Síndrome de pèrdua de força muscular (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Fisiopatologia: Síndrome de pèrdua de força muscular Creació i coordinació del moviment muscular § § § § Sistema motor à piramidal i extrapiramidal Cerebel à moviments rítmics i postura Vestibular à coordinació de moviments Sistema sensorial à informació Sistema motor § Sistema piramidal: escorça motora (1era. Motoneurona) - Feixos piramidals § Sistema extrapiramidal: ganglis basals amb connexions pel control muscular.
§ Convergència 2a motoneurona músculs Primera motoneurona § Flàccida que evoluciona a espàstica; hipertonia, hiperreflèxia; reflexes anormals (Babinsky); clonus. (hi pot haver atròfia tardana però per desús) Segona motoneurona § Flàccida; hipotonia; ROT’s o abolits; atròfia; fasciculacions.
Exploració § Inspecció à Atròfia, hipertròfia Fasciculacions (llengua ¡¡¡) § Força muscular à Mono, Hemi, Para, Di, Tetra parèsia, paràlisis. Gradació: 0-5 § Percussió àMiotonia Diagrama Diferencial Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Síndromes Sensitives § Síndromes. Irritatives - Neuràlgia - Hiperpatia § Síndromes. Deficitàries - Mononeuropatia, poli......
Classificació Anatomo-clínica § § § § § § § § § § § Mononeuropatia (traumatisme, compressió..) Polineuropatia (diabetis, urèmia, alcohol...) Multineuropatia (vasculitis....) Radiculopatia (hernia discal, zòster...) Polirradiculoneuropatia (Guillain-Barré) Plexopatia (traumatisme, compressió...) Cordonal posterior Hemisecció medular (Brown-Secquard) (traumatisme..) Secció medular complerta (traumatisme, mielitis..) Síndrome Siringomiélica Síndromes sensitives de tronc, talàmic i corticals PAN (bx del nervi sural) Polirradiculoneuropatia (Guillain-Barré) Obligats § Debilitat progressiva quatre extremitats § Areflèxia Molt suggestius § § § § § § § § Progressió de símptomes (dies a 4 setmanes) Relativa simetria Alteracions sensitives poc aparents Afectació de n. cranials (facial) 5. Inici de recuperació a les 2-4 setmanes Disfunció autonòmica No febre al inici Augment de proteinorraquia sense cèl·lules Troballes EMG típics Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Dubtes raonables § § § § Nivell de sensibilitat Asimetria persistent i marcada Disfunció esfinteriana mantinguda Més de 50 cel/ml al LCR Excloents § Botulisme, miastenia, polio, porfiria, diftèria recent i síndrome sensitiva pura.
Neuropatia motora multifocal § Debilitat muscular progressiva, asimètrica, de 2a motoneurona sense símptomes sensitius.
§ EMG à desmielinització motora (bloquejos de conducció) § Potencials evocats sensitius normals § Ac antigangliósid Diagnòstic diferencial § Malaltia de motoneurona, atrofia espinal, post-polio, Pb Síndromes medul·lars § Síndromes cordonals individuals - Síndrome cordonal anterior - Síndrome cordonal posterior § Síndromes. cordonals combinats - Síndrome piramidal + cordonal posterior - Síndrome piramidal + cordonal post. + espinocerebelós - Síndrome piramidal + síndrome de la banya anterior - Síndrome periependimaria § Síndrome. De compressió medular § Síndrome. D’hemisecció medular síndrome de secció medular completa § Síndrome. De mielitis transversa § Síndrome. De l’arteria espinal anterior síndrome. Del con medular i de la cua de cavall Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Síndrome de secció medular completa § Sensitiu à Pèrdua de totes les sensibilitats per sota de la lesió § Motor à Paràlisis espàstica (flàccida al principi) § Alteracions vegetatives i esfinterianes Síndrome d’hemisecció medular § Sensitiu à Mateix costat: pèrdua de la vibratòria i tàctil § Costat contralateral à pèrdua de tèrmica i dolorosa § Motor à Paràlisis espàstica al costat de la lesió Síndrome siringomièlia Sensitiu à Pèrdua de la tèrmica i dolorosa.
Motor à Amiotròfia segmentaria si hi ha afectació de la banya anterior Síndrome de l’arteria espinal anterior Sensitiu à pèrdua de la tèrmica i dolorosa.
Motor à Paràlisis espàstica ...