Conferència 10: Teories cognitives de la motivació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Processos Psicològics: Motivació i Emoció
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 35
Subido por

Vista previa del texto

Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 SUPÒSIT GENERAL: C = E x V •C: potencial de conducta.
•E: expectativa de resultat.
•V: valor (valència de resultat).
TEORIAS EXPECTATIVA-VALENCIA: C = ---x E x V Personalitat, experiència prèvia…   Està restringida a les conductes d’assoliment.
També s’anomena: Teoria de l’assumpció de riscos.
C = [Me x Pe x Ie] - [Mf x Pf x If] Tendència al èxit Por al fracàs Tendència al èxit depèn de: • Me: motiu d’èxit o esperança d’èxit (tendència al orgull per l’èxit).
• Pe: probabilitat d’èxit.
• Ie: valor del incentiu de l’èxit.
Tendència al fracàs depèn de: •Mf: motiu de fracàs o por al fracàs (tendència a la vergonya pel fracàs).
• Pf: probabilitat de fracàs.
• If: valor del incentiu del fracàs.
SUPÒSITS DE LA TEORIA: *1= certesa absoluta de que va a passar.
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 10. Méndez, J. (2016).
Si la meva motivació al èxit és superior a la del por al fracàs  conducta d’aproximació.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 Com podem predir el comportament?  Alta esperança d’èxit + baix por al fracàs  situació favorable: motivació d’assoliment elevada.
 Baixa esperança d’èxit + alta por al fracàs  situació a evitar: motivació d’assoliment baixa.
 Hem d’intentar que la motivació d’assoliment sigui moderada: massa motivació d’assoliment ens pot portar a situacions que creiem que són capaços Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 10. Méndez, J. (2016).
de superar, però en realitat no podem.
 La conducta d’assoliment és màxima quan:  El motiu d’èxit és major al de fracàs. E > F  La conducta és de dificultat mitja (probabilitat d’èxit és del 50%).
Les explicacions que donem a un resultat afectaran a les:  Emocions.
 Expectatives i metes futures.
Alhora, aquestes afectaran a la nostra conducta.
Ex: entrenador del Madrid:   Perden: la culpa és d’altres (atribució externa inespecífica)  ira.
Guanyen: per les meves habilitats (atribució interna especifica).
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 APLICACIÓ TEORIES EXPECTATIVA-VALÈNCIA  elecció de parella Donem més importància a les expectatives que tenim de la relació amb aquella persona (es fixarà en mi, serem compatibles..)que al valor (atractiu, diners...).
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 10. Méndez, J. (2016).
PC = f (LC x EXRE x VAL) LOCUS DE CONTROL: creença de que els esdeveniment que succeeixen o afecten al subjecte són completament dependents de la execució conductual (locus intern) o de causes impredictible i externes al subjecte (locus extern).
• PC: Potencia de Conducta.
• EXRE: Expectativa específica (probabilitat subjectiva que una conducta permeti obtenir un incentiu).
• VAL: Valor del incentiu.
• LC: Expectativa generalitzada sobre la relació entra la conducta i les seves conseqüències (Escala I-E).
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 10. Méndez, J.
(2016).
5.1.- MECANISMES COGNITUS DE LA MOTIVACIÓ:   PENSAMENT ANTICIPATORI: o Expectatives de resultat.
o Autoeficàcia:  Elecció d’activitats, esforç i persistència.
 Adopció en metes (autoregulació).
PENSAMIENT RETROSPECTIU:  Atribucions causals.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 5.2.- AUTOEFICÀCIA I ELECCIÓ DE CARRERA UNIVERSITÀRIA: Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 10. Méndez, J. (2016).
Socialització (pautes educatives): hi ha carreres que “són més de nois” (ex: enginyeria) i carreres que “són més de noies” (ex: infermeria)  aquestes pautes influencien en les competències cognitives i en l’autoeficàcia, i conseqüentment, a l’elecció de carreres.
RESULTATS:    Diferències en autoeficàcia en funció del sexe (els homes solen veure’s més capaços).
Major autoeficàcia  major rang de carreres a escollir.
Matemàtiques  paper clau de l’autoeficàcia.
5.3.- AUTOEFICÀCIA I RENDIMENT:  OBJECTIU: estudiar la influència de l’autoeficàcia (manipulada 220 RESISTÈNCIA FÍSICA (s) experimentalment) sobre l’esforç i la persistència en tasques de 200 resistència física.
180  MÈTODE: o Subjectes: estudiants 160 universitaris.
o Tasca: competició en una 140 prova de resistència amb ENSAYO 1 ENSAYO 2 altre subjecte (còmplice AUTOEFICACIA BAJA AUTOEFICACIA ALTA de l’investigador).
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 10. Méndez, J. (2016).
 DISSENY: 2 grups experimentals: o Autoeficàcia baixa.
o Autoeficàcia alta.
 MANIPULACIÓ DE: o Instruccions verbals.
o Prova de resistència (falsa).
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 5.4.- METES, FEEDBACK I RENDIMENT (BANDURA I CERVONE, 1993).
 OBJECTIU: estudiar l’efecte de les metes, el feedback i les 70% % Increment de respostes autovaloratives 60% sobre el rendiment en una rendiment 50% tasca d’esforç físic.
40%  HIPOTESIS: a) El major esforç es 30% produirà en els 20% subjectes que 10% s’han fixat metes i 0% disposen de META + META FEEDBACK CONTROL FEEDBACK feedback sobre Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 10. Méndez, J. (2016).
l’execució.
b) En els subjectes que disposen de metes i feedback, l’esforç variarà en funció de:  L’autoeficàcia.
 La satisfacció/insatisfacció amb l’execució prèvia.
 MÈTODE: resistència física en una aparell ergomètric (sessions de 5 % Increment de minuts, 80 subjectes).
rendiment  DISSENY: 4 grups experimentals: 100 o Metes i feedback de la 80 execució (m+f).
o Només metes (m).
60 o Només feedback (f).
40 o Ni metes ni feedback.
20  RESULTATS: o Subjectes amb M+F 0 obtenen millor execució ALTA AE- ALTA INS BAJA AE - BAJA INS que varia en funció de la ALTA AE - BAJA INS BAJA AE - ALTA INS eficàcia i del nivell de Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 10. Méndez, J. (2016).
satisfacció:  AE alta i subjectes insatisfets amb l’execució prèvia  millor execució.
 AE baixa i subjectes poc insatisfets amb execució prèvia  pitjor execució.
 La motivació implica mecanismes autoavaluatius que comparen el resultat obtingut (feedback) amb el estàndard d’execució (meta).
 Grup meta + feedback  la execució és màxima si l’autoeficàcia és alta i existeix insatisfacció amb el nivell d’execució previ.
...