Exercicis Tema 1 (2012)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Economia Internacional
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 9
Subido por

Descripción

Càlcul del PIB i altres variables

Vista previa del texto

ECONOMIA INTERNACIONAL: Tema 1 Exercici 5 A partir de les següents dades d’una economia sense impostos, calcula el Producte Interior Brut (PIB), el Producte Interior Net (PIN), la Renda Nacional Bruta (RNB), i la Renda Nacional Disponible Bruta (RNDB) Remuneracions assalariats Valor afegit brut de l’agricultura Exportacions de béns Consum final Formació bruta de capital fix Exportacions de serveis Variació d’existències Excedent brut d’explotació Importacions de béns Importacions de serveis Valor afegit brut de la indústria Consum de capital fix Consum intermedi Valor afegit brut de la construcció Rendes netes de la propietat amb la Resta del Món Rendes netes del treball amb la Resta del Món Valor afegit brut dels serveis Transferències corrents donades a la Resta del món Transferències corrents rebudes de la Resta del món 10.000 1.500 3.500 21.500 2.500 5.200 500 13.200 2.500 7.500 7.500 2.000 15.500 3.500 -250 100 10.700 150 250 PIB (Via producció): ∑ VAB = VAB de l’agricultura + VAB de la indústria + VAB de la construcció + VAB dels serveis = 1.500 + 7.500 + 3.500 + 10.700 = 23.200 u.m.
PIB (Via despesa): Consum final + Formació Bruta de capital fix + Variació d’existències + (Exportacions – importacions) = 21.500 + 2.500 + 500 + (5.200 + 3.500 – 2.500 – 7.500) = 23.200 u.m.
PIB (Via renda): Remuneracions assalariats + Excedent brut d’explotació + Rendes mixtes = 10.000 + 13.200 + 0 = 23.200 u.m.
PIN: PIB – Consum de capital fix = 23.200 – 2.000 = 21.200 u.m.
RNB: PIB + Rentes Netes amb la Resta del Món = 23.200 + 100 – 250 = 23.050 u.m.
RNBD: RNB + Transferències rebudes RM – Transferències donades RM = 23.150 u.m.
Exercici 7 A partir de la següent informació, calcula el consum final interior i el consum final nacional:  Consum individual en el territori econòmic de les llars residents o Alimentació 2.800 o Tèxtil 4.500 o Energia 2.000 o Habitatge 6.500 o Serveis 23.000 o Altres 1.200  Despesa corrent de les AAPP 5.000  Consum individual dels no residents en el territori 1.250  Consum individual en l’exterior dels residents 250 Consum final interior (CFI): Consum individual en el territori econòmic de les llars residents + Despesa corrent de les AAPP = 40.000 + 5.000 = 45.000 u.m.
Consum final nacional (CFN): CFI + Consum individual dels no residents en el territori + Consum individual en l’exterior dels residents = 45.000 + 1.250 + 250 = 46.500 u.m.
...