Tema 3. Malaltie de la laringe i la cavitat toràcica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Malaltie de la laringe i la cavitat toràcica
Profesor D.L.
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 29/03/2015
Descargas 11

Vista previa del texto

TEMA 3: LA VEU: FUNCIONS LARÍNGIES: Cap estructura està específicament destinada a la producció de la veu.
- Funció respiratòria - Funció digestiva - Funció fonatòria ESTRUCTURES IMPLICADES EN LA FONACIÓ: - Manxa pulmonar - Vibració laríngia - Cavitats ressonadores MANXA PULMONAR (record anatòmic): - Inspiració: o Diafragma o M.
Inspiradors accessoris: intercostals esternoclidomasteoideo.
- Espiració: o Forces de retracció elàstica pulmonar o Músculs intercostals interns o Musculatura abdominal externs, esclaers i RESSONÀNCIA: Les diferents produccions acústiques de la parla adquireixen la seva forma definitiva amb el fenomen de la ressonància. Ressonància és l’amplificació d’un so de determinada freqüència per l’acció d’un cos passiu denominat ressonador, que és capaç de vibrar a “dicha” freqüència.
El ressonador en funció de les seves característiques físiques – dimensió, forma, elasticitat, composició – posseirà una freqüència natural de ressonància; serà el màxim responsable en la formació del timbre característic de cada so.
La vibració de les cordes vocals genera un harmònic o una ona sonora, que denominem freqüència fonamental. Aquesta ona adquireix immediatament un caràcter de so complex ja que crea (per efecte de la ressonància que té lloc en les cavitats supraglotiques) una sèrie d’harmonia afegida que conformaran les estructures acústiques dels sons emesos.
FOSSES NASALS: Són importants com a elements ressonadors i també coma a elements funcionals.
Record de fisiologia de fosses: - Escalfament i humificació de l’aire inspirat Neteja i filtre de l’aire inspirat Sentit de l’olfacte - Respiració nasal Funció fonatòria, passiva, de ressonància...
Modificació de l’aire inspirat: - Filtratge: la capa de moc atrapa partícules que són transportades per els cilis - Escalfament i humificació de l’aire: rica vascularització de la submucosa.
Transport de partícules: - Els cilis: transporten el moc des de els pits a les fosses nasals i després a la rinofaringe per ser deglutit.
o CÈL·LULA CILIAR o 300 cilis i microvilli o Cili – 0,3  de diàmetre i 5-10 de longitud MOVIEMTN METRACRÒNIC: com es transporta per què si els cilis anessin tots a l’hora no serien eficients.
Sistema immunitari associat a la mucosa: Nosopharyngeal-associated lymphoid tissue (NALT) - Teixit linfoide difus - Cèl·lules presentadors dd’antígens, linfòcits T i B, cèl·lules plasmàtiques i Ig - IgA Composicio de mocosa nasaL: - 95 % d’aigua - 1-2 % de electrolitres - 2-5 % de mucina (propietats viscoses i elàstiques del moc) - Inmunoglobilines (IgA, IgG, IgE) - Transferència - Enzims lítics: hidrolasses, glucosidasas - Interferóm - Inhibidors enzimàtics de les proteases: α1 antitripsina Fisiologia de l’olfacció: - Epiteli olfactiu del sostre de les fosses nasals - El material lipídic dissol les substàncies oloroses que estimulen les cèl·lules olfactives FUNCIO RESPIRATÒRIA: El flux (aire) entre pel cap provocant un flux aeri que és moderadament turbulent, això té la seva implicació fisiològica, si aquesta és molt elevada si tenim el nas congestionat fa que l’aire no circuli en fluïdesa i això és patològic. Si l’aire té lloc molt ample també és patòlogic... MOLT DOLENT MOLTA COM POCA TURBOLENCIA.
- El flux nasal presenta característiques aerodinàmiques quan passa a través de la llum d eles fosses nasals - El flux inspiratori i el flux expiratori Simptomatologia nasal funcional: - Obstrucció nasal: no respiro pel nas Rinorrea: excés de secreció pel nas Esternuts: quan hi ha al·lèrgia o refredat Dolor facial: al voltant dels ulls Problemes olfactius: símptomes típic de quan estem constipats Exploració clínica: - Piràmide nasal: deformitats - Rinoscòpia anterior: morfologia septal, cornets, moc, tumors....
- Rinoscòpia posterior: adenoides, colas cornetes, atrèsia coanes ARA ES FA MÉS LA ENDOSCOPIA.
Exploració per la imatge: - Radiologia simple - Tomografia computeritzada - Ressonància magnètica nuclear - Radiologia convencional: o Projeccions de Waters, Cadwell, Hirtz i lateral.
o Poca utilitat actualment TAC. talla aaxials en pocs minuts RMN es lenta, cara, saturada a hospital. es fa en dures hores.
Exploració permeabilitat nasal: - Rinomanometria (resistències nasals al flux aeri) - Rinometria acústica (reflex de la ona acústica) Exploració olfacte: - Identificació qualitativa - Variació de el umbral olfactiu entre individus - No quantifica FARINGE: Funcions de la faringe: - Respiratòria i modulació de la veu. Una persona normal que parla no es percep però cantants professor si, operats amígdales.
- Sistema immunitari - Funció gustativa, de la deglució i auditiva. Encara que el gust de la llengua també en fa funció. Auditiva ja que la trompa d’Eustaqui connecta amb l’orella mitjana amb rinofaringe. Amb les patologies de la rinofaringe, tenen otitis cerosa, fa que no hi sentin, trastorn audició, i de l’adquisició del llenguatge.
Funcions modulació de veu: - Cavitat de ressonància variable o Gràcies a la contracció muscular Modifica el timbre.
Sistema immunitari: - Amígdales palatines, amígdala faríngia, amígdala lingual i mucosa faríngia - Sistema defensiva contra els gèrmens.
Funció respiratòria: - Ajuda a la depuració i la a purificació de l’aire en inspiració Funció sensorial gustativa: - Encara que es realitza principalment a la llengua també hi ha terminacions en el paladar i orofaringe - 4 GUSTOS: DOLS, SALAT, ÀCID I AMAR Funció auditiva: - De forma indirecte.
La permeabilitat de la trompa de Estaqui es necessària per el funcionament correcte de l’orella mitjana Deglució: - Durant el temps faringi el bol es projecta cap enrere i fins abaixa, la via digestiva s’obre i l’aèria es tanca.
o El paladar s’eleva i s’aplica a la paret posterior obstruint les fosses nasals.
o A l’ascendir el hioide i la laringe, l’epiglotis cau sobre la glotis i la tanca, finalment el bol es dirigeix a l’esòfag.
Simptomatologia faríngia: - Nasofaringe: obstrucció nasal - Epistaxis, rinorrea posterior - Disnea, ronquegi - Parestèsies, onicofàgia, disfàgia... alteracions de la deglució Exploració de orofaringe: - Inspecció - Palpació - Endoscòpia - Radiologia: simple, TC, RMN ANOMALIES CONGÈNITES BUCALS: - Fístula congènites del llavi inferior: dues coses que estan comunicades. Orifici que comunica la boca amb exterior - Quist salival de retenció o mucocele: càpsula que reté pus, etc.
- Persistència del fre labial - Fissures o ferides labials o maxil·lars i/o palatines MALFORMACIONS CONGENITES DE LA CAVITAT ORAL: - Hemangiomes: malformacions vascular benigna (1º-8º) que creix ràpidament (fase proliferativa), s’estabilitza i després involuciona - Malformacions vasculars: presents durant el naixement, creixen en proporció al creixment del cos i mai involucionen.
ANOMALIES CONGENITES DE LA LLENGUA - Macroglòssia - Microglòssia - Llengua bífida o dividida (glososquisis) Com a exemples de ulitm aaaapartat: - Quists i fístules linguals congènites: o Restes del conducte trioglos o Fístules s’obren pel forat cec fins a la cavitat oral - Anquiloglosia o Fre curt o Pot dificultar la lactància LLAVI I PALADAR DIVIDIT - Epidemiologia i patologia: o Prevalença 1:7000 naixements a Europa o 2:1 nois, 2:1 noies paladar dividit aïllat o Aïllat o associat a síndrome congènits o Etiologia multifactorial - - Divisions unilaterals: o Septum i la premixila desplaçats finsa la banda contralateral o L’ala nasal del costat físurat deformada, aplastada, retinguda i desplaçada per l’acció de la musculatura, + prima que la de la banda oposada amb dèbil cartílag alar.
Divisions bilaterals: o Divisions bilateral que s’assembla a unes fàcies porcina.
o Anomalia de la premaxil·la (paladar primari) o Posició central del sèptum nasal o Columna casi inexistent ARBRETRAQUEO-BRONQUIAL I PULMONS: Record de fisiologia de l’arbre traqueo-bronquial: - Intermediari entre laringe i pulmons - Netejar, escalfar i humidificació de l’aire o Inspiració i espiració Exploració d’arbre traqueo-bronquial i pulmons: - Exploració o Auscultació o Endoscòpia o Proves funcionals respiratòries o Radiologia: simple antero-posterior toràcica i cervical, TC o RMN, gammagrafía: com a accessoris ...

Tags: