Tema 2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de Recerca en Comunciació
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 18/03/2015
Descargas 15

Vista previa del texto

Tema 2: El procés d’investigació o les seves etapes. La seva aplicació a la investigació en comunicació 1. La mostra Necessitat de recerca Magnituds infinites o extenses Tècnica estadística que permet investigar-ne les parts i fer-les extensibles.
Univers hipotètic (allò que estudiem) Condicions de la mostra: conté part del univers, és estadísticament proporcional, quan és quantitativa ha de ser representativa Selecció: unitats d’anàlisi (part més petita que analitzem a la que aplicarem la metodologia. Ex: si analitzem sèries, la u.a. podria ser el personatge, el capítol.. És la part més petita), mostra Tipus de mostres: - Probabilístiques: apliquen metodologies quantitatives. És representativa, el resultat es pot extrapolar al total. (analítiques) o Aleatòria simple: d’àrea o de superfície (de tots els alumnes de la ESO, agafem 40 aleatòriament, a l’atzar) o Aleatòria estratificada: primer faig una selecció (de tots els alumnes de la ESO, agafem aleatòriament 10 de cada curs, de manera que tenim alumnes de cada curs). Pot ser constant (a parts iguals: Agafar un 25% d’alumnes de cada curs // Agafar 50% d’homes i 50% de dones) o proporcional (segueix la proporció real: hi ha més alumnes a 4t, doncs 40% 4t, 20% 3r, 20% 2n i 20% 1r // 80% d’homes i 20% de dones).
o D’àrea o superfície: Volem analitzar la TV d’Espanya i agafem cadenes de cada CCAA. Per territoris o Mostra successiva: tendències. Ex: eleccions, agafar vots del 2009 i 2011 i mirar què es votarà el 2013 La més representativa és l’aleatòria simple.
- No probabilístiques: apliquen metodologies qualitatives o proves pilot o Mostres no aleatòries o empíriques: qualitatives - Mostra intencional: ex: entrevista en profunditat - Mostra erràtica o circumstancial: ex: mostra a la que tenim accés.
Ex: fer enquesta a la classe. No científica Selecció del tipus de mostres segons: - Objectius / finalitat Esquema de recerca i abast Tamany de l’univers o població Relació costos – eficàcia Limitacions de temps Marge d’error permès 2. Pressupost Quan fem una recerca necessitem recursos tècnics, recursos de material i recursos de personal. Quan fem el nostre pressupost hem de detallar els recursos que necessitem.
Material fungible: tot el material que s’esgota (tinta impressora, bolis..) Material inventariable: que es pugui fer inventari, tot el material que no s’esgota (ordinadors, taules..) Despeses de comunicació: connexió a Internet, persona encarregada de la comunicació, despeses de promoció...
...