Tema 7. Problemes de parella, Motius de consulta. (2017)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Psicologia i Família
Profesor C.P.
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 05/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ccarbonell Tema 7. Problemes de parella. Motius de consulta Hi poden haver tants problemes com parelles existeixen.
Però els podem agrupar en dos grans grups: - Trastorns de la sexualitat: o Tipus primari: “És aquella complicació de la esfera de la sexualitat que impedeix o dificulta la penetració en la relació coital. Pot ser produïda per l’aparició de trastorns de la erecció en l’home i vaginisme o disparèunia en la dona”. Aquella dificultat en l’esfera de la sexualitat de la parella de tipus genital. Hi ha un problema que dificulta el coit. Pot ser problemes d’erecció o problemes de vaginisme que dificulta la penetració.
Es diu primari perquè la parella mai ha pogut tenir relacions sexuals satisfactòries.
Com que és un tema molt poc tractat, les parelles venen a teràpia pensant que son les úniques a les que els hi ha passat, i costa molt de consultar, per la vergonya que pot provocar. Son temes que no acostumen a comunicar-se fora de la parella, o de vegades inclús dins de la pròpia parella no es parla d’aquest tema. Normalment venen per qüestions secundàries (com voler tenir fills i que no poden, etc.) Ens podem trobar que sigui un problema individual (es lo més normal), però malgrat això és important fer unes entrevistes d’exploració, mirar de quina forma aquella parella està construint aquest problema. Arriba un moment que s’ha de decidir si és un problema més de caire individual o és un problema conjunt.
o Tipus secundari: La parella anteriorment si que ha tingut relacions sexuals satisfactòries però en aquells moments ja no. Aquella disfunció sexual que apareix després d’un temps de convivència on les relacions sexuals anteriorment havien sigut satisfactòries.
 Trastorns del desig sexual:  Desig sexual hipoactiu: un dels dos deixa de tenir desig. (El més habitual és després de tenir fills, quan la dona passa per la menopausa, per ccarbonell l’administració d’un fàrmac, etc.) Lo habitual de la consulta d’aquest tipus és quan un no té desig i qui no en té (clàssicament era la dona la que no en tenia i l’home que no, actualment s’està veient molt la consulta inversa, la dona si que té desig i l’home no). Des del punt de vista social, que la dona no tingui desig és més normal socialment vist, però que l’home no tingui desig es surt del què s’espera des del punt de vista social (quan això passa la dona pensa que és culpa seva, “no soc suficient atractiva per ell, etc”)  Impuls sexual excessiu: La discussió està en que per el que un pot ser excessiu, per l’altre pot ser lo normal. Cada parella defineix què és excessiu i què no ho és en la seva parella. El problema és de la parella i cal poder-los ajudar en aquesta dinàmica.
 Trastorns de l’excitació sexual:  Trastorn de l’excitació sexual en la dona  Trastorns de l’erecció en l’home.
És un mecanisme biològic però molt mecanitzat per les ansietats, una persona ansiosa també pot ser que tingui problemes en l’excitació o en la lubricació.
Un dels aspectes més terapèutics aquí és quan hi ha la confiança. No hi ha pitjor cosa en una relació sexual que sentir-se jutjat per l’altre. El que cal és una coneixença en la relació.
(són problemes secundaris, per tant, hem de saber des de quant està passant això, per tant és molt més important fer l’anamnesi)  Trastorns orgàsmics: Si no han anat al ginecòleg, abans s’ha de descartar el problema biològic.
 Trastorn orgàsmic femení  Trastorn orgàsmic masculí ccarbonell  Ejaculació precoç  Trastorns sexuals per dolor  Disparèunia  Vaginisme: Impossibilitat de relaxar els músculs vaginals.
 Disfunció sexual degut a una malaltia mèdica  Disfunció sexual induïda per substàncies: Com pot ser els antidepressius (generen problemes en aquests sentits) La conclusió final seria que tots aquests trastorns s’haurien de poder observar, però normalment són deguts a problemes, situacions o dificultats per les que estan passant la parella, i són els aspectes que s’haurien d’observar més.
- Activacions per l’actuació (Actuacions): o Acting sexual (infidelitat): Actualment es torna a parlar molt d’això. És el gran motiu de consulta d’aquests últims anys.
És una situació que desestabilitza la relació de parella. Actua com a factor predisponent i precipitant d’un conflicte de parella. Les relacions de parella són relacions que normalment demanen l’exclusivitat (és un tema de societats monogàmiques). En les societats monògames es tracta l’exclusivitat. Però apareix un altre moviment de la parella oberta, en el que es basa en la lleialtat (has d’explicar tot el que passa a la teva parella, però no fa falta ser fidel).
Matrimoni obert: s’està d’acord en ser lleials però no fa falta ser fidels.
Anys 80: Canvi important La promiscuïtat es converteix en una pràctica de risc, els experts creuen que per l’aparició de la sida, per tant es torna a portar la monogàmia.
Anys 2000: sembla que hi ha un retorn de la parella oberta (poliamor). Significa que una persona pot estimar a més d’una persona a la vegada. La innovació és que la dona té un protagonisme que anteriorment no el tenia. Abans semblava que només era l’home que podia estimar a dos o més dones.
Definició: La infidelitat és entesa com a la ruptura d’acords implícits o explícits que fonamenten el vincle de la parella.
ccarbonell Dicks (1970): Introdueix el concepte de díada Aquella unitat formada per els dos membres de la parella que comparteixen espai vincular interpersonal comú.
La infidelitat és trencar l’acord intradiàdic (s’ha d’entendre des de la perspectiva de l’acord intradiàdic.
 Benigna: És una infidelitat menys carregada emocionalment i genera un canvi en la relació. D’alguna manera, l’enganyat reconeix que té un sentiment de que alguna cosa no estava funcionant en la relació. Hi ha possibilitat de reparació.
La infidelitat no és una conducta extrema (és molt diferent que sigui ocasional en un moment determinat que no pas que sigui una persona que ho fa habitualment) Quan passa aquesta situació on es reconeix que hi havia unes dificultats, genera molts cops que es replantegi la relació i que es sentin molt més aprop un de l’altre.
 Maligna: Acaba definitivament amb la parella. En comptes de sentiments de culpa i actituds de reparació, després de la transgressió dels límits diàdics hi ha insensibilitat i indiferència davant de les conseqüències que pot patir el cònjuge ofès.
La conducta del cònjuge ofès té un recolzament en el sistema social que tendeix a protegir-lo. Ell demana justícia i càstig per l’infidel.
NO HI HA REPARACIÓ POSSIBLE Si els membres de la parella no es donen compte que és un problema dels dos, no hi ha reparació possible.
Otto Kernberg Entén la infidelitat com un tipus de triangulació que pot o (1) Destruir la relació o (2) en el millor dels casos, la pot reforçar.
2 tipus de triangulació (1) Triangulació Directa: Fantasia inconscient d’ambdos membres sobre un 3r que està excluit, un membre idealitzat del gènere del subjecte.
“tot home i tota dona tem conscient o inconscientment la presència d’algú que seria més satisfactòria per a la seva parella. Aquest 3r és origen de la inseguretat ccarbonell emocional en la intimitat sexual i els gelosia com a senyal d’alarma que protegeix la integritat de la relació” (2) Triangulació Inversa: Fantasia compensadora o vengativa de compromís amb una persona que no sigui la teva parella, sinó un membre idealitzat de l’altre gènere que representa l’objecte edípic desitjat.
Es tracta de la fantasia de que un és desitjat per una altre persona, idealitzada, a més de la pròpia parella.
Tot és una fantasia, el problema arriba quan apareix aquesta 3a persona idealitzada.
L’infidelitat apareix perquè hi ha un problema en la relació El que diu la investigació és que no només ha d’haver el problema en la relació sinó que també hi ha d’haver la oportunitat.
Però també diu que es tant potent la oportunitat com la relació de la parella. O sigui que en el moment que hi ha la oportunitat apareix la infidelitat però no hi ha problemes de la relació. Son situacions que poden afavorir aquesta oportunitat, independentment de la satisfacció matrimonial La infidelitat emocional fa més mal a la dona que l’home (empíricament). L’home tolera més malament la infidelitat sexual, però a la dona li posa en alerta que l’home tingui una infidelitat emocional amb una altre dona.
Conseqüències de la infidelitat Alt % de conseqüències negatives: rabia al descobrir la traïció, pèrdua de confiança, baixa autoestima, por a l’abandonament. Es veuen perjudicades les relacions amb els nens, els pares, amics, conseqüències legals, financeres, treball, costs de tractament, depressió.
Molts cops apareix el divorci, tot i que Snchneider et al. (1999) va veure que un 60% que amenaçaven la relació, només un quart es separaven. Això signfiica que hi ha varies variables que intervenent: nivell general de satisfacció de la parella, motius d’infidelitat, conflicte generat per la infidelitat i actituds d’infidelitat.
o Crueltat i violència o Abandó: Aquella situació en la que un membre de la parella desapareix.
ccarbonell  Parcial: El membre que desapareix avisa, diu a on va i acostuma a tornar. El veiem com a mesura de protecció (un d’ells s’enfada molt, i com que sap que es impulsiu, per no tirar-li res al cap se’n va durant unes hores a fer un vol i a relaxar-se, pseudoabandonament protector)  Total: No avisa i no torna. És una situació que genera gran angoixa, i moltes vegades la relació ens pensem que està millor que mai, per això la persona abandonada no sap què passa, no entén per què no torna i les fantasies que es fa la persona són molt bèsties (es pensa que l’han segrestat, o s’ha mort, o qualsevol desgràcia). Quan es va aprovar la llei del divorci es va pensar que això no passaria, i amb el divorci pots fer el dol de la separació, però en un abandó total no es pot fer el dol, perquè no tens un referent per fer-lo. El divorci demana afrontar-te, mentre que l’abandó no demana que t’afrontis.
...