Economia: Tema 3 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 24/03/2015 (Actualizado: 24/03/2015)
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3 (del llibre): L’ECONOMIA DE MERCAT i la teoria elemental ...
Els subjectes que intervenen en el mercat: FLUX CIRCULAR DE LA RENDA  Famílies: proporcionen la demanda. Compren i consumeixen béns i serveis. Posseeixen i venen factors de producció.
 Empreses: proporcionen l’oferta.
Les empreses proporcionen salaris i inputs.
Contracten i utilitzen factors de producció.
Hi ha 2 tipus de mercat:  Factors de producció: les empres venen i les famílies compren  Béns i serveis Funció de producció de les empreses: Q= f [L,T,K]   Eficiència tècnica (ments recursos) Eficiència econòmica (menys cost monetari) Els costos de l’empresa: quantitats que ha de sufragar una empresa per utilitzar els recursos que necessita per a produir.
    Fixes: són independents a la producció de l¡empresa. Per exemple, el lloguer d’un local.
Variables: augmenten o disminueixen si la producció augmenta i disminueix. Per exemple, l’electricitat.
Totals: suma dels costos fixes i variables Migs: resultat de dividir els costos totals entre el nombre d’unitats produïdes Els rendiments de les empreses  Rendiments decreixents: a mida que incorporem més unitats de treball, aquestes unitats donen menys rendiment. Cada nova unitat de treball dóna menys rendiment  que les anteriors. (tens masses treballadors que fan nosa, les màquines i la fàbrica no donen més de si...) Les economies d’escala: (EXAMEN) Disminuïm el cost unitari de producció a l’augmentar l’escala productiva (produir més). Quan fem més unitats, baixa el cost per unitat. Això és perquè tindrem menys costos per unitats de producció ja que els costos fixes s’hauran de repartir entre més unitats. Hi ha economies d’escala durant una fase del procés, però arriba un moment que comences a tenir rendiments decreixents. No necessàriament en tots els processos productius hi ha economies d’escala, a vegades hi ha economies de diversificació o d’abast: oferim serveis diferents per reduir el nostre cost unitari, reduïm el cost per unitat quan incorporem noves activitats.
Demanda de mercat De què depèn la demanda d’un bé?      Del seu preu Del preu dels béns relacionats (complementaris o substitutius) De la renda dels consumidors Dels gustos o la moda Dels factors conjunturals (campanyes publicitàries...) Oferta de mercat De l’oferta individual a l’oferta de mercat De què depèn l’oferta d’un bé?     Del preu del producte Del preu dels inputs (factors de producció) De la tecnologia disponible De les expectatives de les empreses ...