Dossier 2.2 (2013)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Arqueología - 1º curso
Asignatura Historia Moderna y Contemporánea
Año del apunte 2013
Páginas 7
Fecha de subida 14/11/2014
Descargas 4

Vista previa del texto

Evolució de la població europea (en milions) 1300 1400 1500 1600 1700 1800 93’7 67’8 84’8 107 114’8 188’6 Evolució de la població catalana Anys 1300 (e) 1347 (e) 1359-60 (f) 1365-66 (f) 1378-81 (f) 1497 (f) 1515 (f) 1553 (f) 1626 (e) 1655 (e) 1717-18 (c) 1787 (c) Habitants 500.000 476.820 381.456 340.184 293.352 224.356 239.868 269.308 475.000 357.000 700.000 1.100.000 f: fogatge c: cens e: estimació Paolo MALANIMA. Pre-modern European economy: one thousand years (10th-19th centuries).
Leiden: Brill, 2009.
Jordi NADAL. “La població”. A: Joaquim NADAL i Philippe WOLFF (dir.). Història de Catalunya.
Barcelona: Oikos-tau, 1983 i i Antoni SIMON. “Catalunya moderna”. A: Albert BALCELLS (dir.).
Història de Catalunya. Barcelona: L´esfera dels llibres, 2004.
Expansió de la Pesta Negra https://qed.princeton.edu/getfile.php?f=The_Spread_of_the_Black_Death_in_Europe,_1347_to_1352.jpg La pesta i la guerra dels Trenta Anys (1618-1648) Mapa del recorregut de la pesta de 1650 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=The_Urban_Population_of_Europe_c._1300.jpg Europa: % de població resident a localitats de més de 5.000 habitants 1500 1800 11’2 13’8 Ritmes i nivells d’urbanització Jean-Luc PINOL (dir.). Historia de la Europa urbana.
Vol,. III. La ciudad moderna. València: PUV, 2010.
Índex d’urbanització (1787) ( % d’habitants residents en localitats de més de 5.000 habitants) Múrcia 69,6 Madrid 56,2 Andalusia 52,1 Balears 45,7 València 38,1 Canàries 27,9 Catalunya 25,9 Castella – La Manxa 18,5 Extremadura 13,3 Aragó 13,2 Navarra 10,0 Astúries 9,9 País Basc 9,8 La Rioja 9,7 Castella-Lleó 7,9 Galícia 4,0 Cantàbria 0,0 Espanya 24,3 Vicente PÉREZ MOREDA. “El legado demográfico del Antiguo Régimen”. A: Enrique LLOPIS (ed.). El legado del Antiguo Régimen en España. Barcelona: Crítica, 2002.
...