Tema 7 - Cnidaris (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Microbiología - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 15/03/2015
Descargas 31
Subido por

Vista previa del texto

CNIDARIS En el domini dels eumatozous (tenen teixits autèntics), i el primer tall anomenat "radiata" (amb simetria radial), trobem els cnidaris (pòlips i meduses) i els ctenòfors.
1. ORGANIZACIÓ BÀSICA / CARACTERÍSTICAS PRINCIPALS Els cnidaris són animals radials diablàstics ja que presenten l'ectoderma i el endoderma.
Aquests desenvolupem en l’epidermis i la gastrodermis, els quals estan separats per una capa acel·lular composta per una barreja de proteïnes, sense cèl·lules i amb parts amb fibres musculars de les cèl·lules dels teixits, la mesoglea.
Presenten una simetria radial primària, on l’eix és oral-aboral. Aquests cnidaris presenten cicles vitals amb dues fases adultes de morfologia diferent: pòlid i meduses.
Presenten una cavitat digestiva (gastrocel) que pot estar molt ramificada gràcies als tentacles, cosa que farà que hi hagi presenti una major superfície per captar els nutrients. La digestió és extracel·lular: es tracten els aliments a la cavitat gastrovascular i posteriorment passa a haver una absorció cel·lular dels nutrients.
1 Poden presentar esquelet (que els protegeix, però els impedeix moure) de quitina o CaCO3.
Tot i això, no trobem sistema circulatori, ni òrgans excretors ni per a intercanvi de gas. Totes les funcions es compleixen a través de la paret composta per l'epidermis i la gastrodermis per difusió. Presenten estructures sensitives (més nombroses a meduses) al voltant dels 360º, on les ropàlies són els centres sensorials.
A més, presenten una forma sèssil, el pòlip que es fixa per ventosa o esquelet, i una forma pelàgica, la medusa. Tenen capacitat de mobilitat gràcies a un sistema muscular dirigit per un sistema nerviós simple en forma de xarxa (reticular  no hi ha cervell) que s'estén per tot l'animal.
Presenten reproducció asexual per gemmació (pòlids  mecanisme de formació de colònies) i reproducció sexual (meduses).
Alguns cnidaris realitzen simbiosis amb organismes fotosintètics, de manera que obtenen compostos orgànics produïts sintèticament i aconsegueixen CO2, cosa que facilitat la captura de CaCO3 que dotarà d’esquelet. Per les algues, la simbiosi els convé per obtenir residus metabòlics del cnidaris, com nitrogen i fòsfor.
1.2. CNIDOCISTS Els cnidocists són unes cèl·lules especials que estan dotades d'un filament amb toxines (urticants) que es dispara i s'enganxa a la possible presa. Els podem trobar a dues disposicions: per tota l'epidermis o només en els tentacles.
Presenten una gran cavitat (orgànul) anomenat nematocist. En repòs, el filament es troba enroscat. Quan el cnidocili (cili que es troba en l'obertura de la cèl·lula) detecta un canvi de pressió, provoca l'obertura d'una petita opercle, descarregant així del filament juntament amb les seves toxines, que causen una toxicitat paralitzadora del sistema nerviós.
2 2. GRUPS DELS CNIDARIS – CICLES BIOLÒGICS 2.1. HIDROZOUS La fase pelàgica (generalment, fase sexual) deixa els gàmetes per a la fecundació. Quan succeeix es forma una larva plànula que s'instal·la al sòl, desenvolupant-se per formar un pòlip que va creixent i que generarà noves fases pelàgiques per gemmació.
Les hidres pertanyen a aquest grup de cnidaris tot i que no presenten una fase pelàgica ("medusa"). L'individu adult gemar i reproduir sexualment. Però encara que no presenti aquest estadi del cicle , pertany als hidrozous ja que presenta una de les característiques principals d'aquest grup, que és tenir la boca elevada en el hipostoma.
Com a exemple de cicle complet d'aquest tipus de cnidaris trobem la Obelia sp: Els que té tentacles es diuen gastrozoides i s'encarreguen de l'alimentació de la colònia. El que no presenten tentacles es diuen gonozoides i en ells es produeix una gemmació. Però aquests no es poden alimentar, de manera que els gastrozoides els proporcionen l'aliment .
Les petites meduses que generen el dels gonozoides surten pel gonoporus, i creixen fins a madurar sexualment. Llavors, es produeix la fresa dels gàmetes, es forma la larva i després es produeix la metamorfosi. Primer es produiran individus gastrozoides, ja que són els que aconseguiran l'aliment necessari perquè els gonozoides puguin desenvolupar-se .
Les petites meduses presenten un vel, una vora que té entrant, amb el que es diferencia amb les altres meduses.
Trobem també els sifonòfors (tals com la caravel·la portuguesa o la Velella velella). Aquests no són meduses, són colònies de pòlips flotants amb vida lliure. Aquests suren gràcies al pneumatòfor, una bossa de teixit plena d'aire produït per la colònia .
3 Podem trobar tres tipus de pòlip en els sifonòfors: - Gastrozoides: s'ocupen de l'alimentació.
- Dactilozoides: s'ocupen de la caça ja que posseeixen els cnidòcits.
- Gonozoides: s'ocupen de la reproducció.
2.2. ESCIFOZOUS La fase pelàgica (generalment, fase sexual) deixa els gàmetes per a la fecundació. Quan succeeix es forma una larva plànula que s'instal·la al terra desenvolupant una estructura de formació de meduses (escifistoma), no un pòlip. D'aquesta estructura sorgiran meduses joves que aniran madurant fins meduses adultes.
2.2.1. Cicle biològic El escifistoma es desenvolupa i canvia a estròbil, el qual pateix la estrobilació, procés del qual sorgiran les meduses. Però aquestes meduses són joves (èfires), pel que no són madures sexualment; hauran de créixer.
4 A més, presenten més envans en la seva estructura, pel que presentaran una major superfície de gastrodermis, que, conseqüentment, derivarà en una millor capacitat de nutrició.
2.3. ANTOZOUS No hi ha fase pelàgica (referit a forma de medusa que tingui reproducció sexual). La larva plànula s'instal·la al sòl desenvolupant un pòlip que pot quedar sol o crear colònies. Els pòlips són la fase sexual del cicle.
2.3.1. Tipus de antozous Podem distingir entre diversos tipus de antozous: - Zoantaris (Hexacorals): tenen molts tentacles, sempre múltiples de 6.
 Anemones: presenten una estructura hexàmera, no presenten esquelet i tenen una cavitat gastrovascular (permet major superfície d’absorció).
- Alcionaris (Octocorals): composats per 8 tentacles a cada pòlid.
 Corals: estructura octàmera. Segreguen substàncies que creen un suport per a la colònia.
2.3.1. Cicle biològic 5 ...