7. Trastorns de consciència (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TRASTORNS DE LA CONSCIÈNCIA 1. CONFUSIÓ Incapacitat de pensar amb la rapidesa i claredat habituals.
A vegades, a més a més: desorientació, manca d’atenció i de concentració, disminució de percepcions visuals i/o auditives.
 Per disminució del nivell de consciència (“coma”..). Pèrdua de consciència que acaba amb coma.
 Per alteració de funcions superiors (demències…). Quan les alteracions superiors quan s’alteren apareixen les demències 2. DELIRI Quadre confusional agut, amb desorientació però consciència normal. Agitació, excitació, imaginació.
Causes de deliri: infeccions, NRL, intoxicacions i abstinències, I. Cardíaca, trastorns electrolítics.
La gent gran amb una capacitat del cervell molt delimitada, normalment són persones que tenen una demència amb la que poden veure, però quan agafen febre s’agiten moltíssim perquè pel propi procés infecciós apareix un quadre de desorientació.
3. TRANSTORNS DE LA CONSICÈNCIA Definició: capacitat de respondre a estímuls externs i a necessitats internes.
El final acabaríem amb coma. És un quadre que a vegades és fluctuen (té moments que està bé però altres que no) Estructures anatòmiques: Formació reticular ascendent del TRONC, tàlem i connexions amb l’escorça.
Això seria la base anatòmica.
Mecanismes d’alteració de la consciència Quan hi ha hagut un traumatisme cranial hi ha dos situacions. Moltes vegades la persona té un traumatisme, perd una estona la consciència, sembla que està bé, i el cap de 24 o 48h entra en coma. Això és causat per l’hematoma que es fa gran i forma un edema. Per tant, sempre que hagi un traumatisme cranial amb pèrdua de consciència, per poc temps que sigui, s’ha d’explorar bé.
1. Commoció cerebral 2. Convulsió generalitzada: les convulsions és un focus irritatiu cerebral que fa una descàrrega i que es desnaturalitzin les neurones perdent la consciència. Hi ha una sèrie de contractures que donen lloc a la convulsió generalitzada. De vegades però, hi ha convulsions sense afectació motora, i la persona queda amb coma però sense convulsions. Per tant, davant d’un trastorn de consciència que no quedi clar es poden donar convulsions.
3. Fàrmacs i drogues (anestèsies, alcohol, barbitúrics…): sobretot en persones grans que s’equivoquen al prendre la medicació. Intoxicacions etíliques. Quan en poca medicació la persona cau en coma.
4. Trastorns metabòlics (hipoglucèmia, urèmia…): la hipoglucèmia es manifesta a la neurona que necessita glucosa per poder funcionar, si no arriba glucosa deixa de funcionar i cau en coma. És molt important quan tenim un malalt en coma comprovar el seu nivell de sucre, i si està hipoglicèmic, injectar sucre en vena i es desperta automàticament.
5. Lesions destructives del tronc cerebral (tumor): qualsevol problema a nivell del tronc cerebral pot donar coma (tumor, hemorràgia).
6. Lesió massiva d’un hemisferi cerebral.
7. Descens crític de la PA (<70 mmHg). Si la PA és baixa, afecta a la consciència. Si li augmentem la pressió arterial la persona es desperta.
→ Quan veiem un problema amb una persona amb trastorns de consciència s’han de prendre les constants vitals i mirar un bb test per mirar el nivell de sucre que té el capil·lar. Això és important perquè ens pot condicionar. Després hauríem de mirar el tema de fàrmacs, i després ja aniríem a qüestions de problemes de tronc cerebral, traumatismes, etc.
Causes neurològiques de “coma” Poden haver-hi causes neurològiques del coma: ● Lesions supratentorials ○ AVC (isquèmic, hemorràgic) ○ LOE: lesió ocupant d’espai (tumor, abscés).
● Lesions infratentorials: hem de fer una ressonància perquè el tronc és la base de la consciència.
○ Isquèmia i hemorràgia del tronc.
○ LOE (Lesió ocupant d’espai) (abscés, tumor).
● Lesions difuses: ○ Meningitis, encefalitis, estat epilèptic.
Causes toxicometabòliques del “coma” ● ● ● Encefalopaties metabòliques, cetoacidosis, situació hiperosmolar.
○ Hipoglucèmia, cetoacidosis, situació hiperosmolar.
○ Urèmia, encefalopatia hepàtica, hiponatremia ○ Acidosis làctica (VIH+) ○ Mixedema, Insuficiència suprarenal, hipercalcemia.
Encefalopaties hipòxiques: ○ Insuficiència cardíaca, insuficiència respiratòria, anèmia greu.
○ PTT, hiperviscositat, malària cerebral.
Tòxiques: MOLT FREQÜENT! Sobretot en gent gran.
○ ● Fàrmacs (diacepan, opiàcis, barbiturics…) alcohol, CO Físiques: ○ Cop de calor, hipotèrmia ● Carencials: dèficits nutricionals.
○ Wernicke, pelagra (transtorn de les artèries, sobretot en els alcohòlics) 4. APROXIAMACIÓ DIAGNÒSTICA AL PACIENT AMB TRANSTORN DE LA CONSCIÈNCIA Les dues primeres s’han de fer paral·lelament i s’han de realitzar en pocs minuts.
1. Història: a. Malalties prèvies, traumatismes, fàrmacs… b. Instauració del Coma 2. Exploració física: a. Constants vitals: PA, FC, FR, Temperatura rectal.
b. Pell, alè, ulls.
c. NRI: focalitat, descerebració, prova calòrica 3. Exploracions complementàries a.
Analítica: glucèmia, creatinina, NA, K, CA, gasometria arterial, anàlisis toxicològiques b.
Proves d’imatge: TC, RM, EEG c.
Punció lumbar si hi ha signes de meningitis.
5. ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA INICIAL EN ELS TRASTORNS DE CONSCIÈNCIA 1. Coma amb signes de focalitat neurològica: a. AVC, traumatisme, LOE, en aquest cas hem de fer proves d’imatge per descartar.
2. Coma sense focalitat però amb irritació meníngia: a. Meningitis, hemorràgia subaracnoidal, carcinomatosis 3. Coma sense focalitat ni Síndrome meníngia (TC i PL normals) a. Intoxicacions, problemes metabòlics, anòxia.
ULLS: molt important si segueix els senyals, si canvia la dilatació de la pupil·la, etc. I per veure si realment hi ha una alteració del tronc cerebral es fan dos tipus de prova: es mira si l’ull fa unes saccegades que es donen quan l’ull mirar un costat, o que quan giris el cap els ulls vagin cap el mateix costat.
...