Esquema tema 8 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Humanidades - 3º curso
Asignatura Modern & Contemporary history of Latin America
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 14/12/2014
Descargas 6

Vista previa del texto

8. DES DE LES REFORMES BORBÒNIQUES A LA CONSTRUCCIÓ DELS ESTAT NACIÓ DE LLATINOAMÈRICA (SEGLE XVIII I XIX)  Les reformes borbòniques (segle XVIII)  Decadència: alcabalas destrueixen industria nacional + dependència manufactures estrangeres  El nou imperialisme de Carles III  Posar fi a la ‘’primera emancipació d’Amèrica espanyola’’  Recuperar l’antiga potència colonial i el prestigi perdut › Reforma administració de les possessions d’ultramar › Desenvolupar industria minera i enfortiment comerç inter-colonial Acord de Lliure › Reorganització de la defensa militar davant dels enemics Europeus Comerç (1778)  José del Campillo y Cossío: Nuevo Sistema de Gobierno económico de América (1743)   territoris d’ultramar = mercats pels productes manufacturats espanyols (fi obrajes)  la Cambra de Comerç de Sevilla es mou a Cadis  Es funden dos Virreines nous: Nova Granada + La Plata - Industria  reforma de la Ruta de les Indies - Comerç - Sistema de Navegació  Reformes Borbòniques: Reorganització econòmica  mesures proteccionistes  Regalisme:  Augment impostos església  Limitació poder de Roma sobre l’església colonial  Reducció poders legals de l’Església: dret a ser jutjats pels tribunals eclesiàstics Control sobre el nomenament dels bisbes  Expulsió de la Companyia de Jesús - 1767  Reformes de les Audiències: substitució oïdores criolls i oïdors peninsulars + limitació ministres criolls  Els orígens dels estat nació de Llatinoamèrica  Model de la República Francesa  Dificultat crear ‘’consciència nacional’’  grans diferències ètnia, classes socials, gènere  visió patriòtica de les guerres: liberalisme + nacionalisme  Criolls  meitat s. XVIII: adopten una identitat/consciència de grup poder interessos  metròpolis  principis s. XIX: lideren grups que comparteixen ideologia basada en Il·lustració europea:  el liberalisme polític (Il·lustració) es va convertir en una ideologia d’alliberació nacional - ? subordinació   Guerres independència: liderades minories il·lustrades ? incapacitat de dirigir el seu destí  Carles III (1759-88) ‘’reconstrueix’’ passat colonial - despotisme - Demanen una major llibertat economia  Reformes fiscals, comercials i navals  Exclusió criolls centres poder eclesiàstic i polític  1808 – Napoleó – Josep Bonaparte  Consells de províncies s’organitzen en òrgans representatius Abans  rebuig Constitució de Baiona + oficials reals de Josep I 1810  1810 – Nova Espanya – Miguel Hidalgo y Costilla lidera grup de criolls s’aixequen en nom de Ferran VII No hi havia ‘’Indis’’ – José Maria Morelos sentiment nacional + idees de reforma social i igualtat racial o ‘’mestissos’’,  1815: Morelos és capturat, jutjat i exeutat només Americans  1813 – Independència de Mèxic – Congrés de Chipalcingo  Republicanisme conservador  Moviments criolls inventen ‘’pàtria’’ + us símbols nacionals: Verge de Guadalupe  Constitució 1812: poder polític baix la sobirania del poble  Motius ruptura:  Les províncies de l’Imperi espanyol es constitueixen regnes propis dotats d’institucions de govern  Espanya havia establert originàriament un règim tirànic al Nou Món  perpètua infància criolls economia reduïda petita esfera domèstica  no participen activament en la política de l’Estat   Simón Bolívar (1783-1830): defensa interessos criolls des d’un republicanisme clàssic vs les forces reials  1814 - Retorn Ferran VII – restauració mq absoluta 1816 Bolíviar exiliat + intent restaurar república moderada Veneçuela 1824  restauració força militar per imposar autoritat a Amèrica – pèrdua vides + deute  1815: General Pablo Morillo Caracas, Veneçuela + confisquen propietats líders republicans Nova Granada   Fi 1816: Provincies Unides del riu de Plata proclamen la seva independència – Congrés de Tucaman Límits espacials nous estats republicans = identitat difosa  fracàs projecte Bolívar d’una Gran Colòmbia Guerres civils: sectors conservadors vs criolls + sectors populars Bolívar guanya suport de José Antonio Páez + llaneros + forces britàniques  control Veneçuela, 1819  Congrés d’Agostura (1819): Bolívar com a President de la Gran Colòmbia  1819-20: Simón Bolívar + José de San Martín  cap al sud – Perú  neix l’estat nació de Equador  L’alt Perú = Bolívia Trienni Liberal (1820-23)  afavoreix desintegració imperi colonial   Religió (catolicisme oficial)  Atacs liberals contra privilegis noblesa + església  Independència  Imperi Itúrbide: terratinents  Províncies Unides d’Amèrica Central  Unió  Retirada San Martín: conquesta de Perú per part de Bolívar – Batalla Ayacucho, 1824 Dependència política d’Espanya substituïda per la dependència econòmica de GB i EEUU – Exportació › 1810-1826: cau comerç amb Espanya i Portugal  contraban + tràfic il·legal amb països europeus › 1830-1856:deute extern: campanyes militars+construcció obres comunitat i infraestructures comunicació › 1830-1850: Lliure comerç = exportació matèries primes + importació bens manufacturats  destrucció indústria local › Incapacitat competir països europeus:  demanda feble  militarisme i autoritarisme polític  debilitat de l’Estat  guerres civils i cops d’estat › Grans problemes nous: insurreccions populars; problemes fiscals; militarisme i patronatge polític › Nous caudillos: símbols nacionals + cultura política lleialtats familiars i relacions personals + violència › Clergat participa naixement nou ordre polític  després subordinació ordres religioses al poder civil  1825: tancament convents › Al voltant 1840: restauració jerarquia eclesiàstica  bisbes criolls  Bolívia Marshal Sucre › 1848: multiplicació atacs contra l’Església - no són anticlericals! expropiació propietats  El paper de l’Església a Equador García Moreno: projecte autoritari, conservador i paternalista  republicanisme degenerat a despotisme  República catòlica  al servei dels objectius de l’estat  harmonització institucions republicanes amb les creences religioses  ‘’Societat cristiana’’  identitat col·lectiva  exclou el món indígena: raça degradada sense cultura ni raó (paternalisme)  Redempció (jesuïtes): educació, religió, disciplina  La independència de Brasil 1889 – Independència  context diferent  Invasió de Napoleó, la corona de Joao VI, es mou a Brasil amb ajuda britànica  Lliure comerç: britànics amb privilegis comercials  compromís d’abolir gradualment el comerç d’esclaus  Caiguda de Napoleó, retorn de la corona a la península  Restauració monopoli comercial amb Portugal  Control directe sobre Brasil  Diferències: Aposten per la monarquia + No hi ha herois militars  Dom Perdro I  reprèn el Padroado portuguès juntament amb un personal il·lustrat ...