Informe pràctica 10 Soldadura oxiacetilènica (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería en Sistemas y Tecnología naval - 1º curso
Asignatura Tecnologia naval i mecánica
Profesor J.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 25/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Cognoms: Cortés Pujadas Data: 12/05/2016 Nom: Ivan DNI: 48026365 L Assignatura: Tecnologia Naval i Mecànica Quadrim.:Primavera Titulació: GESTN Nº Fulls:2 INFORME DE PRÀCTIQUES Pràctica número: 10 Nom de la pràctica: Soldadura oxiacetilènica Grup i número assignat: 12 A Pràctica realitzada individualment: Si Numeració del grup: 12 Cognoms: Cortés Pujadas Data: 12/05/2016 Nom: Ivan DNI: 48026365 L Assignatura: Tecnologia Naval i Mecànica Quadrim.:Primavera Titulació: GESTN Nº Fulls:2 INFORME DE PRÀCTIQUES 1. Objectiu de la pràctica L’objectiu d’aquest pràctica ha sigut habituar-se a la utilització de d’una soldadura oxiacetilènica.
2. Màquines i eines utilitzades És una soldadura amb flama on la unió amb el metall base es dona per mitjà de la fusió de bores.
Per realitzar la soldadura són necessaris dos gasos, un combustible, en el nostre cas acetilè, i oxigen. La flama adquireix una temperatura d’entre 3100 i 3500ºC, aquesta aportació de calor fa possible que fongui tots els metalls menys el tungstè.
És una soldadura de lenta realització ja que en cada punt el soldador ha de esperar a que el punt estigui suficient ment calent perquè el metall d’aportació s’uneixi al metall base.
El bufador té dos aixetes per mitjà de les quals es pot controlar la sortida dels dos gasos. Depenent de la quantitat d’oxigen que li aportem a la flama podem obtenir diferents tipus d’aquesta, amb diferents qualitats cadascuna.
 Flama neutra: mateixa proporció d’acetilè i oxigen.
 Flama oxidant: excés d’oxigen que provoca una flama blava i curta la qual obté les màximes temperatures.
 Flama reductora: manca d’oxigen que provoca una flama llarga i groga que adquireix menys temperatura.
Cognoms: Cortés Pujadas Data: 12/05/2016 Nom: Ivan DNI: 48026365 L Assignatura: Tecnologia Naval i Mecànica Quadrim.:Primavera Titulació: GESTN Nº Fulls:2 INFORME DE PRÀCTIQUES 3. Descripció de la pràctica La pràctica ha consistit en practicar la soldadura fent una sèrie de cordons al voltant d’un tub d’acer. Un cop practicada la tècnica hem unit dos parts de tub. En una de les parts del tub hem aconseguit que la soldadura es produeixi sense material d’aportació, és a dir unint només les dues bores del tub.
4. Mesures de seguretat Com a mesura de seguretat hem utilitzat la bata i els guants.
Com a mesura especial per aquesta soldadura ham utilitzat unes ulleres de soldadura de baixa protecció que permeten realitzar la soldadura sense que ens afecti la intensitat lumínica de la flama.
...

Tags: