Exemples_Cianobacteris (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

CIANOBACTERIS Els cianobacteris són procariotes. Abans de conèixer la seva estructura cel·lular, i normalitzar-se l'actual nomenclatura, se les anomenava cianofícies (algues verdblaves). Els cianobacteris van ser els primers organismes en desenvolupar la fotosíntesi oxigènica. Això va permetre el desenvolupament d'una atmosfera amb oxigen i l'aparició d'un ampli ventall d'organismes aeròbics i eucariotes.
Actualment, aquest grup d'organismes, juntament amb les algues, és un dels productors primaris més importants del fitoplàncton marí.
Organització Es poden organitzar de manera unicel·lular o colonial. Les cèl·lules que formen les colònies solen estar envoltades d'una matriu gelatinosa (mucílag) de manera que no hi ha contacte directe entre elles. D'altra banda, el filament és un tipus d'organització que si hi ha contacte, el qual els envolta una beina.
Cèl·lules especialitzades.
Heterocist: dedicades a la fixació del N2 atmosfèric. Aquest tipus de cèl·lula es forma quan al medi no hi ha formes assimilables de nitrogen.
Acinet: emmagatzemen substàncies de reserva per a poder sobreviure en condicions desfavorables.
Cylindrospermum sp Reproducció Segons l'espècie es reprodueixen a partir de multiplicació vegetativa i reproducció asexual, però no es coneix cap cas de reproducció sexual.
Tolypothrix sp Rivularia sp Nostoc Oscillatoria sp (observació d'un hormogoni) Aplicacions – – La cianovirina, un derivat de cianotoxines, ha demostrat que té efectes contra el VIH.
L'espirulina és un suplement alimentari fet a partir de dos cianobacteris, l' Aphanizomenon flos-aquae i Arthrospira platensis. Podrien formar una part significativa de la dieta humana.
Comprimits d'espirulina – S'està investigant en medicaments contra l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives a partir de cianobacteris.
– S'ha trobat la manera que un cianobacteri segregui sucres per a la posterior fabricació de bioetanol de manera més econòmica.
Referències - Diversos autors, Història natural dels Països Catalans Vol. 4: Plantes inferiors.
Barcelona. Enciclopèdia Catalana.
- Martinko, J.; Madigan, M.T.; Brock Biology of Microorganisms, Education Elaborat per Sara Banal, Sonia Castaño, Silvia Palomero i Eloi Rovira Pearson ...