  al  Rcmdr.  La  mitjana   serà  0  i  la  desviació  típica  1.     a. Sense  z:     Suposem  que  la  variable  es  distribueix  normalment  à    X ! ~N  (µμ;  ! !   ! )   Al  Rcmdr,  posar  com  a  mitjana  i  el  valor  de  la  variable  els  que  ens  dónen  a  l’exercici,  i  com  a  desviació   típica  posem:      EE = σ! =    ! !   !   =  ! !   !     ...