Virus i cicles virals (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología + Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Umukie Bosch Altimiras Microbiologia Virus i cicles virals VIRUS I CICLES VIRALS És important tenir present dels virus: -Poden tenir DNA o RNA -Es poden replicar independentment dels cromosomes de la cèl·lula però no de la cèl·lula.
-Tenen un estat madur infecciós extracel·lular anomenat virió.
Virus: DNA/RNA Virió: DNA/RNA + càpsida A vegades apareix una coberta de lípids.
Virió: àcids nucleics, més càpsida formada per capsòmers.
Virió amb envolta: Un virió nu amb una membrana cel·lular de la cèl·lula que ha infectat i lisat.
Són de mida molt petita, han optimitzat l’espai dins la càpsida.
Morfologia helicoïdal o icosaedre amb cua (proteic que es troba al genoma del virus).
-Helicoïdal -Icosaèdrica: redueixen el màxim la quantitat de superfície per tenir el material genètic.
GENOMA DNA/RNA: Haploide, amb pocs Kb (pocs gens i poques funcions).
Gens estructurals: codifiquen per les proteïnes de la càpsida. Es sintetitzen de forma massiva! Les proteïnes s’autoensemblen per donar lloc a la càpsida. També hi ha altres gens que codifiquen per enzim necessaris per la replicació (retrotranscriptasa inversa).
Estructura: Senzilla -Polaritat – :Cadena no informativa, s’ha re replicar a cadena + per dur informació.
-Polaritat +: Cadena informativa Doble: Té una + i una -.
Tenen bases inusuals: Per tal que el genoma de la cèl·lula no els reconegui com a estranys i els degradi. Amaguen les bases perquè l’hoste no el vegi com a una seqüència de nucleòtids estranya.
Extrems cohesius: genomes lineals tenen extrems cohesius que polaritzen i es tanquin (covalentment tancats) i permet que no els ataquin enzims.
Solapament gènic: en el genoma hi ha regions que codifiquen per més d’un gen.
Aconsegueixen codificar informació en un espai més reduït.
Els virus no creixen com els bacteris, no creixen per fissió binària. Creixen per autoacoblament de diferents subunitats. És una cinètica esglaonada.
En un inici no trobem virus al medi perquè estant tots dins les cèl·lules.
La latència conté l’eclipsi i la maduració del virus. On es formen els enzims, els àcids nucleics i les proteïnes de les càpsides. Quan estant constituïts, es lisa la cèl·lula per alliberar els virions al medi.
És espontani, es dóna per autoensemblament. Són peces d’un trencaclosques que s’uneixen.
Com es cultiven, com s’identifiquen? Només es poden cultivar en presència del seu hoste. Es recompten les lesions que causen els virions a l’hoste (clapes de lisi).
Agar nutritiu sòlid + agar nutritiu líquid + aigua + E.Coli Es forma una capa sobre el agar nutritiu sòlid. Es forma un creixement confluent en gespa i es veuen forats on els virions (si n’hi ha hagut a l’aigua) lisen els bacteris.
El nombre de clapes de lisi en un cultiu és proporcional al nombre de virus sembrats a la placa.
Es poden fer dilucions per quantificar.
CLASSIFICACIÓ: -Simetria -Envolta -DNA/RNA -Replicació -Rang d’hostes RN DNA RNA Virus de bacteris: tenen lisosims que degraden la paret de peptidoglicà.
CICLE VIRAL Lític: 1. Infecció 2. El àcid nucleic entra dins en el cas dels bacteriòfags i en el cas d’eucariotes entra la nucleocàpsida.
3. Expressó, regulació i síntesi. Processos de control i expressió gènica. Síntesi de proteïnes virals i replicació del genoma.
4. Els virions es constitueixen 5. Lisen l’hoste i s’alliberen Lisogènic El DNA víric s’acobla al DNA de l’hoste. (en cas de RNA s’ha de convertir en DNA per retrotranscriptasa inversa). Assegura la perpetuïtat, ja que la progènia de l’hoste tindrà el virus.
S’indueix el cicle lític quan la supervivència de l’hoste està en perill.
El genoma víric codifica per una proteïna repressora, per tant en condicions normals no es transcriu. S’activa per una detecció (per exemple) d’enzims relacionats amb l’estrès.
S’activa el cicle lític i blablabla.
Conceptes a tenir clars Virus/virió Rang hostes (ampli, pot infectar moltes especies) Bacteriòfag Lisi Placa de lisi Mida d’explosió (rendiment, nombre de partícules víriques que es generen) progènie ...