Tema 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria Comunitaria
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3: INDICADORS DE SALUT/MALALTIA A LES SOCIETATS OCCIDENTALS:       Envelliment de la població Disminució de la fecunditat Elevació de l’esperança de vida Millora de la qualitat de vida. Desenvolupament físic i funcional Augment patrons crònic-degeneratius de morbimortalitat Aparició de noves malalties en relació amb la utilització de noves energies, substàncies i canvis en el medi ambient SOCIOLOGIA DE LA SALUT:    Mètode científic: quantitativa Mètode sociològic: qualitativa Infermeria: no ha fet tanta investigació en comparació amb la medicina per  causa econòmica, no fa molts anys que porta a la universitat, les infermeres no prescriuen fàrmacs causa per la qual molts dels investigadors doctors han pogut finançar perquè estudiaven tractaments farmacològics, no està ben vista socialment, fa pocs anys que hi ha accés al doctorat per accés des de infermeria (que són la gent que està lligada amb la investigació), la infermeria ha fet recerca quantitativa (però no s’ha fet tota la recerca que s’havia de fer perquè la infermeria ha d’estudiar la valoració de la persona, per aquesta raó s’hauria de fer la qualitativa i no tan la quantitativa ni que fos útil), en les places universitàries no s’ha tingut en compte la vinculació amb el centre sanitari (per poder ser docent s’havia de deixar la plaça en el centre sanitari/hospital)  La sociologia és la ciència que estudia, descriu i analitza els processos de la vida en societat. La seva principal preocupació són els sers humans i les seves relacions socials, les societats humanes...
ANTROPOLOGIA DE LA SALUT:    L’antropologia de la salut centra el seu interès en les percepcions, concepcions i pràctiques de la població, relacionades amb la salut i la malaltia senyalant que són construccions socials El model d’infermeria transcultural planteja una ciència humanista en la que la persona no pot ser separada del seu bagatge cultural, els seus valors i creences. Les infermeres han de ser conseqüents amb els valors culturals de l’individu Leininger i J. Watson representen l’escola del caring, caracteritzada per la cura centrada en la cultura, els valors i les creences de les persones ORGANISMES INTERNACIONALS RELACIONATS AMB LA SALUT: ORGANISMES DEPENENTS DE L’ONU:    26-05-1946: Organització de les Nacions Unides (ONU). New York Finalitat: promoure la pau i la cooperació internacional Espanya ingressa el 1955   Consell econòmic i social: - OIT: Organització Internacional del Treball - FAO: Organització per l’Alimentació i l’Agricultura - UNESCO: Organització per l’Educació, Ciència i Cultura - OMS: Organització Mundial de la Salut Assemblea General de les Nacions Unides: - 1946: UNICEF: Fons Internacional de les Nacions Unides d’ajut a la Infància - PNUD: Programa de Nacions Unides per el Desenvolupament - PNUMA: Programa de Nacions Unides per la Protecció del Medi Ambient - ACNUR: Alt Comissionat de les Nacions Unides per els Refugiats OMS:    1946: Conferència Internacional de la Salut (New York) 1948: Constitució de l’OMS - Definició de la salut Filosofia - Model curatiu individualitzat (1948-1978) - A partir de 1975: model social  1975: Salut per a tots en l’any 2000  1978: Conferència d’Alma Ata. Potenciació de la APS CONFERÈNCIA D’ALMA ATA:   Té complicacions sociopolítiques. Pretén una estratègia de salut que no solament abasteixi serveis sanitaris, sinó que afronti les causes socials, econòmiques i polítiques, de la malaltia.
És un intent de globalitzar la salut que es reforça periòdicament amb la Carta de Otawa (OMS, 1986), Conferència d’Adelaida (OMS, 1988), Conferència de Sunsvall (OMS, 1991), Declaració de Yakarta (1997), Quinta Conferència Mundial de Promoció de la Salut, Ciutat de Mèxic (OMS, 2000) i altres documents ACTIVITATS DE L’OMS:         Control de malalties endèmiques i de les epidèmiques per evitar la seva difusió Unificació de criteris epidemiològics i de tècniques diagnòstiques Potenciació d’estudis sobre alimentació/nutrició en zones desfavorides Coneixements condicions de vivenda, treball, oci, etc.
Protecció maternoinfantil Protecció d’accidents Coordinació de l’ajut internacional Coordinació de la investigació científica i dels serveis d’estadística sanitària ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS (ONGs):   Objectius: ajudar a les zones o grups amb majors dificultats econòmiques i sanitàries - Eradicar la pobresa - Promoure accions de desenvolupament - Crear vincles Nord-Sud - Defendre els valors culturals Classificació segons la funció de la seva vinculació: - Confessionals: grups de religiosos o de cristians laics - Laiques: professionals de diferents disciplines motivats i voluntaris. Són aconfessionals i apolítiques - Polítiques: vinculades a alguns partits polítics, sindicats o altres grups socials ...