6. Els mitjans de masses: la ràdio (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Història de la Comunicació
Año del apunte 2012
Páginas 6
Fecha de subida 11/03/2016
Descargas 1
Subido por

Descripción

Els mitjans de masses: què són, quins requisits compleixen, etapes, impacte. La ràdio: context, etapes, Marconi, qualitats, Radio Corporation of America, NBC, programació.

Vista previa del texto

MITJANS DE MASSES AL SEGLE XX • Mitjans de masses Quatre moments claus: 1) La invenció del llenguatge 2) La invenció de l'escriptura 3) La invenció de la Impremta 4) La revolució industrial. Mitjans de masses = noves tecnologies Podem fer una escala jeràrquica de la importància relativa de cadascun d'aquests mitjans? Estaríem disposats a afirmar que el que succeeix entre el segle XIX i el XX ha contribuït tant al coneixement i la seva difusió com tot el precedent? • Què és un mitjà de masses? Sempre hi ha hagut mitjans de comunicació, però no sempre hi ha hagut mitjans de masses.
Exemples: El ferrocarril i el telèfon són mitjans de comunicació, però no de masses.
La premsa és un mitjà de masses.
1) El concepte de masses requereix quantitat. Però com ha de ser l'audiència d'un mitjà per poder parlar de mitjans de comunicació de masses? 2) A on és la línia de demarcació. A la Impremta? No hi ha una línia clara que separi els mitjans de comunicació dels mitjans de comunicació de masses.
Requisits d'un mitjà de masses: 1) Un mateix missatge 2) Una organització que produeix i posa en circulació els missatges 3) Una regularitat en el servei 4) Una tecnologia de la comunicació que s'interposa entre la producció dels missatges i els receptors.
• Un mitjà no fa desaparèixer un altre.
Etapes del recorregut: 1) La mobilització dels mitjans de comunicació amb la I i la II Guerra Mundial.
2) Imatge en moviment: cinema.
3) Explosió del mercat de la televisió (anys 50) 4) Convergència dels mitjans i la nova organització industrial (fins els anys 70) • Impacte dels nous mitjans de masses 1) Arriben a tothom 2) Far and Fast: els mitjans arriben més lluny i més ràpid 3) Esborren la frontera entre espai privat i espai públic. L'entrada a la llar.
4) Dominen les activitats d'oci 5) Ocupen cada vegada més temps a la vida dels usuaris • La radio El món que dóna la benvinguda a la radiodifusió: - Un món amb dos grans depressions econòmiques: les seqüeles de la crisi del pànic de 1873 i els efectes del crack del 29.
- Un món amb dos Guerres Mundials - Un món en el que es produirà l'explosió dels totalitarismes – Un món en el que el desenvolupament de les tècniques de comunicació modificarà profundament la pràctica política Etapes del recorregut: – Un mitjà de transmissió (i recepció) de missatges que es converteix en un gran mitjà d'informació i entreteniment. En tres etapes: 1) La ràdio com a mitjà de transmissió. Els radioaficionats (finals s. XIX fins 1914 aprox.) 2) La ràdio a la Primera Guerra Mundial. Una xarxa de comunicacions que rivalitzà amb les connexions intercontinentals per cable.
3) El boom de la ràdio (comercial): anys 20.
En aquesta primera etapa fins 1920 s'ha de diferenciar: 1) L'ús comercial de la ràdio (telegrafia sense fils, és a dir, les telecomunicacions marítimes [Titanic, 1912]) 2) Els usos imaginats pels radioaficionats • El que preveié Marconi 1) Que davant de mitjans de transmissió com el telègraf i el telèfon, e ra possible un sistema per a la transmissió sense fils. Per tant, una nova llibertat per a la circulació dels missatges i la seva multiplicació.
2) Que el nou mitjà podia ser econòmicament rendible. Per altres, l'invent era un fascinant experiment de laboratori, res més.
3) La història del telègraf es repetí: els Correus britànics (Post Office) no van voler invertir.
• Quines eren les qualitats insospitades de la ràdio? 1) La simultaneïtat de l'emissió i de l'escolta. La instantaneïtat.
2) La major audiència mai reunida. Quantiosa, invisible, anònima, dispersa.
3) Difusor i productor dels seus missatges 4) Replegament de l'oci a l'espai domèstic 5) Gratuïtat La ràdio va prometre: 1) Llaços internacionals 2) Revival de la família 3) Instrument privilegiat de control social (nazisme) 4) Crisis de les formes tradicionals d'autoritat 5) La superuniversitat: democràcia, anivellació social • Una nova indústria El naixement de la ràdio suposà: 1) Una xarxa d'estacions emissores 2) Fornir programes 3) Fabricar i vendre aparells receptors pel gran públic El fenomen fou tant sorprenent que els acords de patents, portats a terme el 1920 entre els gegants americans de les telecomunicacions, foren de sobte superats atès que no cobrien aquesta utilització de les ones hertzianes.
Postguerra: - Inici: Novembre 1918: cap estació de radiocomunicació depenia d'una societat privada nord-americana en el territori dels Estats Units.
- Nus: Proposta dirigista-nacionalista de monopoli d'Estat (a les radiocomunicacions internacionals) i límits a la participació estrangera.
- Desenllaç: compra de American Marconi • La creació de la Radio Corporation of America - Entre el monopoli d'Estat i el monopoli privat es tria el segon - General Electric compra American Marconi - Els rivals es converteixen en socis: creació de la RCA amb capital de General Electric, Westinghouse i ATT - Propietaris de les estacions emissores: empreses radioelèctriques i altres (la premsa, grans magatzems i fins i tot petites botigues) • Naixement de la NBC – Enfrontament dur entre RCA i ATT: es tracta de radiocomunicació o de radiotelèfon? – La ATT surt de la RCA i es recolzà en la seva xarxa telefònica per a connectar les estacions – 1926: acord pel qual es creava la National Broadcasting Company (NBC) – El capital de la NBC fou repartit entre RCA (50%), General Electric (30%). La ATT es replegava al negoci dels telèfons.
– Els programes - Els programes es modificaren considerablement entre 1920 i 1930, etapa clau del desenvolupament de la ràdio.
Influïren varis factors: Els professionals de la ràdio inventaren gairebé la majoria dels tipus d'emissions que feren les seves millores hores entre 1927 i 1937: jocs, concursos, programes dramàtic, serials, reportatges,...
Factors per al progrés de la programació: 1) L'evolució, molt ràpida, de les tècniques de presa de so i d'enregistrament 2) L'obertura del món professional i artístic al nou mitjà 3) La pressió d'un públic més exigent i la necessitat d'aconseguir una audiència per part d'aquelles emissores ...