Problemes Tema 4 Reaccions nuclears i Desintegració radioactiva (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Reaccions nuclears 20. Un neutró lliure es desintegra en un protó més un electró: n → p + e. Sabent que l’energia en repòs del neutró = 939.573 MeV, del protó = 938.280 MeV i de l’electró = 0.511 MeV, calculeu l’energia alliberada en aquesta reacció.
21. En una reacció nuclear de fusió, es combinen nuclis de 2H per a produir 4He.
(a) Quanta energia s’allibera en aquesta reacció? (b) Quantes reaccions hi ha d’haver per segon per tal de produir 1 kW de potència? Nota: l’energia en repòs del 2H = 1875.628 MeV i la del 4He = 3727.409 MeV.
Desintegració Radioactiva 22. El període de semidesintegració del 137Cs és de 30.23 anys. Determineu: (a) la seva constant de desintegració i la seva vida mitjana, (b) la massa corresponent a 1 µCi de 137Cs pur, (c) el temps que ha de passar per a que una mostra de 137Cs redueixi la seva activitat a un 6.25 % del seu valor inicial.
23. La taxa de recompte d’una mostra radioactiva és de 8000 comptes/s a l’instant t = 0. Deu minuts més tard, aquesta velocitat és de 2000 comptes/s.
(a) Determineu el període de semidesintegració d’aquesta substància.
(b) Determineu la seva constant de desintegració.
(c) Determineu la velocitat de recompte dues hores després de començar l’observació.
24. Una mostra conté 10 mg de 47Ca. Trobeu: (a) l’activitat inicial en Ci, (b) l’activitat de la mostra (pare i fills) després de dos dies.
Nota: El 47Ca decau a 47Sc, per emissió beta, amb un període de semidesintegració de 4.54 dies; el 47Sc decau a 47Ti (estable), per emissió beta, amb un període de semidesintegració de 3.35 dies.
25. El cos humà conté de mitjana un 18% de C i un 0.2% de K. Calculeu l’activitat radioactiva d’una persona normal (massa = 75 kg) degut al 14C i el 40K (riquesa de 40K = 0.0117% en pes; T1/2=1.3·109a; Aespecífica deguda al 14C = 15 dpm/g ).
...