Tema 1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

PSICOPATOLOGIA     La   psicopatologia   estudia   els   trastorns   que   pot   presentar   la   persona   i   és   fonamental   el   seu   coneixement   per   poder   fer   una   correcta   avaluació   de   les   dificultats  que  presenta  el  pacient  així  com  per  dissenyar  la  possible  intervenció.   “MANUAL   DE   PSICOPATOLOGIA   CLÍNICA”   Jarne,   A;   Talarn,   A.   Barcelona:   Herder,   2010.     TEMA  1:  QUÈ  ÉS  LA  PSICOPATOLOGIA?   • És  un  tipus  de  psicologia  aplicada  que  té  per  objecte  l’estudi  dels  fenòmens   psíquics,  morbosos  o  anormals.  Morbós=patològic.   • Psicopatologia  equival  a  semiologia  psíquica   Semiologia:  estudi  genèric  dels  símptomes  dels  trastorns  psíquics.   Símptoma:   dada   patològica   elemental,   dotat   de   valor   denotatiu   o   significatiu,  d’expressió  subjectiva,  sense  expressió  observable.  No  es  poden   mesurar.   Signes:   aquella   dada   patològica   elemental,   objectiva   o   observable.   En   psicopatologia  no  tenim  signes,  només  tenim  símptomes.  Treballem  amb  la   subjectivitat.  Només  treballem  amb  allò  que  el  pacient  ens  explica.   Síndrome:  agrupació  natural  de  símptomes.  Ens  dóna  molta  informació.   Sindròmica:  ciència  que  estudia  la  síndrome.   Entitat  nosològica:  comprèn:     -­‐ El  quadre  clínic:  els  síndromes  de  la  persona   -­‐ El   curs:   cap   als   6-­‐7   mesos   els   símptomes   desapareixen   i   més   tard   poden   tornar   a   aparèixer.   De  forma  cíclica  o  altres.   -­‐ Patogència:   mecanisme   que   intervenen   perquè   es   produeixi  la  situació.   Malaltia:  comprèn:   -­‐ Quadre  clínic   -­‐ Curs   -­‐ Patogència   -­‐ Etiologia:  sabem  la  causa   Nosaltres   (psicòlegs)   parlem   de   trastorns   i   no   de   malalties   ja   que   no   coneixem  l’etiologia,  la  causa.   DADES  VALORABLES  EN  PSICOPATOLOGIA     1. Observacions   objectives:   el   que   nosaltres   observem   i   sentim   del   pacient.   Dos  tipus:     -­‐ Directes  o  presents:  les  veus  de  primeres,  directes,   evidents.   -­‐ Indirectes   (anamnesi=història   clínica):   què   li   passava   al   pacient  abans  de  venir,  abans  d’estar  malament.   2. Mesures   experimentals:   tècniques   que   em   donen   rendiments   objectivables  (test  i  escales)             3. Inferències:  relacionades  amb  l’empatia.   • Derivades  de  la  interpretació  empàtica  de  les  vivències  o  fenòmens   psíquics  subjectius  que  el  pacient  expressa.   • Sempre  és  deductiva   • Ressonància  empàtica   • No  objectiva  à  especulativa   ...