EAC 1 Mercat, Estat i Benestar (1.3) (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Microeconomía 1
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 19/03/2015 (Actualizado: 27/03/2015)
Descargas 13
Subido por

Descripción

Exercici sobre equilibri de mercat, excedent del consumidor, del productor i total.

Vista previa del texto

a) A l'equilibri, l'excedent del consumidor és igual a l'àrea del triangle superior del diagrama: ((kg) X Qe) /2), i l'excedent del productor és igual a l'àrea del triangle inferior del diagrama ((g-a) X Qe) /2).
b) Suposem que s'imposa un preu màxim de P1, així els productors volen vendre Q1 unitats i els consumidors volen comprar Q2 unitats. Aleshores, es negociarà al mercat una quantitat d'equilibri, on els consumidors estan disposats a pagar el preu reben el preu màxim però els productors mínim.
L'excedent del productor ara és l'àrea del triangle: ((b-a) X Q1)/2 ), i l'excedent del consumidor és l'àrea del triangle: ((k-h) X Q1 /2) més l'àrea del rectangle: (h+b)^2 + (h+i)^2.
La suma de l'excedent dels consumidors i l'excedent del productor és (menor o major) que abans de l'establiment del preu màxim, i la pèrdua de benestar és igual a l'àrea de l'ET en equilibri de mercat normal (sense l'aplicació d'un preu màxim) menys l'ET amb preu màxim. Qui surt guanyant i que hi surt perdent amb l'establiment d'un preu màxim? Teniu en compte als consumidors, als productors i a la societat en el seu conjunt en la seva resposta.
-> Amb l'aplicació d'un preu màxim, l'oferta queda malmesa (disminució de l'oferta).
Com que el preu màxim imposat està per sota del Pe, el preu màxim resulta ser rellevant i provoca una pèrdua d'eficiència.
c) Suposem que s'imposa un preu mínim de P2, llavors els productors volen vendre Q2 unitats i els consumidors volen comprar Q1 unitats. Aleshores, els consumidors estan disposats a pagar el preu mínim i els productors reben el preu màxim . L'excedent del productor és igual a l'àrea del rectangle: ((h+b)^2 + (h+i)^2 més l'àrea del triangle: ((b-a) X Q1 /2) , i l'excedent del consumidor és igual a l'àrea del triangle: ((k-h) X Q1 /2) . La suma dels excedents dels consumidors i productors és (menor o major) que abans de l'establiment del preu mínim, i la pèrdua de benestar és igual a l'àrea de l'ET en equilibri de mercat normal (sense l'aplicació d'un preu mínim) menys l'ET amb preu mínim. Qui hi surt guanyant i que hi surt perdent amb l'establiment d'un preu mínim? Teniu en compte als consumidors, als productors i a la societat en el seu conjunt en la seva resposta.
-> Com que la línia del preu mínim es troba per sobre del Pe, es produeix un excés d'oferta en el mercat o excedent.
Com a conseqüència d'aquest excés, els venedors baixaran el preu per incrementar les vendes.
Per tant, els consumidors en sortiran guanyant i els productors en sortiran perdent.
...