Peguntes antimicrobians (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 5º curso
Asignatura Estades en pràctiques tutelades
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 38
Subido por

Descripción

Són preguntes de farmàcia d'hospital

Vista previa del texto

--ANTIMICROBIANS -Per bacils gram negatius anaeròbics el millor és (interessa eliminar-los per exemple en una asèpsia del tracte digestiu): • Norfloxacino (inf. orina, aerobis) + clindamicina (anaerobis i anaerobis facultativos) • Amoxicilina (aerobis) + ceftriaxona (anaerobis i aerobis: sepsis, meningitis, inf.
intraabdominals, inf. òssies, etc) • Metronidazol + gentamicina/vancomicina Metronidazol (via intravenosa: inf. x anaerobis greus susceptibles; via oral: tricomoniasis, giardiasis, amebiasis intestinal, inf. x bacteris anaerobis)+ gentamicina (xa aerobis, es dona per a profilaxis).
• Amoxicilina + gobemicina. Amoxicilina (aerobis)+ gobemicina (gram- i gram+ aeròbics i anaeròbics) -Metronidazol / Clindamicina : anaerobis -Gentamicina (associada) : gram- i enterococs -Podríem donar 1,5g d’amoxicil·lina-clavulànic un sol cop al dia? No, no té “efecte postantibiòtic” que mantigui l’acció unes hores després d’haver-se eliminat el medicament.
• Millor administrar aminoglicòsids, que sí que tenen aquest efecte. Ex: gentamicina 240mg 1 cop al dia, enlloc de 80mg 3 cops.
-Antibiòtics amb efecte post-antibiòtic: se refiere a la supresión persistente del crecimiento bacteriano posterior a una exposición breve a antibiótico.
• Aminoglucòsids (neomicina, estreptomicina, amikacina...) • Macròlids (claritromicina, eritromicina, azitromicina...) • Quinolones (à. nidelíxic, norfloxacino, ofloxacino, levofloxacino...) • Pencilines i cefalosporines, en tenen molt poc per cocs+ i gairebé nul per bacils-Fluoroquinolones no es poden administrar en nens, embarassades, adolescents, lactants perquè afecten el creixement del cartílag, i per tant de les articulacions, com també dels tendons.
• Efecte potenciat si es combinen amb corticoids.
• Afecta especialment el taló d’Aquiles.
-Quin antibiòtic no s’ha d’administrar en cas d’infecció d’orina en un insuficient renal? • Amoxi+clavulànic • Norfloxacino • Gentamicina, no perquè és nefrotòxica, com tots els aminoglucòsids • Ciprofloxacino -Aminoglucòsids: Nefrotoxicitat (Gentamicina) i Ototoxicitat (Estreptomicina) -Si un pacient amb gentamicina té disminuïda la creatinina: • Augmentar dosi • Disminuir Interval de dosificació • Augmentar interval de dosificació. La velocitat d’eliminació és més lenta.
• No fer res fins a tenir els pics -La rifampicina s’usa per: • Tuberculosi • Meningitis 12 • Tuberculosi i meningitis: És bactericida (inhibeix síntesis RNA bacteria). La rifampicina esta normalment indicada en el tractament de les infeccions per Mycobacterium, incloent la tuberculosis, brucelosis i la lepra; juga un paper en el tractament de Staphylococcus aureus meticilin-resistent (MRSA) en combinació amb l’àcid fucsídic i també per infeccions per enterococs com S. faecalis. S’utilitza en la profilaxis de Neisseria meningitidis (meningitis). També s’usa per a casos d’al·lèrgia o amb contraindicacions a altres antibiòtics o quimioteràpics.
-Per erradicar H.pylori: • Omeprazol + amoxicilina + claritromicina (OCA).
• Si al.lèrgia a penicil.lina: Omeprazol+ Metronidazol + Claritromicina - Quin d'aquest fàrmacs es un inhibidor de las b-lactamassas? Tazobactam -Antibiòtic a monitoritzar: Vancomicina -Vancomicina : en casos de Clostridium difficile (vo), no elecció per cocs gram+ (vi) incloent MRSA -Rifaximina: clostridium difficile resistent a vancomicina -Rifampicina : infeccions de pròtesis, meningitis, tuberculosi. Inhibidor enzimàtic més potent -Azitromicina antibiòtic macròlid -Doxiciclina tractament infeccions -Tobramicina: AB Aminoglucòsid. Indicat per infeccions pulmonars cròniques per Pseudomonas aeruginosa -Linezolid: espectre per gram positius -Sífilis: penicilines -En una candidiasis vaginal donarem clotrimazol, fluconazol o ketoconazol La candidiasis és una infecció vaginal causada per un organisme fúngic (llevat) que s’anomena Candida Albicans. El tractament serà amb miconazol o clotrimazol.
(clotrimoxazol = sulfametoxazol + trimetoprim o Septrin: faringitis, pneumònia, Diarrea infecciosa, Infecció renal, infecció urinària, etc.) -Tractament aspergilosis: caspofungina, anfotericina B o voricazonal -Fluconazol: antifúngic -Amb quin dels següents medicaments interacciona el voriconazol o itraconazol? • Pantoprazol • Ranitidina • Almagat -El TARGA s’ha d’iniciar: 2 anàlegs de nucleòtids+ 1IP o 2 anàlegs +1 no anàleg -Quan és millor administrar els antiretrovirals : abans, durant o després les menjades ? • Abacavir, raltegravir, zidovudina, combivir, trizivir,fosamprenavir, nevirapina, maraviroc, emtricitavina, lamivudina amb o sense aliment • Didanosina, estavudina, afavirenz, atazanavir, atripla molt important estómac buit • Tenofovir, darunavir, etravirina, saquinavir, tenofovir, kaletra, truvada, ritonavir amb aliments millor -Quin antirretroviral no es pot administrar en dones embarassades?efavirenz -Zanamivir usat per grip (antiinfluenza a i b). HGTiP=oseltamivir.
-Brivudina usat per: 13 • Herpes Zoster • psoriasi -Tractament Herpes Zooster: Aciclovir -Ús del palivizumab: prevenció Virus respiratori sinusal .
Prevención de las enfermedades graves del tracto respiratorio inferior que requieren hospitalización, producidas por el virus respiratorio sincitial (VRS) -Marca quin medicament està indicat en el tractament de l’hepatitis B: adefovir (no ribavirina, ni emtricitabina ni didanosina).
-Telaprevir i boveprevir: hepatitis C -Quin dels següents medicaments interessa tenir una fluctuació pic-vall elevada? • Vancomicina • Ciclosporina • Amikacina (és aminoglicòsid) -Indicacions Interferó, marca la que no ho és: • Hepatitics C • Càncer renal • Herpes ** • Esclerosis múltiple 14 ...