Tema 3.1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Nutrició Comunitària
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 06/07/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

NUTRICIÓ COMUNITÀRIA I EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL.
TEMA 3.1. CONCEPTE DE NUTRICIÓ COMUNITÀRIA. FUNCIONS I OBJECTIUS.
QUÈ ENTENEM PER SALUT PÚBLICA? Salut pública: art i ciència de prevenir les malalties, promoure la salut i perllongar la vida mitjançant els esforços organitzats de la societat. (Informe Acheson – 1987) Intervencions MULTIFACTORIALS! SALUT COMUNITÀRIA: Evolució del concepte de salut pública: La comunitat també és responsable i pot participar en la planificació, administració, gestió i control de les accions que condueixen a un òptim estat de salut dels seus integrants.
Tecnocràcia + participació: govern (salut pública) + comunitat (associacions, empreses, organitzacions de consumidors, etc).
És precís que la comunitat disposi d’una bona informació i educació per tal de prendre bones decisions.
POLÍTICA: una línia d’acció escollida pels poders públics per afrontar un problema donat.
(lleis – regulacions – programes – pressupostos): Les dues eines més potents són les LLEIS i PRESSUPOSTOS.
Certificació AMED: certificació de dieta mediterrània. No sal directa en els plats, amanides per primer plat.
Una disminució del 5% de NaCl  NO notes el canvi sensorialment (de manera progressiva).
FAES: Fundació de l’Aznar, és un laboratori d’idees polítiques amb l’ànim d’influir.
LOBBIES: ? ON ES GENEREN LES POLÍTIQUES? POLÍTIQUES EN SALUT PÚBLICA: PRINCIPALS CAUSES DE MORTALITAT A ESPANYA (2009): Càncer, malalties del cor (les dues augmenten als 54,8% de totes les causants de la mort), malalties cerebrovasculars, malalties cròniques pulmonars, malaltia d’Alzheilmer,...) POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES-NUTRICIONALS: Conjunt de mesures adoptades per les autoritats governamentals amb la finalitat d’afrontar un determinat problema alimentari o nutricional. Lleis, reglaments, diners, sanitat, agricultura, economia, obres públiques, hisenda...
DESPLEGAMENT D’UNA POLÍTICA CONCRETA: EXEMPLE: ESTRATÈGIA NAOS LA INTERVENCIÓ NUTRICIONAL EN COMUNITATS: Valorar les necessitats de la comunitat  Programar intervencions en la comunitat VALORACIÓ DE LES NECESSITATS: Procés d’avaluació de la salut i l’estatus nutricional de la comunitat, determinant quines són les necessitats i identificant els llocs on aquestes necessitats no són cobertes.
Definir problema nutricional  Recollir informació i analitzar-la (Avaluació nutricional)  Establir un pla d’acció PROGRAMES D’INTERVENCIÓ: Seqüència ordenada i sistemàtica d’activitats previstes per a la seva realització en tota la població o bé en col·lectius específics (població escolar, adolescents, ancians institucionalitzats, etc).
Planificar intervenció  Executar intervenció (Educació nutricional)  Avaluar intervenció GRUPS DE POBLACIÓ: • • Tipus de població: Adults, nens, ancians, dones embarassades, persones discapacitades, persones amb capacitats especials.
Residències, guarderies i col·legis, centres de treball, casernes militars, presons, etc.
• És important reconèixer les característiques i peculiaritats de la comunitat (organització, serveis disponibles, aspectes socioculturals, etc) FACTORS QUE CONDICIONEN LA INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA: 1) 2) 3) 4) Adequació nutricional Acceptabilitat cultural Recurs alimentari viable Disponibilitat alimentària NUTRICIÓ COMUNITÀRIA: • • Aplicació dels coneixements de Nutrició a poblacions per tal d’avaluar la seva salut i el seu estat nutricional i planificar per corregir o prevenir malalties cròniques i aconseguir un màxim desenvolupament possible de les seves potencialitats físiques i intel·lectuals i de la seva longevitat Com a “població” podem entendre col·lectius de característiques diferents i localitzats en un àmbit determinat ACTUACIONS EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA: La nutrició comunitària depèn de: - Nutrició Epidemiologia Ciències alimentació Ciències de la conducta ACTUACIONS: polítiques alimentària i nutricionals, valoració de les necessitats, programes d’intervenció  SALUT POBLACIÓ.
FUNCIONS DE LA NUTRICIÓ COMUNITÀRIA (segons Aranceta et al, 2006): 1) 2) 3) 4) 5) 6) Identificar i avaluar problemes nutricionals en la població Assessorar en l’elaboració de guies alimentàries i objectius nutricionals Elaborar material educatiu i de recolzament d’activitats preventives i de promoció de la salut Participar i coordinar l’elaboració de polítiques alimentàries Dissenyar, organitzar, executar i avaluar programes d’educació i formació Assessorar i consensuar modificacions empreses alimentàries i restauració PRINCIPALS ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA: ...