Tema 4. L’Estudi del paisatge (2010)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Geobotànica
Año del apunte 2010
Páginas 1
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Alejandro Batlle GEOBOTÀNICA TEMA 4: L’Estudi del Paisatge 1- Definició del paisatge : fragments del territori en el que intervenen les interaccions mediambientals i culturals i que l’home percep segons la seva pròpia sensibilitat. Segons la convenció europea del paisatge es defineix com qualsevol part del territori, tal i com es percebuda per les poblacions, en el que el seu caràcter resulta de l’acció de factors naturals i/o humans i de les seves relacions. En aquesta convenció es defineix també el seu àmbit d’aplicació i objectius. El primer terme diu que: sense perjudici s’aplica a tot el territori de les parts i tracta espais natural, rurals, urbans i periurbans. Inclou els espais terrestres, les aigües interiors i marítimes. Concerneix tant a paisatge que poden ser considerades notables, com als paisatges quotidians i als paisatges degradats.
Per últim els objectius són promoure la protecció, la gestió o l’ordenació dels paisatges i organitzar la cooperació europea en aquests aspectes.
2-. Components del paisatge : elements físics, biològics, actuacions humanes, activitat i fluxos. Tots aquests components quan algú mira el paisatge li provoca sensacions i depèn de la persona i estat d’ànims d’aquesta.
Conques visuals: punt visual on pots observar molts punts.
3-. Anàlisi i valoració del paisatge: anàlisi de l’organització de l’estructura visual, territori i percepció, etc. Com hi ha molts dibuixos i no sembla de geobotànica sinó de dibuix no ho passo.
4-. Organització del paisatge : un paisatge serà tant més organitzat com més  sigui d’una estructura aleatòria. La classificació es fa per: la dominància d’elements, les característiques espacials, escala temporal i funcionalitat.
5-. Dinàmica del paisatge : ocupació del sòl (land cover) descriu l’estat físic de les terres de la superfície del sòl (més relacionat amb la biologia); usos del sòl (land use) descriu la manera en què es pot utilitzar la terra (més relacionat amb la planificació).
6-. Gestió del paisatge: Ecologia del paisatge Aplicació dels conceptes ecològics a la gestió de l’espai i a la seva conservació com per exemple quines formes, superfície cal mantenir, elements per introduir, modificació del paisatge, com organitzar les  àrees respecte les altres, quines poden ser les conseqüències d eles decisions sobre altres, etc.
Gestió del paisatge Formulació de decisions de gestió, dimensió espacials i gestió d’àrees funcionals.
Conservació del paisatge Criteris de conservació del paisatge i conservació a través de la prospectiva del paisatge.
...