Tema 3 Exercicis (2010)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Genètica ambiental
Año del apunte 2010
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

GENÈTICA AMBIENTAL Part I: GENÈTICA DE LA CONSERVACIÓ Tema 3. Diversitat genètica: proteïnes Exercicis 3.1.
Variabilitat genètica a la proteïna egg-white dels eider ducks d’Escòcia. Calcula les freqüències al·lèliques i les heterozigosis observada i esperada.
Genotips Número d’individus Freqüències genotípiques FF FS SS Total 37 24 6 67 0.552 0.358 0.090 1.00 GENÈTICA AMBIENTAL Part I: GENÈTICA DE LA CONSERVACIÓ Tema 3. Diversitat genètica: proteïnes Exercicis 3.2.
Variabilitat genètica en el krill (Euphasia superba) detectada mitjançant electroforesi de proteïnes codificades per 36 loci (la taula mostra els 21 loci variables). Calcula A, P, l’heterozigosi observada i la diversitat gènica.
...