TEMA 1(III): Principis generals (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicologia Fisiològica I
Profesor C.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 16/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Fisiologia de la conducta (I) – Psicologia UAB | Marina Pedrosa Domingo TEMA 1 (III): PRINCIPIS GENERALS Conceptes:  Sensació Procés pel qual els receptors recullen informació i l’envien al SN. L’arribada de la informació sensorial a l’escorça sensorial primària genera sensacions.
 Percepció Quan la informació sensorial és analitzada, integrada i interpretada, en funció de l’atenció, l’experiència prèvia, el context,… és a dir, un cop la informació arriba a l’escorça sensorial secundària, es genera la percepció.
 Receptor Neurona o cèl·lula especialitzada que detecta, respon i transdueix una certa forma d’energia.
 Transducció Un cop superat el llindar d’activació, la cèl·lula receptora transforma l’energia de l’estímul a la qual es sensible, en energia neural (canvi de potencial elèctric a través de la membrana).
Energia externa -> Energia electroquímica  Camp receptor d’una cèl·lula sensorial Regió receptiva en la qual la incidència d’un estímul, d’uns paràmetres determinats, produeix la resposta de la cèl·lula sensorial.
Trobem més sensibilitat en aquelles zones que: -Tenen camps receptors petits. Com més petit és el camp, podrem especificar més la regió on hem sentit l’estímul.
Fisiologia de la conducta (I) – Psicologia UAB | Marina Pedrosa Domingo -Hi ha més densitat de receptors. Com més receptors, més probabilitat de detectar un estímul.
-Hi ha menys convergència d’informació. Si moltes informacions són rebudes per un sol camp receptor, la sensació serà una sumà de totes aquestes, no serà gaire específica, mentre que si cada receptor rep poca informació, aquesta la rebrem amb més detall.
 Codificació neural Representació neural de les característiques de l’estímul (intensitat, durada, localització,...). Pot ser: -Temporal: nombre de potencials d’acció per unitat de temps en una única neurona.
Codi de freqüència. Si ens fan pressió a la pell generarem més potencials d’acció: l’estona que es generin aquests potencials d’acció ens donarà una representació neural de la durada, la intensitat del potencial d’acció ens donarà una representació neural de la intensitat de la pressió, etc.
-Espacial: grup de neurones actives en un moment determinat. Codi de població. Segons el lloc on es doni la pressió, aquesta és percebuda per un tipus de neurones; el tipus de neurones que rep la informació ens indica on s’està donant la pressió.
 Organització topogràfica de l’escorça cerebral Correspondència entre llocs específics de les superfícies receptores (o característiques de l’estímul) i regions de l’escorça cerebral.
Organització somatotòpica – escorça somàtica Organització retinotòpica – escorça visual Organització tonotòpica – escorça auditiva  Adaptació sensorial Fenomen perifèric (del receptor) que comporta una pèrdua progressiva de la sensibilitat i, en conseqüència, de la resposta del receptor davant la presència invariable d’un estímul.
Fisiologia de la conducta (I) – Psicologia UAB | Marina Pedrosa Domingo És el procés perifèric que ens proporciona coses com no notar la roba quan la portem. No s’ha de confondre amb l’habituació: mentre l’adaptació, que és un procés perifèric, ens ajudaria a no notar el rellotge quan el portem, l’habituació, és un procés central atencional que ens permet ignorar que el rellotge es mou quan anem caminant, simplement no li prestem atenció.
...