Tema 18: Plantes llenyoses (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i histologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 03/02/2015
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Citologia i Histologia Vegetal TEMA 18: PLANTES LLENYOSES APLICACIONS CEL·LULOSA Industria del paper Escorça Bedoll  súber  productes químics de molt interès Arbre  branca que domina (dominància apical)  tronc  puja en l’aire (+ de 3m) Planta arbòria (falgueres carbonífer) més antigues que herbàcies 100.000 especies arbre  gimnospermes Herba diferent a arbre  càmbium creix més  llenyós Diferent en la intensitat del creixement secundari  Arbre datat dentocronològicament > 4.735 anys Ambient molt sec  xilema adaptat (Algunes agulles de pins viuen més de 30 anys)  Arbre clonal (pollancre) 47.000 peus clonals de la mateixa planta Connexió a través de les arrels (sota terra)  molt lenta Senyals a un punt de la massa pot arribar a l’altra punta  Arbre més gros (1500 T) 83 m Muntanyes Califòrnia massives fusionades unes amb altres  gran cohesió ARRELS Funcions:   Ancoratge  llenyoses Absorció  més primes Tronc llenyós: Escorça prima en comparació amb la fusta   Externa  cau fel·logen Interna (floema)  teixit viu Mirar els anells del fel·lema Lleny  radis Fusta de sabia (albura) clar al voltant fosc Duramen (part interna) fosc Més dura  duresa en el arbre, cèl·lules més compactes (no es podreix) Arbre  creixement lent  duramen gros Arbre creixement ràpid (molts nutrients)  duramen petit 1 Citologia i Histologia Vegetal Estudi: com eren els creixements dels anells  hi ha marcadors Reconstruir climes antics i predir amb els arbres si hi ha canvis climàtics futurs Angiospermes:   Frondoses  fulles més amples Resinoses  agulles pins  palets, pasta de paper i mobles barats Coníferes:  Fusta formada per traqueides, radis molt prims Lignina diferent Fusta de Corea: Canals resinífers  fan resina Massa de cèl·lules del parènquima convertides en cèl·lules secretores de resina Faig: Zones fosques  creixement estiu Zones clares  creixement primavera Palmera (monocotiledònies)  s’assembla més a gramínies que a un arbre   No es veuen radis No es veu diferència entre lleny i escorça No hi ha dominància apical No hi ha branques  no tronc amb branques Planta arbòria > 3 m Plantes de llocs molt secs s’acaben suberificant i té aspecte d’escorça sense fer-ho 2 ...