2. Model Bicompartimental bolus i.v. (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Biofarmàcia i farmacocinètica II
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 20/03/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

Carla Triguero Unybook: ctriguero MODEL BICOMPARTIMENTAL – BOLUS I.V.
2 compartiments → Diferència en la velocitat de distribució dels fàrmacs.
La distribució NO és immediata, necessita cert temps.
1r va a les zones més ben irrigades i al cap d’un temps ja haurà arribat a tot arreu: EQUILIBRI K12 i K21 són constants de Transferència: regula el pas del compartiment 1 al 2 o al revés.
K12 = CONSTANT DE DISTRIBUCIÓ (és de 1r Ordre) K21= El fàrmac no es queda en el compartiment 2 sinò que torna.
També es de 1r Ordre (Distribució molt ràpida) (Zones amb flux sanguini més petit) K10= CONSTANT D’ELIMINACIÓ La relació entre K12 i K21 ens indica si el fàrmac es queda en un compartiment o en l’altre.
!!  CONSIDEREM QUE TOTES LES CONSTANTS SÓN DE 1r ORDRE ESQUEMA: A t=0 al compartiment 2 no hi ha res El compartiment 2 s’ha començat a omplir Equilibri de distribució: Els 2 compartiments es comporten com si tinguéssim 1 sol compartiment.
El fàrmac es va eliminant 1 Carla Triguero Unybook: ctriguero EQUACIONS DIFERENCIALS: RESOLUCIÓ Microconstants ....
SEMPRE!! Constant de disposició ràpida Costant de disposició lenta DISPOSICIÓ = DISTRIBUCIÓ + ELIMINACIÓ Els 4 paràmetres C10, C20 λ1 i λ2 depenen de la Dosi, Vc, K10, K21, K12 Caiguda més ràpida (al principi hi ha molt fàrmac que va cap al perifèric) Un cop assolit l’equilibri ja és com si fos un sol compartiment.
2 Carla Triguero Unybook: ctriguero CÀLCUL: MÈTODE DELS RESIDUALS 1. Fer representació gràfica amb les dades experimentals ( t | lnC ) 2. Fer Recta amb els últims punts -> Ens defineixen C = C10 · e – λ1 · t + C20 · e – λ2 · t 3. Amb la equació lnC2 = lnC20 – λ2·t s’extrapolen la resta de concentracions que no havíem agafat per der la recta.
4. Es calcula la Concentració Resiudal = Cexp – Cextr 5. Es fa el lnCres 6. Es fa la recta d’aquestes concentracions ( t| lnCres) i tindrem: ln C1 = lnC10 – λ1·t Exemple: CÀLCUL PARÀMETRES FARMACOCINÈTICS C = C10 · e – λ1 · t + C20 · e – λ2 · t · MICROCONSTANTS Microconstant de velocitat de retorn  Microconstant d’eliminació Microconstant de distribució 3 Carla Triguero Unybook: ctriguero · t1/2 → Semivida de Disposició És més important la λ2 perquè és la que normalment fem servir per determinar les pautes posològiques, però també es pot fer servir la λ1 · AUC Unitats: (mg/L)·h · CLp Vc = Volum del compartiment Central →Això es per TOTS els models, però l’àrea s’ha de calcular de diferent manera per cada model.
· CLd = Aclarimetn de Distribució o Entre compartiments →Flux de fàrmac que tenim entre el plasma i l’espai tissular.
· Vd = VOLUM DE DISTRIBUCIÓ Com ara tenim 2 compartiments, tindrem 2 volums (Volum central i Volum perifèric) V= Q/C - Quan el fàrmac està unit a Proteïnes plasmàtiques → Vc petit - Fàrmac unit a teixits →Quasi tot està al compartiment perifèric → Vc gran V1 + V2 = Vdss → Volum de distribució en estat estacionari Volum inicial = V1 = D C10 4 Carla Triguero Unybook: ctriguero SEMPRE ! · Vdarea = Vd beta = Vd z = VOLUM DE DISTRIBUICIÓ EN FASE BETA És el volum quan s’ha arribat al equilibri de distribució.
És de la FASE TERMINAL · MRT → Només per bicompartimental !! Quantitats de fàrmac en funció del temps: QUANTITAS DE FÀRMAC AL ORGANISME: * Diferències entre 2 i 3 compartiments: El temps que necessita el fàrmac per equilibrar-se en unes determinades zones del organisme és diferent.
5 ...