Tema B7: Cerebel (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Profesor I.P.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 23/05/2015 (Actualizado: 24/05/2015)
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Fonaments de Psicobiologia II. Bloc B. Neuroanatomia. Tema B7. Psicologia UAB. Marina Picó TEMA B7. CEREBEL 1. DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA I HISTOLÒGICA Des d’un punt de vista evolutiu està relacionat amb la protuberància. Però des d’un punt de vista funcional és molt diferent. El cerebel és una regió bàsicament relacionada amb el manteniment de l’equilibri i la coordinació del moviment.
La importància del cerebel es posa de manifest quan es produeixen lesions en aquesta zona, ja que poden produir efectes com que una persona no pugui ser capaç de mantenirse dreta.
El cerebel es troba unit al tronc de l’encèfal per tres parells de tractes, els peduncles cerebel·losos:    Peduncle cerebel·lós superior  comunica el cerebel amb la part més alta o rostral del tronc de l’encèfal, és a dir, amb el mesencèfal Peduncle cerebel·lós mitjà  comunica el cerebel amb la protuberància.
Peduncle cerebel·lós inferior  comunica el cerebel amb el bulb raquidi (la part més caudal del tronc de l’encèfal) Dos regions principals    Vermis: Part medial del cerebral: Hemisferis cerebel·losos: a banda i banda Lòbul floculonodular: format pel flòcul i el nòdul 1 Fonaments de Psicobiologia II. Bloc B. Neuroanatomia. Tema B7. Psicologia UAB. Marina Picó L’escorça cerebel·losa està enormement plegada (més que la cerebral), el que permet que tengui una gran superfície.
Cada plegament s’ anomena folia.
Dins del cerebel trobem un centre medul·lar (Substància blanca), format per axons, en el qual hi ha incrustats diversos nuclis centrals (Substància grisa).
Podem distingir tres capes:    Capa molecular: formada sobretot per les dendrites de les cèl·lules de portinge Cèl·lules de portinge: poden rebre informació de 100.000 sinapsis diferents Capa granular 2. PRINCIPALS SUBDIVISIONS FILOGENÈTIQUES I FUNCIONALS Des d’un punt de vista filogenètic el podem classificar en tres regions diferents:    Arquicerebel: part més antiga del cerebel. S’observa en peixos i amfibis inferiors.
Correspon al lòbul floculonodular.
Paleocerebel: ja s’observa en els amfibis superiors, rèptils i aus. Format per la major part de la vermis Neocerebel: apareix en els mamífers i està format pels hemisferis cerebel·losos i una part de la vermis Des d’un punt de vista funcional:    Vestibulocerebel: es correspon exactament amb l’arquicerebel: format exactament pel lòbul floculonodular.
Espinocerebel: es correspon bastant bé amb el paleocerebel: format per la major part de la vermis però també per una part adjacent dels hemisferis cerebel·losos.
Cerebrocerebel (pontocerebel): prou equivalent al neocerebel. correspon a la major part dels hemisferis cerebel·losos i a una part de la vermis.
2 Fonaments de Psicobiologia II. Bloc B. Neuroanatomia. Tema B7. Psicologia UAB. Marina Picó  VESTIBULOCEREBEL o Ajusta el to muscular pel manteniment de l’equilibri o Control de moviment amb els ulls  ESPINOCEREBEL (paleocerebel) o Control del to muscular en l’ajust de la postura o Control de la sinèrgia (coordinació) dels músculs que participen en molts tipus de moviment com la locomoció.
 CEREBROCEREBEL O PONTOCEREBEL (neocerebel) o Regulació dels moviments voluntaris precisos: rep informació dels moviments precisos que s’han de fer i regula la seqüència, la força, la direcció i l’extensió dels moviments.
o Relació amb els aprenentatges motors.
3 ...