Practica Tema 4: Neurotransmissors (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Profesor M.T.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 12/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PRÀCTICA PSICOBIOLOGIA (TEMA 4) PRÀCTICA NT 1.
a. Quin és el neurotransmissor més probable a la sinapsi 4-5? Els neurotransmissor més probable a la sinapsis 4-5 és el GABA. Això es degut a què en una sinapsis axosomàtica la principal resposta sol ser inhibitòria és a dir, un PIP, per tant, fa l’acció un NT inhibidor, en aquest cas el GABA perquè aquest sempre produeix PIP’s i la Glicina no sempre produeix PIP’s, a vegades pot produir PEP’s. La Glicinina no va associada a PIP’s quan actúa sobre un receptor NMDA, en aquest cas te una funció exicitatòria, potencial els PEP’s.
b. En aquesta aquesta mateixa sinapsi quin és el receptor postsinàptic més probable i quines característiques té? Com el neurotransmissor que s’allibera és el GABA, com estem parlant de receptors postsinàptics direm que el més probable és el GABA-A ja que el GABA-B és un receptor presinàptic.
Les característiques d’aquest receptor són: - És ionotròpic.
- Es troba acoblat directament a un canal de Cl-, per tant, hiperpolaritza la membrana.
- Es localitza a les membranes postsinàptiques.
- Té més d’un punt d’unió, és a dir, no només actua el GABA sobre el GABA-A, sinó que hi ha altres substancies que modulen l’acció del GABA.
c. Quin és el neurotransmissor més probable a la sinapsi 7-6 si aquesta sinapsi axoaxònica és de tipus inhibidor? Els neurotransmissors més probables a la sinapsi 7-6 són els inhibitors: Glicina i GABA, ja que estem parlant d’una sinapsi axo-axònica de tipus inhibidor (PIP), exactament serà GABA, perquè és el que es troba a l’encèfal i no a la medul·la espinal i a més és aquest el que sempre produeix un PIP, en canvi la Glicina en alguns casos no.
d. Quin receptor és més probable que hi hagi a l'axó de la neurona 6 i quines característiques té? El receptor més probable en aquesta sinapsi, serà el GABA-B. Això és degut a que estem parlant d’una sinapsis axò-axonica amb la neurona 7 i sabem que en aquestes neurones, els receptors que trobem són presinaptics i el GABA- B actúa sobre els receptors presinaptics, en canvi el GABA-B sobre els postsinàptics.
Les característiques d’aquest receptor són: - Controla canals de potassi.
- Sovint és un receptor presinàptic.
- Inhibeix l’alliberació del NT.
- Relacionat amb la inhibició presinàptica.
2. Si un agonista dels receptors AMPA administrat en el nucli A té efecte sobre la neurona 4: Sobre quina o quines sinapsis del nucli A és més probable que estigui actuant? El que primer em de saber és que tenim una substància que ha tingut un efecte sobre aquest receptor AMPA, així que sabem que si això ha succeït, en alguna sinapsis hem de trobar aquest tipus de receptor. A les sinapsis on podem trobar AMPA és a las sinapsis on s’allibera Glutamat.
Llavors, aquest neurotransmissor, excitador, l’hem de buscar en una sinapsis axo-dendrítica ja que és aquí on es produeixen aquest tipus de sinapsis. Per tant, podem finalitzar dient que les sinapsis on es trobarà actuant aquest agonista és a la 1 i la 3.
Quina resposta postsinàptica observarem a la neurona 4? I a la 5? A la neurona 4 trobarem un PEP ja que l’AMPA és un receptor del glutamat, el glutamat és un neurotransmissor excitador i per tant el que fa és despolartizar la membrana de la neurona post sinàptica.
En canvi a la neurona 5 trobarem un PIP perquè entre la neurona 4 i la 5 es produeix una sinapsis de tipus inhibitori ja que es produeix una sinapsis axo-somàtica.
Com s'alterarà la resposta postsinàptica de la neurona 5 si al mateix temps administrem una benzodiacepina al nucli B? Les benzodiacepines són unes substancies que potencien (modulador positiu) la resposta del receptor en el GABA ,és a dir, quan el GABA s’uneix al receptor i llavors es produeix una resposta però si a més s’uneix una benzodiacepina, la resposta serà major.
3. Si per un vessament vascular les neurones del nucli A queden mancades d'oxigen, quines conseqüències pot tenir això sobre la neurona 4? Raona la resposta Un vessament vascular es produeix quan hi ha un trencament d’un vas i això produeix que no sigui possible l’arribada d’oxigen a l’encèfal ja que la sang és la que aporta l’oxigen i la glucosa a un cert grup de neurones. Per això, aquestes neurones del nucli A queden mancades d’oxigen, i també de glucosa.
Si a les neurones del nucli A no els hi arriba oxigen, aquestes neurones moriran i per tant la neurona 4 quedarà mancada d’informació. Aquesta manca d’oxigen és la que produirà la sobreproducció de les neurones glutamatèrgiques (per exemple les malalties neurodegeneratives, accidents cerebrovascular, mort neuronal per atacs d’epilèpsia...). El glutamat, entre d’altres funcions, té una funció d’excitotòxic. Aquest glutamat es troba en excés perquè no és recaptat i que això produeix un augment de calci, i quan hi ha un gran excés de calci es produeixen processos de mort neuronal.
4. La neurona 6 és colinèrgica. Digueu 3 maneres d'augmentar la resposta postsinàptica de la sinapsi 6-5. Raona les respostes.
1. Administrar agonistes, com per exemple la nicotina perquè es tracta d’una neurona colinèrgica.
2. Inhibir la degradació enzimàtica.
3. Inhibir l’acetilcolinesterasa ( que per exemple s’utilitzen pel tractament d’Alzheimer).
4. Potenciant la síntesi, administrant per exemple el precursor, la colina.
5. Potenciar l’alliberament, com per exemple les drogues.
5.
a. Quin efecte tindrà sobre la resposta de la neurona 5 l'aplicació de nicotina en el nucli B? N primer lloc tenim que la nicotina és un agonista de l’acetilcolina així que si apliquem aquesta substancia a la neurona 5, aquesta s’activarà i per tant hi haurà una resposta postsinàptica (ja que es tracta d’un agonista dels receptors colinèrgics).
b. Com s'alteraria aquest efecte si en el nucli B no hi hagués calci? Raona les respostes la resposta no s’alteraria ja que sobre la neurona anterior trobem l’acció de la nicotina i aquesta és un agonista exogen, és a dir, que no depèn de la quantitat de calci que hi ha. No es tracta d’un neurotransmissor que depengui de l’entrada de calci, així que no té cap efecte sobre l’activitat de la nicotina.
Si que tindria un efecte sobre l’acetilcolina que s’alliberés ja que aquesta si que depèn de calci i per tant la resposta que obtindrem només serà deguda a la nicotina però no a l’acetilcolina, perquè aquesta no s’alliberarà.
...

Tags: