SEMINARIO 5. STAI (STATE TRAIT ANXIETY INVENTORY) (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Fonaments de la psicologia criminal
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 07/05/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

María Aperador Montoya maperadormontoya Fonaments de la Psicologia Criminal FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA CRIMINAL SEMINARIO 5: STAI: STATE TRAIT ANXIETY INVENTORY Instrument per mesurar l’ansietat.
Canvis fisiològics per ansietat : (hipoteitco caso de callejon) se activa todo el sistema endocrino i el sistema autonomo, los musculós se tensan, aumenta la capacidad sensorial, aumenta la pression cardíaca, se aliberan las hormones en el torrente sanguineo i el organismo programado innatamente reacciona ante situacions amenazantes.
Resposta adaptativa d’ansietat Canvis fisiològics Beneficis Dilatació de la pupil·la Millora l’agudesa visual Augment de la frequencia cardíaca Augment de la respiració Augment de la tensió muscular Augment de la transpiració (suor) Augment en el secreció de glúcids i lípids en sang Disminució dels processos digestius Alliberació de factors de coagulació sanginea Prevenció d’hemorragies Diferencies entre la ansietat normal i patològica Ansietat normal Ansietat patològica Característiques generals Episodis poc freqüents intensitat lleu o mitja duració limitada Episodis repetits intensitat alta i duració prellognada Situació o estímul causant Reacció esperable i cou de totes les persones Reacció desproporcionada Grau de sofriiment Limitat i transitori Alt i durador Grau d’interferencia en la vida quotidiana Abstent o lleugera Important, incapacitant.
ANSIETAT GENERALITZA DA A nivell motriu - Tremolors, contraccions o calfreds Tensió i dolor musculars María Aperador Montoya - maperadormontoya Fonaments de la Psicologia Criminal Inquietud Fatiga excessiva A nivell atencional: - Exageració de la resposta d’alarma Dificultat per concentrar-se o calmar la ment Dificultats per dormir i mantenir el son Irritabilitat Sentiments d’estar en perill o atrapat A nivell del sistema nerviós autònom (SNA): - Problemes per respirar, sensació d’ofec Acceleració del ritme cardíac Sudoració, mans fredes i humides.
Sequedat de la boca Marejos, inestabilitat.
Nàusees, diarrees i altres tr. Abdominals Fogots i cladreds Micció freqüent Problemes per engolir, sensació de tenir un nus a la gola A nivell cognitiu: - Alteracions cognitives bàsiques (tenir menys memòria) Por ala critica Interpretació equivocada dels símptomes Racionalització de l’estat ansiós Negació dels símptomes Exageració dels símptomes ANSIETAT I PERSONALI TAT Ansietat patològica: - Associada a trastorns psiquiàtrics (Ex: hisetria, hipocondries, depressió, trastorn alimentaris) Associada a malalties físiques (trastorns cardiovasculars, dermatitis, descamacions a la pell, artitris, hipertensió, càncer, ulceres, etc) STAI - Autors: spielberger, C.D., Gorsuch, R.L. i Lushene, R.e. (1980) Perspectiva: disposicional.
Tipus d’instrument: test, autoinforme-inventari.
Construcció: racional (inicis als 60) Objectiu: avaluació de l’ansietat.
De què informa: nivell d’ansietat, tret i estat, María Aperador Montoya - maperadormontoya Fonaments de la Psicologia Criminal Interpretació i tipificació: centils i decatipus (mitjana 5.5, ds=2) L’STAi inclou dues escales separades per a mesurar dos conceptes independents de l’ansietat, l’estat (E)i el tret (R). S’ha de fer primer la d’estat, perquè es mes fàcil.
L’ansietat Estat (A/E) és un estat o condició emocional transitòria de l’individu quan s’enfronta a una situació que percep com a perillosa o amenaçant, hi hagi o no un perill real. Té un componen subjectiu que és la percepció conscient de sentiments de por, aprensió i tensió; i un component fisiològic d’activació del sistema nerviós autònom.
Se ha saltado alog L’estat d’ansietat ve determinat pel nivell d’ansietat tret que caracteritza a l’individu i el valor d’estrès de la situació (estrès = situacions ambientals externes que tenen algun grau de perill). Segons Spielberger, hi hauria dos tipus de situacions generadores d’estrès: - - Amenaça de perill físic. No hi ha diferencia en la interpretació de l’amenaça entre subjectes amb ansietat tret alta (A/R +) i subjectes amb ansietat tret baixa (A/R -) i per tant, tampoc a nivell d’ansietat estat.
Amenaça de l’autoestima. En situacions d’amenaça a l’autoestima, les persones amb un altr grau d’ansietat tret (A/R +) interpreten les circumstancies com a molt amenaçadores, cosa que no passa amb persones amb un nivell baix d’ansietat tret (A/R -) DESCRIPCIÓ DE L’STAI Escala d’ansietat estat (A/E): 20 frases amb les quals el subjecte pot descriure com se sent en un moment en particular.
Escala d’ansietat tret (A/R): 20 frases amb les quals el subjecte pot expressar com se sent generalment CARACTERISTIQUES DE L’STAI Avantatges: - Ràpid i facil d’administrar i corregir Controla l’adquiescència ( tendència de la persona a contestar siempre sí) (ítems directes i inversos) Pioner en l’avaluació de l’ansietat testat.
Bona validesa discriminant dels ítems respecte el constructe a mesurar Desavantatges: - No diferencia entre els aspectes cognitius, fisiològics i motors de l’ansietat No disposa d’escales de validesa. Es valida amb altres Dificultat dels subjectes per diferenciar entre tret i estat ...