Pressió sanguinia (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 2º curso
Asignatura Fisiología Humana II
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 22/09/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Circulació.

Vista previa del texto

VASOCONSTRICCIÓ Si la pressió de la sang augmenta per sobre del punt de constricció , la sang s’acumula i farà més força a les parets.
RESISTÈNCIA PERIFÈRICA Flux/velocitat (ml/min) Als capil·lars disminueix la velocitat ja que hi ha més superfície i això afavoreix l’intercanvi.
7 CIRCULACIÓ EN PARAL·LEL La circulació es ramifica i irriga els teixits. La resistència total del circuit és la suma de resistències de cada part.
Si es produeix una vasodilatació i disminueix la resistència a algun lloc, augmentarà la resistència a altres llocs per tenir la pressió a nivells estàndard i no permetre que disminueixi.
PRESSIÓ AL LLARG DEL SISTEMA CIRCULATORI La pressió arterial és oscil·lant pel cor.
Augmenta la pressió quan el cor es contrau (sístole). Disminueix la pressió quan el cor es relaxa (diàstole). La diferència entre les dues pressions es diu pressió de pols.
Pressió de pols = Pressió de sístole – Pressió de diàstole 8 La pressió de pols va desapareixent segons la sang avança i es ramifica. Quan arriba als capil·lars la pressió de pols es pràcticament 0, per tant es contínua.
P = CO x R CO: Treball cardíac Si augmenta la pressió, disminueix el treball cardíac, disminueix la resistència i llavors augmenta la pressió.
*La paret muscular del ventricle dret és més fina perquè hi ha menys resistència.
ELASTICITAT DE LES ARTÈRIES Flux continu: Als dos tubs, al de vidre i de goma, hi ha la mateixa pressió.
Flux discontinu: Al tub de vidre la pressió al tub és la mateixa que al dipòsit.
Al tub de goma la pressió no té una oscil·lació tan gran com al vidre i la pressió no arriba a 0.
La goma es dilata quan ve líquid i es contrau quan no.
*Les artèries funcionen com la goma.
9 PROPAGACIÓ DE L’ONA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL Surt la sang semilunar Augmenta la pressió a l’aorta Es buida l’aorta Incisura aguda: es tanca la vàlvula Disminueix la pressió Insuficiència: no funcionen les vàlvules i la sang retorna al cor L’artèria femoral té variacions de pressions més grans que a l’aorta perquè és més rígida.
L’artèria radial té variacions de pressions menors.
En l’arteriosclerosi les artèries són més rígides i augmenta la pressió sistòlica.
10 En l’estenosi l’artèria és més estreta, la sang li costa més de sortir i disminueix la pressió de l’aorta.
FLUX LAMINAR VS FLUX TURBULENT El flux laminar està ordenat en capes, les que estan en contacte amb la paret van més lentes i es silenciós.
En el flux turbulent les cèl·lules circulen de forma desordenada, tenen trajectòries irregulars, es barregen les capes i és sorollós.
11 V= velocitat // d= diàmetre // p= densitat // n= viscositat Com més viscós és , menys turbulent. Com més velocitat, més probabilitat de que sigui turbulent.
MESURA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL: ESFIGMOMANÓMETRO Y LOS SONIDOS DE KOROTKOFF Si disminueix la pressió augmenta el flux i el vas queda tancat, llavors la pressió arterial és igual a la pressió sistòlica.
Soroll de Korotkoff: soroll arítmic - Pressió sistòlica= pressió manguito -> vasoconstricció - Pressió diastòlica= pressió manguito -> vas obert 12 REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL La pressió arterial regula el procés d’intercanvi als capil·lars.
CONTROL INTERN DE LA PRESSIÓ: BARORRECEPTORS Són receptors de pressió sensibles a augments de pressió.
Estan a l’aorta i al seno carotidi (sang que va al cervell).
Són receptors mecànics que detecten l’estirament de les fibres on són. Envien informació a través del nervi vague i glossofaringi al centre de control cardiovascular al nucli del tracte solitari al tronc de l’encèfal (bulb raquidi).
13 Si augmenta la pressió ,augmenta l’estirament i augmenta la freqüència de disparo.
Si es manté la pressió la freqüència de disparo es manté linial.
Els baroreceptors converteixen una senyal mecànica (estirament) en una senyal elèctrica (freqüència de disparo).
14 ...