Per què es devalua la moneda (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 26/03/2015
Descargas 7

Descripción

Breu explicació sobre les causes que menen un govern a devaluar la moneda nacional

Vista previa del texto

Per què es devalua la moneda? La moneda és devaluada bàsicament per deutes estrangers i desgast de recursos naturals propis. Les monedes i bitllets no tenen un valor per si mateixos, sinó que són la representació de la riquesa que té un país. Es tracta d’una mesura de valor que possibilita amb major facilitat l’intercanvi.
Ja que no fem bescanvis com en els temps antics, la moneda substitueix un valor real però no val per si mateixa. El Banc Central d’un país dóna suport i dóna valor a la moneda per mitjà de les reserves de riquesa que administra.
Són molts els factors que intervenen en la devaluació d’una moneda; entre els més destacats podem destacar: 1. Augment en la quantitat de diners que circula sense increment en la riquesa del país. Quan això succeeix, els diners circulants no poden ser recolzats per les reserves i, per tant, disminueix el seu valor 2. Disminució en la demanda de la moneda local.
3. Augment en la demanda de la moneda estrangera.
Generalment, les devaluacions tenen lloc quan en els mercats internacionals existeix:  Balança comercial desfavorable (dèficit). Això succeeix principalment quan s’importa més del que s’exporta.
 Desconfiança en l’economia local o en la mateixa estabilitat del país. Aquesta pot ser causada per problemes interns de caràcter polític o social, guerres i actes de terrorisme, entre d’altres.
 Sortida de capital estranger. És una conseqüència directa de la desconfiança: els inversos estrangers prefereixen portar els seus diners a països amb economies més estables i veuen més convenient prestar els seus diners a governs amb taxes d’interès més elevades.
En alguns casos és el mateix Banc Central qui decideix devaluar la moneda. És una mesura extremada i poc freqüent que cerca disminuir les importacions i donar impuls a la producció local: atès que els productes importats s’encareixen, la població tendeix a preferir els nacionals.
Una de les conseqüències immediates d’una devaluació consisteix en l’encariment de les importacions: atès que la divisa nacional té un menor valor davant de la divisa estrangera, es requereixen més diners per importar tant béns com serveis.
Ja que els diners que rebem segueixen essent els mateixos, però aquests diners han perdut valor a nivell internacional, en la nostra economia personal la devaluació es veu reflectida en un augment dels preus de roba i calçat importats, aliments d’origen estranger, viatges i serveis de telefonia...
No obstant això, les devaluacions no són totalment negatives. Atès que la moneda nacional té menor valor es poden propiciar les exportacions (els països estrangers tendeixen a preferir el comerç amb països la moneda dels quals es troba devaluada). Alhora, pot augmentar el turisme internacional, ja que als estrangers els resulta atractiu passar les seves vacances en països on els seus diners valen més.
...