Willam Shakespeare (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura traducció de textos especialitzats humanisticoliteraris
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 09/01/2018
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Sandra Moreno Saez Willam Shakespeare, sonet LX 1. Quin grau de fidelitat presenten les traduccions pel que fa al trasllat del sentit? a) En el conjunt de les traduccions que has triat, identifica cinc llocs (paraules o passatges) en què creus que clarament hi ha desviació o traïció respecte al sentit de l’original.
1. “pebbled shore”, en la traducció de Salvador Oliva no apareix traduït com “riba de pedres”, només apareix “platja”, perdent l’essència del significat de les pedres com a obstacles de la vida.
2. Triadú no manté el significat original de “one in the main of light”, ho tradueix com “la llum més pura” quan el que vol expressar és “el centre de la llum”.
3. Vergés tradueix “and time that gave doth now his gift confound” com “i el temps, propici ahir, ara el destrona”, traducció que no expressa que el temps que li va ser regalat, ara li és arravatat.
4. Tant Triadú i Vergés tradueixen “time doth transfix” com “el temps canvia”, però no mantenen el significat que trenca per complet la joventut. Dient “canvia” es pot interpretar que no és de forma completa i el que vol expressar el TO és que trenca o destrossa la joventut.
5. Vergés tradueix el primer vers de l’última estrofa com “però, en dies futurs, un vers rebel t’alabarà”, traducció que no manté el significat del TO. El TO vol expressar que, malgrat el pas del temps, el seu vers perdurarà en el futur, no que alabarà a algú. A més a més, parla d’”un vers”, sense mantenir el significat que el vers que perdurarà en el temps no és qualsevol, sinó aquest.
b) Determina, per a cada lloc, quin era el sentit del TO i quin se li ha donat en el TM.
Està explicat a la pregunta anterior.
c) Explica per què creus que s’ha produït la desviació de sentit en el TM.
Crec que s’ha produït aquesta desviació pels diferents punts de vista que es poden donar. És difícil poder mantenir la rima i la musicalitat del poema, per la qual cosa, molts cops s’ometen paraules o s’utilitzen d’altres que ajudin a mantenir una rima.
Un exemple clar és “pebbles shore”. Cap dels autors l’ha traduït com riba de pedres, sinó que només ha posat “platja” o “platja brava”. La segona opció sí que podria expressar que és un lloc difícil amb obstacles però la imatge que reflecteix la paraula “platja” és un lloc pla sense dificultats quan el que es vol expressar és totalment el contrari.
S’omet el sentit del TO per obtenir una rima en el TM o al contrari; això passa molt al llarg del poema i és una cosa habitual en la traducció de poemes. Crec que la desviació del poema s’ha produït per poder mantenir la rima, tot i que per a això l’autor del TM ha hagut de canviar el sentit o significat alguns cops al llarg del poema.
Sandra Moreno Saez 2. Intenta una traducció de «in sequent toil all forwards do contend» (v. 4) al català o al castellà i justifica’n la bondat pel que fa a l’exactitud de sentit.
- En un intent per avançar i fer front.
- En un intento de avanzar y hacer frente.
Ho he traduït així perquè té un sentit molt precís, vol avançar i fer front al que li ve en el procés. No crec que sigui correcte canviar el sentit d’aquest vers perquè resumeix tot el significat dels anteriors i expressa el seu significat amb molta precisió. Potser es pot variar amb sinònims o una alteració de l’ordre de la frase, però no canviar el sentit que vol transmetre l’autor del TO del poema.
3. Raona sobre la necessitat d’un trasllat literal del sentit del TO i sobre les dificultats que comporta per al traductor.
Una traducció de poesia que no traslladi tot el sentit del TO és una mala traducció.
Personalment, crec que ambdues opcions són correctes. Quan es fa una traducció literal no es perden matisos del significat del TO; però un poema ha de tenir rima. És difícil poder conservar la rima d’un poema sense alterar el significat i el sentit del què vol expressar l’autor. No crec que una traducció que no traslladi del tot el sentit del TO sigui dolenta, i no crec tampoc que una traducció que conserva tot el sentit però no té rima sigui correcta. És molt difícil poder traduir poesia mantenint ambdues coses.
...