XC - Exercici de seguiment LAN (2014) (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Xarxes de Computadors
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 11/07/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

XC - Exercici de seguiment LAN (2014)

Vista previa del texto

1.A 9 VLANs (VLAN1…VLAN9) 4 enllaços trunk (SW1-SW4, SW2-SW4, SW3-SW4, SW4-R1) 1.B Haurien d’afegir-se 3 enllaços entre SW1 i SW4 (VLAN1, VLAN2, VLAN3), uns altres 3 entre SW2 i SW4 (VLAN4, VLAN5, VLAN6), 2 més entre SW3 i SW4 (VLAN7, VLAN8) i 9 entre SW4 i el router (VLAN1...VLAN9).
1.C Si els hubs no són el coll d’ampolla, aquest serà l’enllaç entre SW1 i SW4.
Ens demanen quants hubs hem de tenir perquè aquests puguin transmetre al màxim (100 Mbps) al SW1 i perquè aquest pugui transmetre al màxim (1000 Mbps) al SW4. Per tal que al SW1 hi arribin 1000 Mbps, veiem que hem de posar 10 hubs (10 x 100 = 1000 Mbps). Com que tenim 50 terminals, 50/10 = 5 terminals/hub, i per calcular la velocitat efectiva de cada terminal: (100 Mbps/hub) / (5 terminals/hub) = 20 Mbps/terminal. Per tant, necessitarem 10 hubs de 6 ports cadascun (5 pels terminals i un pel switch) a cada xarxa N1-N6.
© http://fibernalia.blogspot.com.es 1.D El coll d’ampolla serà l’enllaç entre SW4 i R1, no hi hauran pèrdues i els switches hauran de fer control de flux.
1.E Per arribar al servidor, s’ha de passar pel router, i l’enllaç SW4-R1 és de 1000 Mbps. Llavors, el SW4 repartirà aquests 1000 Mbps entre els trunks SW1-SW4, SW2-SW4 i SW3-SW4, de manera que a cadascun li correspondran 333,33 Mbps.
(i) 333,33 Mbps / 30 hubs = 11,11 Mbps/hub 11,11 Mbps/hub / 5 terminals/hub = = 2,22 Mbps/terminal (ii) 333,33 Mbps / 21 enllaços = 15,87 Mbps/enllaç Per tant: 15,87 Mbps/terminal (iii) 15,87 Mbps/AP / 10 terminals/AP = 1,587 Mbps/terminal © http://fibernalia.blogspot.com.es ...

Tags: