Estudi Previ Practica 1 (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura Electromagnetismo - EM
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 03/12/2014
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Estudi Previ Pràctica 1 P1 a) Un condensador pla està format per dues plaques rectangulars de 24,0 x 15,0 cm, separades una distància de 3,0 mm. Trobeu el valor esperat de la seva capacitat si es negligeix l’efecte de vores.
C = Q/V = (Ɛo A)/d =( 8,85*10-12 F/m * 0,24 m* 0,15 m) / 0,003m = 1,062 *10-10 F P1 b) En el condensador anterior, trobeu la capacitat esperada si considereu que l’efecte de vores es pot modelar com si les plaques es perllonguessin una longitud d per a cada costat (consideri α = 2). Quin percentatge d’error suposa negligir aquest efecte? C = Ɛo (A+αdP)/d = (8,85*10-12 F/m * ( 0,036m + 2*0,003*(0,24*2+0,15*2))/0,003 = 1,200*10-10 F Error = = 1,062 *10-10/1,200*10-10 = 0,885 % P1 c) Dues plaques de 500 cm2 d’àrea se separen per mitjà de n separadors de 2,5 mm de gruix. En mesurar la capacitat en funció del nombre de separadors s’obté: C(1) = 191pF ; C(2) = 98 pF ; C(3) = 73 pF ; C(4) = 58 pF ; C(5) = 47 pF ; C(6) = 46 pF. Trobeu el valor de la permitivitat dielèctrica del buit Ɛo a partir del pendent del gràfic C(A/d).
Capacitància 191pF 98 pF 73 pF 58 pF 47 pF 46 pF Distància 0,0025 m 0,005 m 0,0075 m 0,01 m 0,0125 m 0,015 m Permetivitat dielèctrica 3,82*10-10 9,8*10-11 4,8*10-11 2,9*10-11 1,88*10-11 1,53*10-11 Permitivitat dielèctrica (Exp. -10) (F/m) 4,5 4 3,82 3,5 3 2,5 Permitivitat dielèctrica (Exp. -10) (F/m) 2 1,5 1 0,98 0,5 0,48 0 0,29 0,188 0,153 191pF 98 pF 73 pF 58 pF 47 pF 46 pF 0,0025 m 0,005 m 0,0075 m 0,01 m 0,0125 m 0,015 m m = (C(1) – C(6)) / (A/d(1)) – A/d(6))= 145 * 10-12 / 16,66 = 8,6982* 10-12 F/m P1 d) Un condensador pla de plaques de 24,0 x 15,0 cm i 3,0 mm de gruix conté un dielèctric de constant dielèctrica Ɛr = 3,4 . Quina és la seva capacitat? A = 0,24 / 0,15 = 0,036 m2 C = (Ɛ0 Ɛr A)/d = (8,85*10-12 F/m * 3,4 * 0,036 m2) / 0,003 m = 3,6108 * 10-10 F ...