Genètica (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Genética
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 26/03/2015 (Actualizado: 26/03/2015)
Descargas 34
Subido por

Vista previa del texto

1. Quines són les funcions del Genoma Humà? 1) Contenir el patró o la plantilla per fer les proteïnes.
2) Desenvolupar un paper molt important en la regulació de l’expressió gènica.
3) Mantenir constant la informació genètica quan la cèl·lula es divideix per desenvolupar l’organisme o per renovar els diferents teixits d’aquest.
4) Transmetre aquesta informació als descendents d’un individu.
2. Com ho fa l’ADN per a dirigir la síntesi de proteïnes des de l’interior del nucli? L’ADN dirigeix la síntesi de proteïnes des de l’interior del nucli a través d’un procés anomenat transcripció. En aquest procés les bases de l’ADN que componen el gen s’organitzen en triplets i l’ARNm s’insereix com a cadena complementària i els copia.
3. Descriu i anomena la relació entre l’ADN i l’ARNm.
L’ADN dirigeix la seva pròpia transcripció a ARN, el qual dirigeix la seva traducció a proteïnes.
L’ARN conté la còpia de la seqüència de triplets d’ADN que defineix un gen i la trasllada fora del nucli per fer el procés de traducció.
4. Descriu i anomena la relació entre la seqüència de la molècula d’ARNm i la seqüència d’aminoàcids de la proteïna resultant.
La relació que hi ha és el procés de traducció, que es fa al citoplasma. En aquest procés cada triplet d’ARN codifica un dels vint aminoàcids dins del ribosoma, i aquests s’uneixen en cadenes polipeptídiques que després formaran proteïnes.
5. Quines són les principals diferencies entre l’ADN i l’ARNm? - Estan formats per diferents molècules de glucosa: desoxiribosa en l’ADN i ribosa en l’ARN - L’ADN es troba al nucli, en canvi, l’ARN es pot trobar al nucli i també al citoplasma - Tenen bases nitrogenades diferents, ADN: A-C-G-T; ARN: A-C-G-U.
- L’ADN té una estructura de doble hèlix, i l’ARN d’una sola hèlix.
6. Perquè creieu que és una avantatge contenir l’ADN dins de l’embolcall nuclear? És un avantatge contenir l’ADN dins de l’embolcall nuclear perquè el protegeix.
7. Quines son les funcions de la Mitosi? La funció principal de la mitosi és mantenir constant la informació genètica. Això es duu a terme mitjançant la divisió cel·lular on obtenim cèl·lules (2n) idèntiques entre elles i també idèntiques a la cèl·lula de la qual provenen.
La mitosi és també un procés de multiplicació cel·lular que participa en el desenvolupament, el creixement i la regeneració de l’organisme.
8. Quin és el principal objectiu de la mitosi? Quines estructures apareixen durant la mitosi per poder dur a terme aquest objectiu? El principal objectiu de la mitosi és obtenir cèl·lules idèntiques de la qual deriven, per assolir aquest objectiu la cèl·lula passa per diferents estats o estructures diferenciades. Els podem dividir en interfase, profase, metafase, anafase i telofase. On podem observar diferents estats de compactació de la cromatina entre altres canvis.
9. La mitosi es dona en totes les cèl·lules del nostre cos? Justifica la resposta.
No, la mitosi es dona en totes les cèl·lules del nostre cos excepte en les cèl·lules sexuals. En aquest darrer cas intervé la meiosi i no la mitosi.
10. Quin són els organismes que realitzen la meiosi? Els organismes que realitzen la meiosi són tots els que es reprodueixen sexualment.
11. Quines son les dues principals funcions de la Meiosi?   Mantenir el nombre cromosòmic de l’espècie constant.
Establir reestructuracions en els cromosomes mitjançant la recombinació genètica. Es a dir, permetre la variabilitat important tant per la supervivència com per l’evolució de l’espècie.
12. En funció de les cèl·lules que s’obtenen, com és la divisió o Meiosi I? I la Meiosi II? A la divisió o meiosi I el resultat són dues cèl·lules amb una dotació cromosòmica completa, però són duplicats (és a dir, formats per cromàtides germanes).
Tot seguit es dóna la divisió o meiosi II, i el que fa es separar les cromàtides germanes, fent que de cada cèl·lula obtinguem dues cèl·lules amb 23 cromosomes cadascuna (haploides).
Degut a la separació de les cromàtides germanes la segona divisió es pot considerar mitosi.
13. Quin fenomen es dona durant la meiosi I? Explica la seva importància.
A la profase I es dóna la recombinació genètica, on els cromosomes homòlegs formats per cromàtides germanes (ja que s’han duplicat) s’aparellen entre ells i intercanvien material genètic, aportant molta variabilitat a l’espècie.
14. Quines són les principals diferencies entre la mitosi i la Meiosi.
Duplicació ADN MITOSI Al principi de la mitosi.
Què separem? Separem cromàtides germanes.
Tipus de cèl·lules que obtenim Cèl·lules 2n.
MEIOSI Es duplica l’ADN, es a dir, es duplica i es condensen els cromosomes. Això succeeix en la interfase, per tant obtenim cèl·lules (2n)x2.
Separem en l’anafase I cromosomes homòlegs formats per cromàtides germanes. Després obtenim cèl·lules (n)x2.
I en la metafase II separem cromàtides germanes. I el resultat són cèl·lules haploides (n).
Obtenim cèl·lules haploides (n).
...

Tags: