Tema 4 : El fantasma del comunisme (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Pensament Contemporani
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

TEMA  4:  UN  FANTASMA  RECORRE  EUROPA:  El  fantasma  del  comunisme   Amb  aquesta  frase  comença  el  manifest  de  Marx.  És  un  llibre  que  escriuen  Marx  i   Engels  per  definir  la  ideologia    del  comunisme.   Karl   Marx   (   Tréveris,   Prusia,   1818,   Londres;   1883).   Planteja   que   s’ha   de   fer   un   canvi   radical.   Des   de   petit   va   anar   a   una   escola   molt   lliberal,   va   estudiar   molt.   Neix   en   una   família   jueva.   Estudia   Jurisprudència,   història   i   filosofia.   Va   treballar   de   periodista.   No   li   agrada   que   li   diguessin   filòsof   perquè   deien   d’ells   que   s’havien   dedicat  a  explicar  el  món  i  del  que  es  tractava  era  de  transformar-­‐lo.    Va  desvelar   un   funcionament   que   la   economia   clàssica   va   presentar   d’una   manera   que   tenia   uns  discurs  lògic  de  com  funcionava  el  capitalisme  fins  que  arriba  Marx  i  ho  nega   tot   i   analitzar   cada   una   de   les   parts   de   capitalisme.   A   París   comença   la   seva   activitat  política.     ¿  És  la  matèria  un  producte  de  l’esperit?   ¿  Es  l’esperit  un  producte  de  la  matèria?   Era   un   dels   debats   d’aquell   moment,   el   materialisme   o   l’idealisme.     La   teoria   d’aquest  autor  es  coneix  com  el  materialisme  històric.  Per  ell  posava  l’accent  en  la   existència   en   la   vida   en   lo   material   és   lo   real.   Es   volia   canviar   les   condicions   materials   d’existència   perquè   es   comencés   a   pensar   en   materialisme,   van   posar   com   exemple   el   funcionament   de   les   escoles,   canviar   els   nuclis   fonamentals   que   proposava   la   burgesia,   com   per   exemple   la   família.   Considerava   que   ja   no   era   a   fonamental.     HISTÒRIA:   Marx   quan   estudia   la   història   no   li   concorda.   Per   a   ell   el   que   veu   no   es   el   que   provoca   canvis   qualitatius   (   evolució   històrica   des   de   els   principis),   els   moments   de   canvis   qualitatius   els   anomena   maneres   de   producció.   Considera   que   l’home   no   ha   sigut   lliure   fins   el   comunisme   i   no   ho   considera   història   sinó   pre-­‐història.   Diu   que:   la   historia   de   tots   els   nostres   dies   ,   es   la   historia   de   la   lluita   de   rasses.   Considera   que   el   proletari   és   l’única   classe   proletària,   ja   que   no   tenen   interès   de   seguir  mantenint  aquest  sistema.         Conceptes  fonamentals:   -­‐ El  valor   -­‐ El  treball:     -­‐ L’home   -­‐ La  mercaderia   -­‐ La   plusvàlua:   És   el   valor   que   li   pertany   a   l’obrer   dels   guanys   que   genera.   Ell   es   pregunta   com   se   li   valora   al   obrer   al   seu   esforç   amb   diners,   es   replanteja   quin   és   el   valor   real   del   treball,   perquè   quan   va   començar   la   industrialització  era  pràcticament  esclavitud.     Li  posem  preu  a  tot  i  alguna  cosa  tant  valuosa  com  el  valor  humà  se  li  posa  un  preu   irrellevant.  No  valorem  les  coses  li  atribuïm  valors  erronis  a  les  coses  de  la  vida,  tot   ho  materialitzem.     Per  a  Marx  el  comunisme  era  que  tothom  treballes  per  igual  i  revessin  els  mateixos   beneficis  de  la  seva  feina  i  ningú  s’aprofités  de  ningú.       La  comuna  de  París:  (  18  de  març  de  1871)   -­‐ Els  consellers  municipals  se’ls  va  escollir  per  sufragi  universal   -­‐ El  primer  decret  de  la  comuna  va  ser  suprimir  el  excèrcti  permanent  de  la   burgesia,  per  subsutuir-­‐lo  pel  del  poble  de  armes.   -­‐ Va  decretar  la  separació  de  la  església  amb  lestat   -­‐ Va  suprimir  el  treball  noturn   -­‐ Va  donar  a  les  associacions  obreres  totes  els  tallers  i  fàbriques   -­‐ Derrota  el  21  de  mayo     (POSAR  INFORMACIÓ  SOBRE  EL  COMUNISME)         ...