Tema 1. Periode prenatal (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Canvis biològics durant el cicle vital: Implicacions per la Logopèdia
Profesor
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 15/09/2017 (Actualizado: 26/10/2017)
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Canvis biològics durant el cicle vital: Implicacions per la Logopèdia Laura Núñez Canvis biològics durant el cicle vital: Implicacions per la Logopèdia.
TEMA 1: El cicle vital: Es coneix com a cicle vital el conjunt de canvis que fa un individu al llarg de la seva vida.
El cicle vital comença des del moment que l’individu està formant-se, des d’abans del naixement.
La vida de qualsevol ésser viu transcorre al llarg d'una sèrie d'etapes; tots els éssers vius des de la seva concepció fins a la seva mort passen per una sèrie d'etapes o fases evolutives. Aquest conjunt d'etapes o fases per les quals transcorre la vida de qualsevol ésser viu l'anomenem “cicle vital”.
Hi ha dos moments importants: 1. Des del moment de concepció, que és el zigot, un conjunt de cèl·lules que constitueixen un ésser humà. Que va des de la concepció fins el desenvolupament prenatal.
2. Etapa post-natal: es considera que un individu està en desenvolupament, que encara no es esser humà fins que no es capaç de créixer en alçada, aquest període comença amb els 20 anys aproximadament. Durant aquesta etapa s’adquireix la capacitat de reproducció.
3. Envelliment.
4. Mort .
Canvis biològics durant el període prenatal: MÒDUL 1.- Període prenatal 1. Part general: 1.1.
Introducció (J. Nebot) 1.2.
Gametogènesi i fecundació. (M Oliver) 1.3.
Mecanismes cel·lulars del desenvolupament. (M Oliver) 1.4.
Control genètic del desenvolupament. (M Oliver) 1.5.
Períodes embrionari i fetal. Canvis estructurals i funcionals. (PJ Fàbregas/ J. Nebot) 2. Part especial: J. Nebot- Cegarra 2.1.
Embriologia del sistema nerviós cefàlic, del crani, de les meninges i dels òrgans de l'audició.(J. Nebot) 2.2.
Embriologia dels òrgans de la parla, de la veu, i de la deglució. (PJ Fàbregas/ J. Nebot) 3. Pràctiques del Mòdul1 3.1.
Treball integrat sobre genètica i embriologia humana (M Oliver i PJ Fàbregas) 3.2.
Pràctica d'embriologia humana, part general. (PJ Fàbregas) 1.
Canvis biològics durant el cicle vital: Implicacions per la Logopèdia Laura Núñez Si un fetus neix abans de terme neix amb el cos que té en aquell moment, i no l’anomenem fetus perquè ja ha nascut, encara que hauríem de seguir anoment-los fetus perquè no deixen de tindre les mancances que tenen, degut a néixer abans.
La viabilitat són les condicions físiques adequades per poder viure. Els dos sistemes més importants per poder sobreviure són el sistema nerviós i l’altre l’aparell respiratori, i en els infants nascuts abans de terme no els tenen desenvolupat completament.
Nadó prematur = Fetus extraúter La formació dels òrgans comencen cap a la 3a setmana i no acaba fins després del naixement.
2.
Canvis biològics durant el cicle vital: Implicacions per la Logopèdia Laura Núñez Edat postovulació vs Edat postmenstruació edat postmenstruació = edat postgestacio quin dia va tindre l’ultima menstruació edat gestacional = moment de la concepció Comportament fetal El que vol analitzar és el que nosaltres som capaços d’evidenciar sobre el que un fetus és capaç de fer.
El comportament fetal és el patró de moviments del fetus (espontanis i de resposta a estímuls) que està vinculat amb el neurodesenvolupament.
1. Moviments corporals 2. Sentits en el fetus 3. Avaluació del comportament fetal 4. Aprenentatge del fetus 5. Entrenament fetal Moviments corporals: Fases inicials amb característiques poc matisades, casi tots els fan iguals. Són moviments bruscos.
En una fase avançada els moviments són més precisos i més suaus.
A la setmana 30 posmenstual 28 postovulatoria els moviments són els mateixos, a la setmana 30 els moviments són molts iguals als que portarà a terme després de nàixer.
El naixement no suposa un canvi substancial del comportament del fetus de (28) setmanes i per tant del Neurodesenvolupament Les ecografies 4D permeten veure els moviments del fetus.
En les 5D es veu una resolució millor. Aquest ecografies permeten veure el comportament fetal.
3.
Canvis biològics durant el cicle vital: Implicacions per la Logopèdia Laura Núñez Algunes expressions són reflexes i ni han d’altres que són comportamentals.
La ecografia 4D mostren l'evolució de les expressions facials, des de les merament reflexes fins la de contingut social.
La ecografia 4D mostren que el fetus de 20 (18) setmanes té ja totes les expressions facials de l’adult.
A partir del tercer trimestre, els moviments facials i cefàlics són un índex de l’estat fetal. L’expressivitat valora molts paràmetres que es poden donar per algunes alteracions.
Els sentits en els fetus: Oïda La possibilitat de saber si un fetus té capacitat auditiva o no es dona degut a veure si el fetus respon als estímuls donats des de fora de la mare.
Aquesta capacitat estava xifrada a partir de la setmana 24-26 donats de estímuls vibraacutics abdominals.
La capacitat auditiva del fetus apareix molt abans del que fins el moment pensaven 1618 setmanes, gràcies a nous aparells (tampó vaginal). Això permetrà saber si un nen pot tenir hipoacúsia o sordesa ( encara no esta comprovat amb certesa). Això ajudarà a investigar sobre si es pot estimular abans del naixement, donant la possibilitat que un infant senti després d’aquest.
Des de la setmana 18 (16) de gestació el fetus reacciona davant d’estímuls vibroacustics.
De de la setmana 26 (24) de gestació el fetus reacciona (freqüència cardíaca i moviments) davant d’estímuls vibroacustics transabdominals.
A partir de la setmana 28 (26) de gestació s’observen respostes d’activació o de inhibició davant de subtils diferències en les característiques de l’estimulació vibroacustica (capacitat de discriminació).
En la setmana 32 (30) de gestació pot mostrar habituació als estímuls i identificar canvis en ells.
Al final de la gestació, és sensible a estímuls complexes (variacions en la musica, transposició de síl·labes).
Quimiosensibilitat.
És la sensibilitat olfactòria i gustatòria.
El fetus degluteix líquid amniòtic a partit de a setmana 12 (10), i discrimina sabors agradables i desagradables.
El líquid amniòtic arriba sang filtrada de la mare i de la orina del fetus.
4.
Canvis biològics durant el cicle vital: Implicacions per la Logopèdia Laura Núñez Si amb al líquid li arriba més glucosa aquest gust dolç el notarà més, ja que significarà que la mare té més glucosa en sang. És un indicador que la sensibilitat gustatòria poca a poc va desenvolupant-se.
Dolor: A partir de la setmana 24 (22).
Temperatura: Dubtoses experiències, especulacions, de transmissió marefetus de l’estímul calorífic de la pell de la mare.
Efectes esmorteïdors del líquid amniòtic dels increments de temperatura materna Tacte:   A les 10 (8) setmanes: reacció de fugida Al segon trimestre: reacció d’atracció Aquest fet s’ha vist a través d’embarassos múltiples, dins de la mateixa placenta.
Vista: A partir de la setmana 26 (24) reacciona a font de llum intensa sobre l’abdomen de la mare.
Avaluació de comportament fetal: A partir de la setmana 25 de gestació  ecografia 4D + ECG S’avalua el comportament fetal en comparació al nonat Es valoren els moviments fetals, analitzant...
1. seqüència (variables o monòtons) 2. tipus (suaus, sobtats o anormals) 3. amplitud (variables, invariables, petits, grans o inespecífics ) 4. velocitat (variable, invariables, lents, ràpids Veient els patrons fetals ens ajuda a fer diagnòstics fetals.
5.
Canvis biològics durant el cicle vital: Implicacions per la Logopèdia Laura Núñez Aprenentatge en el fetus: Els fetus tenen memòria, a partir de la capacitat auditiva.
El fetus està totalment habituat als sons, i per habituar-te has de tindre memòria, d’aquí ve aquest pensament. Durant les setmanes que està dins del ventre de la mare escolta constantment: - veu materna - so que fa el fluxe de sang pel cordó umbilical - sons intestinals  Habituació: - En la setmana 32 (30) pot mostrar habituació als estímuls i identificar canvis en ells.
 Primer: reacció marcada a estímul acústic puntual  Repeticions: menor resposta fins manca de resposta - Interpretació: el fetus te memòria  Aprenentatge per exposició - Es basa en comprovar si un nadó mostra signes d’habituació a estímuls sonors als que va ser exposat durant la gestació - Reacciona millor al sentir la veu de la mare per telèfon, que si és d’un altra dona: succionava millor el biberó.
Novetats: S'ha comprovat que l’humà aprèn a distingir el ritme del idioma matern abans de nàixer, durant el tercer trimestres de gestació. La cadència del idioma que va sentint, i que es transmet a través de vibració, fins que arriba al líquid amniòtic. L'idioma que ha sentit durant l’etapa prenatal, el coneix i s’excita més quan es parla un altre idioma que no és el seu matern. La manera de reaccionar és diferent. Aquets fet es pot veure davant del bilingüisme, amb infants que han sentit més d'un idioma mentre estava al ventre de la mare, i aquest els distingeixen. Aquest fet s’adquireix durant les ultimes setmanes de gestació.
Entrenaments fetals: - Moviments respiratoris Lactància El fet de respirar dins de la panxa, ajuda a que s’entrenin els pulmons per a la respiració després del naixement.
A més, és un intent de maduració per a la musculatura al hora de succionar.
Un nadó prematur...... és un fetus extraúter 6.
...